Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Upotreba ručnih vatrogasnih aparata

02 нов Saveti | SVS
Upotreba ručnih vatrogasnih aparata
 

Ručni vatrogasni aparati za gašenje početnih požara mogu biti od velike koristi ukoliko ih imamo pri ruci u momentu izbijanja požara, u domaćinstvu, automobilu, kancelariji, radionici i sl. Dok je vatra u početnoj fazi, brzom reakcijom i pravilnom upotrebom veoma se efikasno može ugasiti vatrogasnim aparatom.
Izbor prilikom nabavke vatrogasnog aparata bi zavisio od toga, koje su materije i materijali koji bi goreli u slučaju požara. Za svaku materiju postoji određeno sredstvo za gašenje. Naj univerzalniji i zastupljeniji je aparat sa prahom, jer gasi sve klase požara. Postoji posebna vrsta praha koja gasi čak i požare lakih metala. Od nedavno se proizvode vatrogasni aparati sa prahom koji su pod stalnim pritiskom, i njihova upotreba kao i održavanje je daleko jednostavnija od prethodnih, koji imaju bočice sa CO2 kao pogonski gas za izbacivanje praha.

Pošto svaki aparat ima napisano uputstvo za rukovanje, koje se razlikuje za svaku vrstu i tip aparata, daćemo vam samo nekoliko uopštenih saveta, koji inače ne pišu na bocama:

  • Prilikom gašenja aparatom sa prahom, mlazom praha prekrivajte vatru, a ne direktnim upiranjem u plamen;
  • Kada gasite sa CO2, vodite računa o tome da rukom držite ručku mlaznice, u suprotnom se možete opeći;
  • Ukoliko imate više ručnih aparata, daleko je efikasnije gasiti sa svim u isto vreme, nego sa svakim aparatom pojedinačno.
Aparati sa prahom

„S“ aparati za suvo gašenje koriste se za gašenje početnih požara na putničkim i drugim motornim vozilima (S-1, S-2, S-3). Veći aparati (S-6, S-9) za gašenje na teškim transportnim vozilima, industrijskim objektima, magacinskim i radnim prostorijama, stambenim zgradama. Prevozni aparati (S-50 i S-100) koriste se za gašenje početnih požara u rafinerijama, benzinskim pumpama, hemijskoj, tekstilnoj, drvnoj i papirnoj industriji, industrijskim halama, kotlarnicama i skladištima zapaljivog materijala.

Aparati sa ugljendioksidom

„CO2“ aparti se primenuju za gašenje požara na električnim uredjajima i instalacijama, manjim skladištima i drugim objektima. Prevozni aparati CO2 od 10, 30 i 60 kg upotrebljavaju se za gašenje požara na električnim uredjajima, rafinerijama, benzinskim pumpama, hemijskoj industriji i skladištima goriva i tečnih gasova.


Autor: UPVANS