Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Sindikat vatrogasaca Srbije uputio predlog kriterijuma za izbor kandidata za prijem u vatrogasno spasilačke jedinice

Kako je Zakonom o  izmenama i dopunama zakona o policiji, ukinuta gornja starosna granica za prijem zaposlenih u MUP i kako ne postoje jasni kriterijumi za prijem vatrogasaca- spasilaca, Sindikat vatrogasaca Srbije je pokrenuo inicijativu za donošenje pravilnika kojim bi bili definisani uslovi koji treba da ispunjavaju kandidati za radno mestu vatrogasac -spasilac.

Smatramo da će donošenje ovog pravilnika doprineti kvalitetnijem i lakšem odabiru kandidata koji će na najbolji način odgovoriti zahtevima vatrogasne struke.

 

 

 

Predlog kriterijuma za prijem vatrogasaca- spasilaca

Kandidat koji konkuriše za radno mesto vatrogasac- spasilac pored opštih uslova za prijem u radni odnos u državnom organu, mora da ispunjava i posebne uslove, i to:

1) da je državljanin Republike Srbije;

2) da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju konkuriše

3) da nema manje od 18, a više od 26 godina starosti;

4) da ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju;

5) da ne postoje bezbednosne smetnje za prijem u radni odnos u Ministarstvo;

6) da ispunjava posebne uslove u pogledu zdravstvenog, psihološkog, bazično-motoričkog statusa i drugih sposobnosti važnih za obavljanje vatrogasnog posla.

Pravo da konkuriše ima i lice koje nije odslužilo vojni rok.

Pravo da konkuriše nema lice koje ne poseduje vozačku dozvolu minimum „B“ kategorije.

Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi u vatrogasnoj jedinici,  po mestu prebivališta kandidata.

Prijava se podnosi na obrascu koji je propisan od strane Sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije.

Uz prijavu, kandidat prilaže sledeću dokumentaciju, i to:

– originale dokumenata (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i diplomu o završenoj srednjoj školi), kao i

– overene kopije lične karte i vozačke dozvole.

Vatrogasna  jedinica  kojoj je podneta prijava, dostavlja kompletnu dokumentaciju, zajedno sa izvršenom bezbednosnom proverom i proverom kroz kaznenu evidenciju, Sektoru za vanredne situacije u roku od 15 dana od dana prijema dokumentacije.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe prijema vrši nadležna služba Sektora za vanredne situacije i Sektora za ljudske resurse MUP-a Republike Srbije.

 

Postupak sa prijavljenim kandidatima

 

Opštim lekarskim pregledom utvrđuje se:

– lična i porodična anamneza;

– hronična oboljenja koja su kontraindikovana za prijem u Ministarstvo, na osnovu uvida u prethodnu medicinsku dokumentaciju;

– antropometrijske mere (visina minimum 173 cm za muškarce i 163 za žene, težina i BMI);

– na osnovu fizikalnog pregleda grube anomalije kardiovaskularnog i respiratornog sistema;

– stanje lokomotornog aparata;

– procena funkcionisanja čula (vid i sluh).

Opšti lekarski pregled je eliminacioni u smislu pristupanja specijalističkim pregledima.

Kandidati su obavezni da polažu kvalifikacioni ispit koji se sastoji iz provere psihološkog i bazično-motoričkog statusa i intervjua.

Provera psihološkog statusa podrazumeva korišćenje verifikovane baterije psihodijagnostičkih instrumenata (testova) kojom se utvrđuju:

1) inteligencija – minimum 90;

2) moralni integritet – maksimum 96;

3) dezintegracija regulativnih funkcija – maksimum 69;

4) neuroticizam – maksimum 90;

5) kompetencija, spretnost – minimum 100.

Ocenu ne zadovoljava dobija kandidat koji postigne rezultate ispod definisanog minimuma, odnosno iznad definisanog maksimuma na navedenim dimenzijama.

Takođe, u psihološkom testiranju treba uzeti u obzir i sledeće dimenzije:

1) ekstraverzija, aktivitet, socijabilnost

2) otvorenost, radoznalost

3) impulsivnost, nekontrolisanost

4) prijateljska nastrojenost, popustljivost

 

Proverom bazično-motoričkog statusa procenjuje se:

 

– brzinsko eksplozivna snaga ruku (broj sklekova za 10 sekundi);

– brzinska izdržljivost pregibača trupa (podizanje trupa za vreme od 30 sekundi);

– eksplozivna snaga nogu (skok u dalj iz mesta);

– aerobni potencijal organizma – (Kuperov test trčanja za vreme od 12 minuta);

– procena edukativnog motoričkog potencijala („slalom“ sa tri lopte).

Svaki test procene bazično-motoričkog statusa vrednuje se od 0 do 5 poena, pri čemu ukupni maksimalni broj poena iznosi 25.

Ocenu ne zadovoljava dobija kandidat koji osvoji ukupno 7 ili manje poena, odnosno na dva testa osvoji 0 poena.

 

NORME NA PROVERI BAZIČNO-MOTORIČKOG STATUSA

 

TEST – KANDIDATI

Broj poena Slalom sa trilopte /sek./ Sklekovi za 10 sekundi /n/ Skok u dalj iz  mesta /cm/ Podizanje trupaza 30 sekundi/n/ Kuperov testtrčanja /m/
0 43,1+ 0 – 6 – 200 – 19 – 2400
1 43,0 – 38,1 – 7 201 – 209 20 – 21 – 2550
2 38,0 – 33,1 – 8 210 – 219 22 – 23 – 2700
3 33,0 – 28,1 9 – 10 220 – 229 24 – 25 – 2850
4 28,0 – 23,1 – 11 230 – 239 26 – 27 – 3000
5 – 23,0 12 + 240 + 28 + 3000 +

 

TEST – KANDIDATKINJE

Broj poena Slalom sa trilopte /sek./ Sklekovi za 10 sekundi /n/ Skok u dalj iz  mesta /cm/ Podizanje trupaza 30 sekundi/n/ Kuperov testtrčanja /m/
0 48,1+ 0 – 2 – 150 – 13 – 1750
1 48,0 – 43,1 – 3 151-159 14 – 15 -1900
2 43,0 – 38,1 – 4 160 – 169 16 – 17 – 2050
3 38,0 – 33,1 – 5 170 – 179 18 – 19 – 2200
4 33,0 – 28,1 – 6 180 – 189 20 – 21 -2350
5 – 28,0 7 + 190 + 22 + 2350 +

 

Intervju sa kandidatom predstavlja polustrukturisanu tehniku razgovora vezanu za sledeće doblasti:

– komunikaciju (verbalnu i neverbalnu);

– socio-porodičnu i ličnu anamnezu (uključujući i vrstu završene škole, uspeh u školovanju,specifična znanja i veštine);

– vrednosti, navike, stavove i interesovanja;

– profesionalnu motivaciju.

Kandidat se ocenjuje po pojedinačnim segmentima procene, ocenom od 1 do 5.

Kandidat dobija jednu zbirnu ocenu za svaki segment intervjua.

Maksimalni broj poena na intervju je 20.

Ocenu ne zadovoljava dobija kandidat koji je u bilo kom segmentu konsenzusom ocenjen ocenom 1.

Svaka pojedinačna provera je eliminaciona za kandidate koji ne zadovolje definisane norme.

 

Kandidati koji su ispunili posebne uslove, rangiraju se na osnovu zbirnih rezultata u sva tri segmenta provere.

Postupak rangiranja kandidata vrši se tako što se u pojedinim domenima (segmentima provere) zbir poena pretvara u standardne („z“) skorove, koji određuju tačan položaj (rang) pojedinca u grupi kandidata koji su zadovoljili u konkretnom domenu.

Iznos „z“ skora u svakom pojedinačnom domenu množi se koeficijentom koji izražava procentualno učešće tog domena u ukupnoj oceni na kvalifikacionom ispitu:

1) psiho-test – z*0,40 (40%);

2) bazično-motorički status – z*0,40 (40%);

3) intervju – z*0,20 (20%).

Ovako ponderisani „z“ skorovi se sabiraju i na ovaj način dobijeni ukupni „z“ skor određuje rang kandidata na konačnoj rang listi.

Prvi kandidat na rang listi ima najveći pozitivni, a poslednji kandidat najveći negativni „z“skor.

 1. dusan01-04-13

  Postovani,
  zanima me ka kakva je procedura za konkurisanje?
  Gde se predaje dokumentacija? Da li mogu da se prijave kandidati koji imaju vise od godinu dana prijavljeno boraviste na teritoriji grada Beograda?

  • SVS02-24-13

   Sve potrebne informacije možeš dobiti u vatrogasnoj jedinici u mestu gde živiš.

 2. Ivan Zdravkovic02-08-13

  po zanimanju sam gradjevinski tehnicar polozen vozacki ispit b.c.e.d kat. i polozen protiv pozarni ispit osluzen vojni rok/

  • SVS02-15-13

   Javnog konkursa za posao vatrogasca neće biti a sve potrebne informacije možeš dobiti u vatrogasnoj jedinici u mestu gde živiš.

 3. nikola02-18-13

  Ja imam polozeno za b kategoriju. I imam drzavni ispit za vatrogasce. Gde se podnosi molbe za dobijanje posla..Ko je nadlezan za to???

  • SVS02-19-13

   Sve potrebne informacije možeš dobiti u vatrogasnoj jedinici u mestu gde živiš. Pozdrav

 4. Milos02-23-13

  Ове године пуним 26, да ли након рођендана могу да конкуришем?

  • SVS02-24-13

   Naravno da možete, pozdrav!

 5. zeljana02-27-13

  Molim vas odgovor: imam dvojno drzavljanstvo, da li je to smetnja za posao vatrogasca?

  • SVS03-02-13

   Zaposleni u MUP-u mogu imati dvojno drzavljanstvo, osim za radna mesta za koja je aktom ministra predvidjeno postojanje iskljucivo drzavljanstva R. Srbije. Vama to nece predstavljati smetnju!

   • Predrag02-01-17

    Mozete li mi reci po kom zakonskom osnovu (zakonu i clanu) je regulisana mogucnost da zaposleni u MUP mogu da imaju dvojno drzavljanstvo.

 6. Milos02-28-13

  Da li to vazi i za kandidate koji su kondurisali pre dve godine,i cekaju prijem,aktivan sam sportista i reprezentativac Srbije,imam b i c kategorije i odsluzen vodni rok??

  • SVS03-02-13

   Sindikat je uputio predlog kriterijuma za izbor kandidata, MUP za sada ne objavljuje konkurs tako da ste vi jos uvek u proceduri. Zelimo vam puno srece i nadamo se da cemo postati kolege. Pozdrav

 7. Nenad03-04-13

  Posto mi je potpuna dokumentacija sa polozenim vatrogasnim ispitom, A,B,C i E vozackim kategorijama kao i visom tehnickom skolskom spremom predata i od juna meseca u pravnoj sluzbi zamolio bih za informaciju koliko jos vremena treba sacekati za neki poziv ili odgovor. Zadnji put su mi rekli da ceka uput za resursi koliko ta procedura obicno traje. Vec duze vreme i clan komandir dobrovoljnog vatrogasnog drustva.. Hvala

  • SVS03-05-13

   Vi ste u redivnoj proceduri, javnog konkursa nece biti tako da duzinu cekanja odredjuje poslodavac. Sve blize informacije mozete dobiti u jedinici, mestu gde konkurisete ili zivite. Pozdrav

   • Nenad03-17-13

    Da li nakon vracenih dokumenata bez naznake da je nesto nedostajalo ili neodgovarajuce imam pravo na ponovno slanje i konkurisanje. Neposredno po mom obracanju su vratili nadam se da niste uticali na to.

    • SVS03-18-13

     Vi imate pravo da konkurisete ponovo, zasto su vam vratili dokumenta to neznamo. Jos jednom vam ponavljamo da konkursa nece biti, tako da vam ostaje da nadjete nekoga ko ce vas preporuciti za to radno mesto i licno se potrudi oko vaseg prijema. Nadamo se da ste razumeli!

 8. Rajko03-05-13

  Molim vas, ove godine punim 33 godine. Da li postoji mogucnost konkurisanja za zaposlenje pri vatrogasnoj jedinici, jer nisam najbolje razumeo da li je zvanje Vatrogasac-Spasilac poseban deo jedinice, pa je zahtevano ogranicenje u godinama.
  Hvala

  • SVS03-05-13

   Za sada nema ograniceni broj godina ali je neka praksa da se ne primaju kandidati stariji od 27 godina. Naravno vi pokusajte, informisite se vise u jedinici, mestu gde konkurisete ili zivite. Pozdrav

 9. Danijel03-11-13

  Postovani, zanima me kada ce se poslati dokumentacija u Beograd, koju sam podneo u jedinici, posto moja i sva ostala dokumenta stoje u jedinici jos od avgusta 2012.godine? I zna li se kada ce se vrsiti prijem tih 500 vatrogasaca u 2013. godini? Hvala!

  • SVS03-14-13

   Prijem novih radnika je stalan, vatrogasaca nema dovoljno po evropskim standardima, medjutim javnog konkursa nece biti.
   To znaci da samo vasim licnim angazovanjem i stalnim interesovanjem oko daljeg prijema mozete nesto vise da ucinite za sebe. Mi vas pozdravljamo i zelimo vam da uspete!

 10. Radovan03-14-13

  Imam zavrsenu trogodisnju srednju skolu ali ispunjavam sve ostale uslove, da li mogu da konkurisem sa trecim stepenom? Pozdrav

  • SVS03-14-13

   Mozete da konkurisete sa trecim stepenom. Zelimo vam puno srece, pozdrav!

 11. mica03-14-13

  Aktivan sam sportista vec 10 godina,nosim sociva,mala je dioptrija,menjam ih jednom mesecno!Moze li da se konkurise?sa Vidim odlicno sa njima i ne smetaju mi uopste!

  • SVS03-14-13

   U redovnoj proceduri za prijem radnika radi se i zdravstveni pregled u Durmitorskoj ulici u Beogradu, ako prodjete sve preglede nece biti nikakvih problema. Mi vam zelimo puno srece, pozdrav!

 12. Danijel03-14-13

  Mene zanima da li je potrebno najmanje godinu dana boraviti u mestu gde bih zeleo da konkurisem, ili mogu da promenim mesto boravka (npr. iz Vlasotinca u Beograd) i odmah konkurisem u jedinici? Hvala!

  • SVS03-15-13

   Vi mozete konkurisati u bilo kojoj jedinici u Srbiji bez obzira na mesto prebivalista.

 13. Vladimir03-17-13

  Moji papiri su poslati na adresu Sektora za vanredne situacije, sta sada da ocekujem, da li ce pariri biti prosledjeni negde ili kao to vec ide?

  • SVS03-18-13

   Ne postoji procedura za prijem vatrogasaca tj. nema javnog konkursa, tako da ako nemate nekoga ko bi vas preporucio i licno se interesovao za vas, ti papiri vam nece znaciti nista. Pozdrav

 14. Aleksandra03-18-13

  htela bih da pitam da li ce u skorije vreme biti otvoren konkurs za vatrogasce (npr. jug Srbije)..jer sam zavrsila bezbednost smer krizni menadzment u vanrednim situacijama pa bih konkurisala za posao..Hvala.

  • SVS03-18-13

   Interesujte se u jedinici gde zelite da radite, tamo cete dobiti sve potrebne informacije.

 15. Bane03-20-13

  Postovani predao sam sve papire 2010.godine,vise puta isao na lekarski u Durmitorsku i prolazio kroz proveru od strane MUP-a.Pre neki dan sam napunio 28 godina pa me zanima da li zbog starosne granice može da se desi da ne budem primljen, podsećam da sam u momentu konkurisanja ispunjavao sve uslove… I naravno zašto još uvek nisam primljen???

  • SVS03-20-13

   Nas sindikat je uputio predlog kriterijuma za izbor kandidata za prijem vatrogasaca, poslodavac je odlucio da javnog konkursa ne bude pa tako ni kriterijuma za prijem novih radnika. Ogranicenje godina vama nece predstavljati problem, mi smo ipak svi saglasni da ne treba primati ljude koji su dosta stariji od granicu godina za koju smo mi predlagali. Vama zelimo puno uspeha i sa zeljom da postanemo kolege!

 16. Stefan03-21-13

  Pozdrav,da li ce konkursa biti za Aleksandrovac Zupski,posto sada za neki mesec idi 2 coveka u penziju?hvala

  • SVS03-22-13

   Nece biti konkursa, interesujte se preko vase Policijske Uprve.

 17. Sasa03-23-13

  Pozdrav!
  Predao sam dokumenta krajem decembra za prijem u vatrogasce. Interesuje me da li je pocelo pozivanje na razgovor i da li znate kada ce poceti, ako vec nije.
  Hvala.

  • SVS03-23-13

   Niko vas nece pozivati jer nema javnog konkursa, moracete sami da se interesujete i pronadjete nekog ko ce vas preporuciti i zaloziti se da vas prime!

 18. Bane03-24-13

  Pitanje za vas ? Ovo sto pretezno svima pisete – pronadjete nekog ko ce vas preporuciti i zaloziti se da vas prime!
  Jel to znaci ako nemamo jaku vezu u MUP-u ili politici nema nam nista od posla vatrogasaca?

  • SVS03-25-13

   Na dobrom ste putu da izvucete zakljucak, jer cim nema javnog konkursa sta je to…

 19. Vatrogasac03-24-13

  Predao sam sve papire za posao vatrogasca-spasioca u decembru, i pre par dana su me zvali da posaljem fotokopiju nove vozacke dozvole, jer mi je stara u medjuvremenu istekla. Da li to znaci da sam u procesu prijema ili… I sta dalje, kako to ide?

  • SVS03-25-13

   Sve ono sto po zakonu mora da se obnovi ima rok vazenja, svi papiri moraju bili kompletni, to sluzba radi i to je nesporno. Kada ce vas pozvati, to neznamo!

 20. marko03-30-13

  Kad mi predamo papire u PU u mestu gde zivimo,onda PU to prosledi dalje,tacnije u Beograd,tako su mi rekli.pa me zanima gde ti papiri zavrse u Beogradu u kojoj ustanovi i gde se to odlucuje o prijemu?Svi mi kazu to je sada u Beogradu,oni odlucuju… ko,gde???hvala unaped

  • SVS03-30-13

   Ministar treba da vam potpise resenje na odredjeno vreme, do tada trebe da vas pozovu na lekarske preglede u Durmitorskoj i potrebno je da uredite par testova u skladu sa procedurom oko prijema jer javnog konkursa nece biti, pa je ostavljeno poslodavcu na volju da procenjuje ko ce biti primljen, posto javnog konkursa nece biti mi neznamo kojim kriterijumima ce se MUP voditi.

   Vama zelimo puno srece, sa zeljom da postanemo kolege!

   • Nikola10-10-17

    Interesuje me da li moze sa trecim stepenom da se konkurise i sa dobrim uspehom?

 21. Aleksandar04-01-13

  Postovsni,

  imam 27god,zavrsenu visu skolu za menadzment,radnog isusta u struci 5god.bdoz b kat.Da li god.mogu da mi predstavljaju problem? Kada prikupim svu potrebnu dokumentacuju,mogu je predati u bilo kojoj vat.stanici?

  • SVS04-01-13

   Naravno da mozete, mi vam zelimo puno srece. Pozdrav od SVS-a

 22. Dejan04-01-13

  Kolika je trenutno plata vatrogasca-spasioca, naravno, ako nije tajna? I da li se zna kada ce biti prva primanja?

  • SVS04-02-13

   Plata vatrogasaca-spasilaca je jos uvek mala, s’ obzirom na tezinu posla i rizik kojim se vatrogasci izlazu. Prijemi za zaposljenje se rade svakodnevno, o tome smo vec pisali!

 23. Nikola 01104-02-13

  Pozdrav!
  Ako je ovo u tekstu jos uvek samo predlog,zanima me sta obuhvata test fizicke spremnosti koji je trenutno na snazi?
  Hvala.

  • SVS04-02-13

   Obuhvata: Opštu fizičku pripremljenost (sklekovi, pretklon trupa – trbušnjaci, zgibovi na vratilu, leđni pregib, penjanje uz konopac, gimnastika, rad sa loptom i td.

   Kuperov test: Kuperov test se trči 12 minuta i za to vreme meri se pretrčana daljina. Prema godištu, polu i daljini koja se postiže, rezultati Kuperovog testa mogu biti od veoma loš do veoma dobar. Daljine koje se postižu upadaju u srednjeprugaške dicipline ili nešto malo preko toga.

 24. mica04-05-13

  Sta podrazumeva psiho test,sta se tu radi?gde se on vrsi?hvala unapred

  • SVS04-06-13

   Psiho test, test opste informisanosti i drugi testovi se rade po pozivu poslodavca a mesto i vreme ne moraju biti uvek isti. Najcesce se rade u PU Novi Beograd.

 25. Goran04-09-13

  U kojoj se vatrogasnoj jedinici prijaviti,ako sam sa teritorije opstine Grocka?Ako mozete da stavite spisak vatrogasnih jedinica u Beogradu..Hvala unapred

  • SVS04-09-13

   Vi se mozete prijaviti u bilo kojoj vatrogasnoj jedinici (opstini) na teritoriji Beograda.
   Skupstina grada Beogrda je krajem 2008. godine usvojila plan generalne regulacije mreze vatrogasnih stanica. Izgradnjom ovih objekata, vreme stizanja vatrogasaca na intervencije bio bi duplo krace, takodje je obezbedjen prostor za izgradnju 22 nove stanice ali do danas nije nista uradjeno.
   BEOGRADSKA brigada ima 16 jedinica, a Novi Beograd je jedina opstina koja nema stanicu.

   – Izgradnjom novih stanica dobili bismo dosta u brzini –

 26. deki04-10-13

  Informacija koju sam dobio pozivom na broj sa sajta MUP-a Srbije, sektora za vanredne situacije, glasi da svaka zavedena prijava biva prosledjena, ili se tek treba proslediti na „bezbednosnu proveru“, a da se po zavrsetku te provere od te iste ustanove salje povratni dokument u kome je odredjen datum pozivanja tog kandidata na sistematski pregled. Konkretnije informacije oko te bezbednosne provere ipak nisam dobio.
  Ono sto mene zanima jeste koliko je znacajno za jednog kandidata da sazna da mu je prijava prosledjena na tu proveru. Odnosno, da li to znaci da kandidat sada moze da „odahne“ i da zna da je u procduri zaposlenja?
  Naravno, ako se kasnije utvrdi da kandidat nije pogodan za taj posao iz psihickih, fizickih ili bilo kojih drugih razloga, to je vec neka druga prica..

  • SVS04-10-13

   Imajte strpljenja sve sto je uslo u proceduru, nadamo se da ce se i zavrsiti. Vi nastavite da se interesujete od toga mnogo zavisi da li ste spremni da uradite sve kako bi uspeli u nastojanju da postanemo kolege. Pozdrav

   • deki04-10-13

    hvala puno na odgovoru, barem od nekog dobijamo nekakve odgovore…
    svi ostali se prave ludi. Ne zelim da imenujem konkretno mesto i stanicu, ali po odlasku u tu stanicu, i to sa spremljenim dokumentima u rukama, i po razgovoru sa komandantom iste dobio sam odgovor „mi nikoga ne primamo, ne znam o cemu govoris, ne primamo nicija dokumenta.“ a potom od njegove sekretarice dobijem informaciju „ti mozes da predas dokumenta, ali ako nemas vezu, ona ce ostati ovde vecno…“. A u tu istu stanicu se redovno na svakih par nedelja misteriozno pojavljuju tek primljeni pripravnici koji ni sami ne kriju da su tu dospeli preko veze…
    zaista sramota za jednu drzavu. Hvala puno na odgovoru jos jednom!

 27. veselin04-10-13

  Imam 1 pitanje.U mome gradu Sente nece da me prime zbog nacionalne pripadnosti,jer sam u manjini srbina.To je bila izjava sefa vatrogasne jedinice.Interesuje me sta bih mogo da ucinim po tom pitanju jer sam zainteresovan za ovaj posao?

  • SVS04-11-13

   Vi svakako imate pravo da konkurisete jer ste drzavljanin Srbije, zasto je doslo do nesporazuma to neznamo. Predlazemo vam da pozovete Sektor za vanredne situacije i porazgovarate o svemu.

   • veselin04-11-13

    To znam da imam prava ali on nece da primi ni jednog srbina dok je on sef,tu je veliki problem.hvala na odgovoru.

 28. Dejan04-14-13

  Da li imate informaciju koliko ste kolega dobili na nivou cele Srbije od pocetka godine?

 29. Vatrogasac04-14-13

  Koliko su testovi rigorozni, tj ocenjivanje istih? I da li se desilo da ih neko ne prodje?

 30. mica04-14-13

  Gde se odrzava test fizicke spreme i sve ostalo sto tu spada?hvala

  • Nenad04-15-13

   Odlicno pitanje takodje bi voleo da vidim kandidate koji su prosli. Koliko su to spremniji, skolovaniji i bolji od mene.

 31. Zoki04-18-13

  Zdravo, imam zavrsenu srednju skolu (Tehnicar zastite od pozara-IV), uverenje o polozenom strucnom ispitu iz oblasti zastite od pozara (drzavni ispit), vozacku B,C,D. Konkurisao sam ali nemem nigde nikog, sta Vi mislite ima li sanse za mene? Unapred hvala i pozdrav iz Kostolca.

  • SVS04-19-13

   Sanse postoje, sve dok ste u proceduri trebate aktivno da se interesujete. Nazalost danas neki drugi imaju prioritet u odnosu na postene i sposobne. Nas sindikat se bori da se to promeni, sindikalna borba je duga i mukotrpna ali dok se to sve postavi na svoje mesto vi nesmete da cekate vec uradite sve kako se ne bi kajali da ste mogli a niste. Pozdrav, buduci kolega!

   • Zoki04-19-13

    Hvala, jos jednom.

 32. Lamini04-20-13

  Interesuje me da li su uslovi isti i za zene? Ispunjavam sve uslove sem starosnu granicu, imam 27 god., da li vredi i onda pokusati ili nema sanse?

  • SVS04-22-13

   Naravno da mozete da pokusate, mi vam zelimo puno uspeha. Ispunjavate uslove ne brinite se oko toga!

 33. Milenica04-22-13

  Postovani interesuje me da li primaju zene u Vatrogasnoj sluzbi i koja je mogucnost zaposliti se?

  • SVS04-22-13

   Primaju se i zene, za sve blize informacije raspitajte se u vatrogasnoj jedinici gde podnosite dokumenta.

   • Milenica04-23-13

    Ok. Hvala.

 34. Aleksa04-24-13

  Pre izvesnog vremena sa zavrsio lekarski pregled u Durmitorskoj, koji su sledeci koraci, sta da ocekujem? Hvala.

  • SVS04-24-13

   Cekate da vas pozovu na posao ili nakon sest meseci ce vas ponovo zvati da ponovite proceduru.

  • Zoki04-27-13

   Druze i ja sam konkurisao, nikiako da saznam tacno sta se sve radi(trazi) na lekarskom, ako bih mogao ukratko da mi napises puno bi mi znacilo. Unapred hvala. Pozdrav

   • Zoran04-14-14

    Kada te pozovu tamo , prvo sta radis uzmes uplatnicu , uplatis 5000din. Posle toga predas. Onda dobijes papiric na kojima su brojevi (brojevi soba) i ides na broj koj ti je zaokruzen. Cinimi se da ima 5-6 pregleda. Kod psihologa , krv mokraca , stomatolog , ekg , orl i za ravnotezu nesto. Kod psihologa radis test inteligencije , i imas za ravnotezu nesto , visina , kilaza i to bi bilo to. Nisam reko sve , zaboravio sam.

 35. MilosVejn04-24-13

  Postovani,

  Podneo sam dokumenta pre godinu dana za prijem u radni odnos u Kneza Milosa, u decembru se komsija raspitivao o situaciji, dao sam mu nekoliko svezih dokumenata i nakon par dana mi je rekao da je prijava usla u proceduru i da je potpisana. U martu sam napunio 30 godina, imam 1 tepen visokog obrazovanja na Masinskom fakultetu. Komsija kaze da su pre nekog vremena odobrena sredstva za prijem novih ljudi. Kada i da li je za ocekivati da me neko kontaktira.

  Srdacan Pozdrav!!!

  • SVS04-24-13

   To sto imate 1 stepen visokog obrazovanja vam u ovom slucaju ne daje nikakvu prednost, vi konkurisete za radno mesto na kome se trazi treci ili cetvrti stepen strucne spreme. Sto se tice prijema strpite se, trebalo bi da bude ako je tako kao sto vi kazete.

   • MilosVejn04-25-13

    Stepen stručne spreme sam naveo jer kada sam tražio uslove za konkurisanje pre godinu dana stajalo je da do 27 može da se konkuriše sa srednjom, a do 30 sa višom školom. Hvala Vam na odgovoru i svako dobro!!!

 36. Vatrogasac05-01-13

  Gde su tih 500 vatrogasaca, uveliko smo u 2013 oj, a od posla nista… Sarena laza…

 37. zoran05-02-13

  Kakve nebuloze Vi iz sindikata pisete.Stavljate predlog za godine ogranicenja 26.U normalnom svetu mozes u policiju,vatrogasnu jedinicu da se zaposlis i sa 40.god.Tamo se SAMO gleda ono najbitnije a to da li si sposoban za taj posao lili ne.Ja garantujem da postoji dobar broj momaka u koje i sebe svrstavam sa 30-tak godina koji su visestruko sposobniji nego klinci od 20.To sto se tice starosnog ogranicenja je klasicna DISKRIMINACIJA.Dokle je god u drzavnim sluzbama polukvalifikovanih i NESPOSOBNIH kadrova tako ce nam i biti !!!

  • Zoran04-14-14

   Pa sta da zaposljavaju ljude od 40 god , kad vecina njih ima preko 45. Mora da se podmladi , a i sa godinama se stice iskustvo. On taman kad se zaukce za poso tj kad se navikne ode u penziju.

 38. Maja05-05-13

  Poštovani,
  Prijavila sam se još davnih dana za posao vatrogasca -spasioca, zaštitom od požara se bavim 3 god. ali ne na poslovima vatrogasca već preventivno kao referent,a oduvek sam želela da radim kao spasioc u vidu civilne zaštite usled katastrofa,jer smatram da vatrogasna odgovornost je široka i da se odnosi i na druge nesreće sem vatre. Što se mene tiče, starim, a posla nema za nas žene u jedinici, pa me zanima da li će ikada moći žena da bude kao svuda u svetu vatrogasac? Ili da tražim posao izvan Srbije u ovoj oblasti? Iako imam više od 27 god. uvek sam se bavila sportom, godinama biciklizmom, veoma se dobro snalazim u novim prostorima jer sam i projektovala. Znam da u inostranstvu postoje poligoni kao lavirint za vežbe…mene toliko toga zanima, ali zašto nema zaposlenih žena, zašto nema poligona ? Bar mi žene možemo vaditi decu iz požara…Molim ogovor…

  • SVS05-05-13

   Majo razumemo vas, borimo se protiv nepravde ali kod nas sve ide obrnutim redosledom… Mnogo truda i rada je ulozeno da se stvari pokrenu sa mrtve trake, ali mi smi i dalje Balkan, zao nam je sto ljudi poput vas ne mopgu da ispunne svoje zelje i htenja. Sve za sta se borimo procitajte na nasem sajtu. Pozdrav!

 39. Buduci kolega05-08-13

  Prosao sam proveru, sta mogu dalje da ocekujem?

  • SVS05-09-13

   Mnogo puta do sada smo pisali o ovome. Procitajte predjasnje komentare. Nadajte se najboljem ishodu po vas!

 40. dejan05-12-13

  Ispunjavam sve ostale kriterijume, ali imam dioptriju na desnom oku… Da li ce to biti problem ? Cuo sam od nekih vasih kolega da necu imati nikakve sanse jer su pregledi bas rigorozni. Sta vi mislite?

 41. Aca05-13-13

  Postovani

  Konkurisao sam sam aprila prosle godine,prosao sam bezbednosnu proveru,lekarski pregled i sada su mi dokumenta u odeljenju za opste pravne poslove, pre desetak dana trazili su mi radnu knjizicu kakav je dalji postupak

  • SVS05-13-13

   Dalji postupak ti je da ispeces prasence ili jagnje i da pocastis buduce kolege. Nadaj se najboljem, Pozdrav!

 42. Aca05-14-13

  Hvala puno na lepim zeljama

 43. Nenad05-15-13

  Postovani,
  da li mogu sa krivicnom prijavom iz saobracaja u kojoj povredjeni ima lake telesne povrede, da konkurisem u vatrogasnu jedinicu? hvala

  • SVS05-16-13

   Ne znamo sve okolnosti nastalog dogadjaja, provere za prijem kandidata rade ovlascena sluzbena lica u MUP-u. Od provere koju oni rade zavisi da li vi ispunjavate sve kriterijume oko prijema.

 44. Doki05-19-13

  Dali moze da konkurise osoba koja je radila kao profesionalni vatrogasac i dala otkaz na to radno mesto pokusao raditi nesto privatno i kada to nije islo pokajao se i sada grebe trazi veze kako bi se ponovo zaposlio na to radno mesto.Govori javno da ima jaku vezu u SPS-u i da je siguran da ce ga ponovo primiti mada je vec u trideset i nekoj godini.Ako takvog prime sta da ocekuju ovi mladi zdravi ljudi koji vole ovaj poziv a veze nemaju.Dali ce neko iz sindta podrzati ove mlade ljude ili osobu koja je samovoljno napustila radno mesto vatrogasca.Molim za odgovor najiskrenije i pozdrav.

  • SVS05-20-13

   Pretpostavljamo da je bivsi kolega potpisao sporazumni raskid ugovora sa MUP-om o prestanku radnog odnosa. Iz vaseg konteksta postavljenog pitanja dosta se toga svodi samo na pricu kolege koji hoce ponovo da zasnuje radni odnos. To je njegovo pravo da govori sta mu je volja!

   Nas sindikat se zestoko suprotstavlja poslodavcu i vise puta smo govorili o ovome preko javnih medija. To vise ne sme da bude praksa, samo mladi, fizicki sposobni i kvalitetni ljudi treba da popunjavaju nase redove. Bezbednost gradjana ne sme da se dovodi u pitanje zaposljavanjem ljudi koji ne mogu da odgovore zahtevima ovog teskog posla.

   Partijsko zaposljavanje nazalost postoji a da bi se to sto pre zaustavilo sindikat ce u narednom periodu insistirati i zahtevati da se pothitno donese „Zakon o vatrogastvu“, gde bi se sve jasno definisalo.

 45. goran05-20-13

  Pistovani….zanima me koliko traje obuka za vatrogasca spasioca…i koliko traje i sta podrazumeva …..

  • SVS05-20-13

   Obuka traje oko četiri meseca. Sastoji se iz dva dela, teorijskog i praktičnog, posle toga se polažu ispiti koji nisu nimalo laki, dobijaš diplomu (sertifikat), diploma je inače validna svuda u svetu.

   „Ako vam kažemo da svake godine za vatrogasce u Srbiji kokuriše oko 1.000 do 1.200 lica, a da bude primljeno samo 10 odsto ili od 120 do 150 novih vatrogasaca, to dovoljno govori koliko su potrebna značajna sredstva u budžetu da se prime novi vatrogasci“. Srbiji nedostaje 4.000 vatrogasaca, zaostajemo čak i za Albanijom!

   Najbolje da se raspitate oko završavanja kursa u Vatrogasnoj jedinici u tvom gradu. Oni će ti reći kada se organizuju ti kursevi i sve što te interesuje. Klasičnog konkursa neće biti, ali je ideja da oni koji imaju položen kurs za vatrogasaca mogu stalno da predaju svoja dokumenta u MUP na teritoriji opštine gde žive.

 46. Bojan05-21-13

  imam 28 godina , zavrsenu VIsu skolu , B katerogiju , 3 godine sam radio u Vojsci Srbije da li mogu da konkurisem za posao vatrogasca?

  • SVS05-22-13

   Mozete da konkurisete a za sve blize informacije oko prijema raspitajte se u PU u mestu gde zivite.

 47. Nemanja05-27-13

  Postovani , interesuje me , predao sam papire 2011. god . prosao sam proveru sto se tice MUP-a , nisam jos radio lekarski pregled , da li to ima nekakve veze , ili mogu u zadnji trenutak da mi jave da odradim lekarski pregled , i pitanje da li je neko od pocetka godine zaposljen u brigadu u Beogradu , hvala unapred !

  • SVS05-29-13

   Mnogo puta do sada smo pisali o ovome, javnog konkursa nema, pa tako ni procedura oko prijema. Ljudi se zaposljavaju na razne nacine, bez bilo kakvih pregleda testiranja i slicno. Mi se borimo da se tome stane na put, u ponedeljak 27. Maja smo imali sastanak sa predstavnicima poslodavca i uskoro cemo vas obavestiti o tome sta smo se dogovorili.

   • Nemanja05-29-13

    hvala puno na odgovoru ,cekamo odgovor, sve najbolje !

 48. nikola05-29-13

  jedno pitanje imam 18 godina polozenu b kategoriju i zavrsenu trogodisnju skolu automehanicar zivim na opstini grocka dali bih mogao da predam papire i u grockoj hvala puno pozz

  • SVS05-30-13

   Mozete, mi vam zelimo puno srece u nadi da cete postati deo nase velike porodice…

 49. Nenad05-29-13

  Napokon da ce biti nekih dogovora oko prijema novih ovako kako je islo do sada nisam zadovoljan. Ne mogu da shvatim da je neko bolji od mene, mene koji imam polozen vatrogasni ispit i ispit za ronioca CMAS i DAN certifikat prve pomoci i mnogo skole teh.fakultet i da nakon svega nemam odgovora. Sramota.

 50. Dejan05-31-13

  Postovani zeleo bih brz odgovor,kako bi znao sta mi je ciniti za ubuduce. Dakle imam 25 godina,b kategoriju,trogodisnju skolu elektro-mehanicar. Jedan prijatelj mi je rekao da bi konkurs,koji raspisuje sektor za vanredne situacije,trebao uskoro da izadje,da li je to istina? Da li bi mogao da konkurisem sa trogodisnjom skolom?
  i jos nesto,danas me je zvao jedan gospodin sa biroa i rekao mi da je izasao konkurs za PPZ,ima 100 casova,pa me interesuje ako se budem prijavio za taj konkurs da li cu onda moci da konkurisem na ovaj za vatrogasca-spasioca,ako izadje u medjuvremenu. hvala,i svako dobro.

  • SVS05-31-13

   Ispunjavate sve uslove, mozete da konkurisete za vatrogasca. Konkursa nece biti!

 51. sasa05-31-13

  interesuje me kako te kako treba da glasi molba za podnosenje za vatrogasnu sluzbu Hvala Unapred

  • SVS06-01-13

   Ne treba vam nikakva molba, potrebno je da se raspitate u vatrogasnoj jedinici u mestu gde zelite da radite sta je potrebno od papira.

 52. Maya06-01-13

  Smatram da je diskriminacija žena samim tim što ne možemo ravnopravno da se zaposlimo na „muškim“ poslovima, iako je ovo Balkan..moja baka je bila Partizanka i bila je izuzetno hrabra i vešta žena celoga života, bez muža je živela i odhranila i dvoje svoje dece i usvojila je dve ratne sirotice. Ako žene mogu da ratuju , mogu biti i vatrogasci i smatram da nisu sve žene krhke i da ima nas koje smo hrabre, jake…i smatram da smo i veoma okretne i spretne u brzini.

 53. Dejan06-02-13

  Gde je to primljeno 130 vatrogasaca od pocetka godine? Ili ce tek biti primljeni?

  • SVS06-02-13

   Od pocetka godine primljeno je 130 vatrogasaca na teritorije cele Republike. Predvidjen broj za prijem u ovoj godini je 500, videcemo da li ce na kraju tako i biti!

 54. Dejan06-02-13

  Hvala Vam na brzom odgovoru. Pitam iz razloga sto sam NAVODNO u procesu za PU Bujanovac, prosao sam proveru i cekam…ali jos uvek nista. Receno mi je da jos uvek niko nije primljen.

 55. Dejan06-03-13

  upravo se vracam iz Obrenovackog vatrogasnog doma. Dobio sam sta sve treba od papira,ali mi je receno da je sve stopirano,ne primaju se nigde molbe,zahtevi,papiri… sta to treba da znaci? saznao sam da do 1 jula sektor za vanredna stanja MUPA raspisuje konkurs za vatrogasce-spasioce,ima li nesto od toga?

 56. dejan06-04-13

  ja sam sada zavrsijo gimnaziju u srbobranu imam 18god ali nemam polozeno za b kategoriju da li je to obavezno.i kome papire predajem i gde se rade ti testovi fizicke spreme.

  • SVS06-05-13

   Mozete da konkurisete, za sve blize informacije obratite se vatrogasnoj jedinici u mestu stanovanja.

 57. milenko06-05-13

  pozdrav.prosao sam pregled pre 40 dana sta mogu ocekivati sto se tice prijema u vatrogasnu sluzbu?

  • SVS06-06-13

   Pa najbolji ishod po vas kolega 😉 Pozzz

 58. Dejan06-06-13

  Ja se izvinjavam unapred, mozda smo dosadni sa svim ovim pitanjima, ali zanima me zasto je doslo do zastoja i zbog cega taj prijem tako sporo ide? Receno mi je,iz pouzdanih izvora, da je trenutno sve stalo, pa me zanima razlog, ako slucajno znate?

 59. Dejan06-06-13

  I da, napisali ste da cete nas obavestiti do kakvih dogovora ste dosli na sastanku…

 60. Dejan!06-06-13

  da ne bude zabune,posto nas ima dva Dejana ovde,sa sam stavio pored imena znak !
  molio bih ako mozete da mi odgovorite na komentar od pre neki dan. da ne bi trazili kopiracu ga ovde:
  upravo se vracam iz Obrenovackog vatrogasnog doma. Dobio sam sta sve treba od papira,ali mi je receno da je sve stopirano,ne primaju se nigde molbe,zahtevi,papiri… sta to treba da znaci? saznao sam da do 1 jula sektor za vanredna stanja MUPA raspisuje konkurs za vatrogasce-spasioce,ima li nesto od toga?

  • SVS06-09-13

   Dejane!

   Mi smo sindikat a ne poslodavac…

   • Dejan!06-10-13

    znam,kao sto pise u naslovu. pitanja sam postavio ako mozete da mi kazete nesto u vezi tog konkursa-da li je istina,ili nije,jer predpostavljam da vi znate nesto.nema potrebe za ovako drzak odgovor. hvala i svako dobro

 61. Mirko06-13-13

  Nemam polozeno za b,da li mogu da konkurisem?

  • SVS06-14-13

   Možete da konkurišete!

 62. Draginja06-13-13

  Bas me interesuje kako moze da se sazna da li sam usla u proceduru,posto vidim da mnogi znaju,ali SVS molim vas kako?

  • SVS06-14-13

   Oni koji znaju ili pale vatre ili imaju toliko moćne političke veze da su sigurni da su primljeni…

 63. Marko06-14-13

  Milenko zanima me ako mozete da nam kazete koliko je proslo vremena odkad ste predali dokumenta u PU i pozvali vas na pregled da znamo od prilike koliko vremena treba da prodje posto ima ovde ljudi koji su konkurisali jos pre dve godine a nisu ih zvali ni na proveru a ni na pregled? Hvala vam unapred… Pozz

 64. Draginja06-15-13

  hvala SVS,a sada me jos interesuje da li je svaki predati dokument ostaje u arhivi ili se posle odredjenog vremena brise?

  • SVS06-20-13

   Pojedina dokumenta se obnavljaju na sest meseci, ostalo stoji u arhivi naravno.

 65. Nemanja06-24-13

  KAd ce budzet koji je obecan biti uplacen na racun vatrogasaca , da bi imali mogucnost da zaposle ljude i kupe nova vozila???

 66. Andrija06-26-13

  Postovani, da li ce biti uskoro konkurs za vatrogasce?
  I da li moze kandidat da ima vise od 26 godina?
  Hvala

  • SVS06-26-13

   Konkursa nece biti, za sve dalje informacije interesujte se u vasoj Vatrogasnoj jedinici u mestu gde zivite. Pozdrav!

 67. Draginja06-28-13

  Da li je istina da je privremeno stopirano primanje?

  • SVS07-03-13

   Primanje nije stopirano ali mere stednje Vlade RS su dovele u pitanje planirani budzet u MUP-u za 2013. godinu, pa tako i sredstva namenjena za prijem vatrogasaca…

 68. dusko07-02-13

  visok sam 172,a ovde vidim minimum je 173 jel bi to mogla biti prepreka da ne mogu konkurisati?

  • SVS07-03-13

   To je bio nas predlog za postavljanje kriterijuma, za sada jos uvek ne postoji ni kriterijum niti javni konkurs, pa tako za sada nema ni prepreka koje bi uticale na vas eventualni prijem. Pozzz

 69. Draginja07-03-13

  Da li sada posto smo ka EU mora da se ispostuje da se primi dovoljan broj vatrogasaca?Cula sam da je Dacic rekao da se primi radna snaga.Pozdrav

 70. Dejan07-05-13

  Bio sam na pregled u Durmitorskoj, ali mi niko nista nije rekao, tako da ne znam da li sam prosao ili ne. Recite mi, koliko dugo se cekaju rezultati?

 71. Djuka07-07-13

  Clan sam dobrovoljnog vatrogasnog drustva nekih 10 godina. Na drzavnim takmicenjima sam osvajao medalje (ekipno), imam polozen ispit za ispitanog vatrogasca. Redovno idem na intervencije 4 godine. E sad da li je stvarno problem visina, posto sam visok 171 cm?

  • SVS07-07-13

   Nije problem visina, to je samo nas predlog kriterijuma za izbor kandidata…

 72. Aleksandar07-08-13

  Pozdrav,
  Da li postoji neko rangiranje u sluzbi po obrzovanju?
  (npr. VSS ). Pitanje se odnosi na polozaj rada?

 73. Draginja07-08-13

  VSV a meni odgovor,imam i drugo pitanje,da li se nastavlja sa primanjem,i da li se zna na lekarskom odmah ko je prosao,posto sam cula da su rigorozni?

 74. Dejan07-09-13

  Pozdrav, Draginja, to i mene interesuje. Bio sam na pregled u petak, zavrsio sve, ali mi niko nista nije rekao . Ni sam ne znam sta dalje.

 75. mihajlo07-10-13

  Zanima me kollike su sanse da neko bude primljen posle zavrsenog lekarskog pregleda i posle obnovljenih papira koji su istekli?

 76. Dejan07-10-13

  Mihajlo, da li su ti na pregledu nesto rekli, kako si prosao psiho test?

 77. dejan07-15-13

  Gde treba da se obratim za vatrosca da li moze da se predje da se radi ko vatrogasac stim sto imam zavrsenu licencu za vatrogasca i radim na aerodromu vec 10 godina

  • SVS07-16-13

   Obratite se vatrogasnoj jedinici gde bi zeleli da radite.

 78. tanja07-17-13

  Postovani,mene interesuje ko odlucuje o prijemu u vatrogasno?hvala

 79. Mihael07-25-13

  Pozdrav.
  Imao bih jedno pitanje dal’ bi bio problem da je sve uredu osim visine,da je visina 170cm???

 80. wily07-27-13

  dokle vise cekanja oko zaposlenja i stalno obnavljas papire a godine prolaze a nikde nemas konkretan odgovor, sta je ovo ljudiii!!!!

 81. Alex07-30-13

  Pozdrav kolege vatrogasci… Unapred se zahvaljujem ako budete nasli vremena i odgovorili mi na moje pitanje… Naime . ja radim u VJ Rudovci , u industrijskoj VJ RB Kolubara na ugovor na odredjeno vreme… Danas mi je saopsteno da ce mi biti prekinut ugovor o radu jer nisam zdravstveno sposoban iz razloga sto nosim naocare i imam dioptriju -0.75 na desno oko… Moje pitanje je . da li je to po zakonu i da li mi zbog toga moze biti prekinut ugovor… Unapred Hvala… Pozdrav..

  • SVS07-31-13

   Aleksandre trebalo bi da postoji pravilnik uskladjenosti zdravstvenog pregleda vatrogasaca prema zahtevima radnog mesta. Pravilnikom se prate, fizicke, psihicke i ostale zdravstvene sposobnosti koje moraju ispunjavati vatrogasci. Sto se tice tvog slucaja nismo sigurni ali trebalo bi da se pogleda sta kaze, zakonu o radu ali i opus tvog radnog mesta. Da li tvoja trenutna umanjena zdravstvena sposobnost ima za posledicu da ti poslodavac prekine ugovor ili mozda rasporedi na drugo radno mesto u firmi…

 82. Andrija08-02-13

  Postovani,
  Danas sam bio da predam dokumenta u vatrogasnoj stanici.Vatrogasac sa portirnice mi je dao informaciju da nema konkursa i da mi treba veza,da su bile prijave krajem februara.Nije mi ponudjeno da ostavim dokumenta kod nekog nadleznijeg i odgovornijeg sto je jako,jako,jako tuzno i glupo.Ne zelim da zvucim pretenciozno,ali nigde ne odlucuje covek sa portirnice da li ja mogu ili ne da predam dokumenta nego komandir jedinice ili nacelnik.Osecaj je jako bedan poljubis vrata do portirnice i nema dalje…
  Srdacan pozdrav

 83. Zoki08-09-13

  Predao sam dokumenta u V.S.Pozarevac pre 5-6 meseci, nakon toga su me zvali iz policijske stanice na razgovor, pre mesec dana su me zvali da podpisem da se slazem sa tim da radim na 50 km od mesta stanovanja, pre par dana je bila policija kod mojih u Nisu proveravali su podatke, JEL TO SVE NESTO ZNACI? Hvala unapred na odgovoru, niko ne moze ni da zamisli koliko ja zelim taj posao, posto stvarno volim to. Imam srednju skolu tex.zastite od pozara, drzavni ispit, vozacku B,C,D ALI SAM I SVESTAN DA NEMAM NEKU VEZU TJ.NIKAKVU BAR ZA SADA. POZDRAV

 84. dejan08-12-13

  Prosao sam proveru pocetkom maja, u julu bio u Durmitorskoj na pregled, a jos uvek nemam nikakav odgovor. Sta se desava dalje.. Da li ce me neko obavestiti da li sam prosao ili ne, ili mi ostaje da cekam… Hvala unapred na odgovoru.

 85. Aca08-30-13

  Pozdrav SVS, zanima me ukoliko imate takve informacije da li postoji neki zakon koji predvidja odredjeni broj pripadnika nacionalnih manjina koji mora biti zastupljen u vatrogasno spasilackoj jedinici.

 86. Adam09-04-13

  Posto nemam polozeno za ‘B’ kategoriju, da li mogu da konkurisem za vatrogasca ??

 87. Žarko09-04-13

  da li i dalje postoji mogucnost da odem u vatrogasnu stanicu u mestu gde zivim i da se raspitam kakva je situacija o zapošljavanju ili vise toga nema? poz

 88. Djordje09-04-13

  Postovani,zanima me sto se tice papirlogije da li treba oriiginalna diploma zavrsene srednje skole,ili moze fotokopija,posto jos idem na visu skolu?

 89. jovan09-06-13

  Pozdra, imam pitanje posto nosim naocare za vid da li imam mogućnosti za vatrogasni posao?Hvala unapred pozdrac.

 90. Ana09-20-13

  Postovanje! Mene zanima koliko sve to kosta? Hvala unapred 🙂

 91. stiv10-02-13

  Postovane,zanima me za lica koja rade u vojsci. Radim u vojsci kao profesionalni vojnik vec 5 god.kao vatrogasac kakva je regulativa za za vojna lica za prelazak u MUP spasilacku brigadu/vatrogasce…? Hvala

  • SVS10-03-13

   Ne bi trebalo da bude problema oko vaseg premestaja, nas savet je ipak da se raspitate u brigadi oko procedure. Pozdrav

 92. igor10-08-13

  Zavrsio sam visoku skolu smer ZASTITA OD POZARA I CIVILNA ZASTITA I SPASAVANJE U VANREDNiM SITUACIJAMA, zavrsavam jos dodatne specijalisticke studije,strucni ispit iz zastite od pozara, 25 godina,odsluzen vojni rok, tri meseca prakse u vatrogasnoj brigadi, aktivno se bavim sportom ceo zivot….sta je jos potrebno pa da me ova nasa drzava pogleda i dodeli mi posao u vatrogasnoj jedinici, pa cak u bilo kom mestu, samo da radim posao koji volim i za koji sam se usavrsavao…

  • Ciki04-14-14

   Jaka veza brt , jaka veza

 93. Mile10-11-13

  Postovani,zanima me kako treba da izgleda molba da bih konkurisao za vatrogasca?Hvala unapred

  • SVS10-11-13

   Nije vam potrebna nikakva molba, raspitajte se u vatrogasnoj jedinici o svemu.

 94. Boban Vujic10-15-13

  Molim vas , ja sam poslao moja dokumenta iz mog grada za Beograd , pa me zanima u kom vremenskom opsegu se radi pol. provera , jel se to radi za svakoga ko posalje dokumenta i sta je dalji proces hvala vam unapred….

  • SVS10-15-13

   Provera se radi svakih sest meseci, toliko po zakonu vaze vasi predati dokumenti

 95. Boban Vujic10-16-13

  Niste me razumeli , mene imteresuje jel za svakog kandidata koji posalje dokum. vrsi se pol. provera i radi psiho test i lekar. pregled , zaposlio se ili ne . Od kada se predaju dokumenta za koliko se odradi pol. provera , 1 mesec ili dva (moja dokum. su vec 1 mesec u Beogradu i jos nije bila pol. provera niti psiho test , lekarski pregled…. a vidim gore po pitanjima i odgovorima da velika vecina je vec to odradila ,jel to treba necija preporuka da bi se sve ovo gore navedeno desilo ).
  Hvala unapred i izvinite na upornoscu…

  • Boban Vujic10-18-13

   SVS molim vas odgovor ako nije problem HVALA….

 96. Maja10-17-13

  Postovani,odnela sam dokumenta u jedinicu koja je glavna za nas okrug i nisu hteli da uzmu dokumenta,kazu „mesta su popunjena“. Gde dalje da pokusam da odnesem? Unapred hvala

 97. stiv10-17-13

  Pozdrav.Pitanje da li je starosna granica striktna sa 27 god.? Hvala…

 98. Zdravko10-18-13

  Postovani, interesuje me da li ce biti konkursa i kad je bila zadnja provera dokumentacije.
  Hvala unapred

  • SVS10-18-13

   Konkursa nece biti, provera se vrsi na svakih sest meseci. Pozdrav

 99. Maja10-31-13

  Kompletiram svu dokumentaciju koja je potrebna, posaljem, posto licno nece da je prime i jave da dokumentacija nije potpuna i da nema radnih mesta. Kad pita sta nedostaje, odgovor je nije bitno jer svakako mesta nema. Mislim stvarnooooo. . .

 100. nemanja11-04-13

  sta je bilo sa 500 vatrogasaca , sto je trebalo da se primi ove godine ? da li je ispunjena ta cifra ili je bila samo prica za narod ?

 101. Marko11-04-13

  Postovanje,samo da pitam,ispunjavam sve uslove,osim odsluzenog vojnog roka(uveden sam u vojnu evidenciju),koga nisam odsluzio zbog studiranja,kasnije je ukinut… Da li je to prepreka za konkurisanje?
  I ako mogu da li dokumenta da saljem licno ili preko
  Policijske ispostave?
  Pozdrav

 102. Marko11-04-13

  i samo jos ovo-
  Kako izgleda taj upitik o identifikacionim podacima?
  Gde se on dobija,jer mi jos on fali od dokumenta? pozdrav i hvala unapred.

 103. darko11-15-13

  Interesuje me koliko traje kurs za vatrogasce pripravnike, da li je jos uvek 3 meseca ili je doslo do nekih promena? Hvala.

  • zoko01-26-14

   Skolski traje 100dana!:-)

 104. milos11-21-13

  posto sam pozvan na razgovor za vatrogasce i treba da radim psiho test,sta se radi na tom testu? jel nesto tesko ili nije? cisto me zanima da znam na cemu sam… unapred hvala… 🙂

  • SVS11-23-13

   Psiho test, podrazumeva: test inteligencije, test opšte informisanosti i set pitanja vezanih za pojedinosti koje vas karakterišu kao osobu!

   Budući vatrogasac morao bi da ima odslužen vojni rok, besprekoran dosije, kako on, tako ni članovi njegove porodice ne smeju biti osuđivani, morao bi biti mlađi od 27 godina i imati najmanje srednju stručnu spremu. Po mogućnosti, to treba da bude diploma neke tehničke struke. Podnetih molbi za Vatrogasce ima mnogo, kandidati moraju biti strpljivi, jer se ponekad poziv čeka veoma dugo. Kada kandidat bude pozvan, čekaju ga strog psihofizički test i rigorozan zdravstveni pregled. Vatrogasac mora da bude besprekorno zdrav.

   Rigorozni i pažljivo osmišljeni testovi za vatrogasce su neminovni, jer poznato je da vatrogasac ne sme da pogreši ni jedanput. Ako kandidat zadovolji kriterijume koje testovi zahtevaju, na red dolazi nastava, koja traje tri i po meseca i na kojoj se sluša i polaže šest predmet.

 105. giga11-27-13

  zanima me da li bi mogao da se prijavim za vatrogasce sa odsluzenom civilnom vojskom

  • SVS11-27-13

   Mozete da probate. Srecno

 106. igor11-30-13

  Postovani,interesuje me da li je izvodljivo da se potrebna dokumentacija licno preda u beogradu i na kojoj adresi ili preporucenom postom ,zainteresovan sam za rad u vatogasnoj sluzbi na teritoriji pirota. Unapred zahvalan na odgovoru.

 107. Milos12-01-13

  Zelim da postanem vatrogasac.Zanima me gde i kada mogu da zavrsim kurs i koliko kosta skolarina?Da li predsatva problem prilikom prijavljivanja,to sto sam za vrsio trogodisnju skolu?hvala unapred

 108. Vuk12-10-13

  Da li je i novi zakon o mereama zabrane zaposljavanja u javnom sektoru zahvatio i sektor za vandredne situacije,odnosno posao vatrogasca-spasioca?

  • SVS12-11-13

   Prijemi se i dalje nastavljaju ali problem je i dalje novac koga u budzetu godinama nema, tako da ce na zalost i dalje broj primljenih vatrogasaca biti veoma mali…

 109. bojan12-14-13

  interesuje me dali je potrebna molba iz maticne vatrogasne jedinice i kako se ona dobija, i dali priznajete serifikatat ppz-e i dali moze da se konkurise sa trogodisnjom skolom.Unapred hvala

 110. Nikola12-17-13

  Dali ce u nisu uskoro biti otvoren konkurs za vatrogasce.

 111. Pitanje12-30-13

  Zamrzavanje „državnih poslova“?
  Dal ovo vazi i za posao vatrogasca, posto ih fali logicno bi bilo da to ne zahvata i ne vazi?

  Da napomenem: Usao sam u proceduru.

  Pozdrav, i hvala.

 112. Rados01-17-14

  Zivim u Kursumliji,gde da se obrati za prijam u vatrogasce,ispunjavam sve uslove,ali nemama vezu i pare,samo imama volju da radim.

 113. Dejan N.Pazova01-22-14

  Rodjen sam 1990 godine u Beogradu a roditelji su mi rodjeni u BiH. Stalo su nastanjeni u Srbiji od 1979(otac) i (1986)majka i drzavljanstvo srbije poseduju od 1998, tada sam i ja upisan u knjige srpskih drzavljana. U izvodu iz maticne knjige rodjenih u rubrici drzavljanstvo pise mi drzavljanin bih a imam drzavljanstvo srbije.Da li je to problem i kako mogu da ga resim posto sam konkurisao za vatrogasca? Unapred hvala

 114. milan01-25-14

  kako se zaposliti u vatrogasno, ako neko zna da mi kaze…

 115. Stefan01-26-14

  Koliko traje celokupni ispitni rok?

 116. ivan01-26-14

  Kad pocinje sledeci kurs na Karaburmi?poz

 117. Milos01-29-14

  Postovani,u Martu punim 30 god. papire sam predao pre 3 godine i jos uvek cekam.Zavrsio sam srednju skolu za Vatrogasnog tehnicara 4 god,clan sam dvd-a od 1993 god. 2008 sam dobio cin Podoficira,bio sam na mnogo pozara,poplava,takmicenjima,dobitnik sam mnogih nagrada,drzao sam pripreme za takmicenja i jos mnogo toga….Papiri mi stoje mislim u SIV-u,sta treba dalje,sta da ocekujem? Hvala unapred.

  • Milos Mladenovic02-19-14

   Postovani,u Martu punim 30 god. papire sam predao pre 3 godine i jos uvek cekam.Zavrsio sam srednju skolu za Vatrogasnog tehnicara 4 god,clan sam dvd-a od 1993 god. 2008 sam dobio cin Podoficira,bio sam na mnogo pozara,poplava,takmicenjima,dobitnik sam mnogih nagrada,drzao sam pripreme za takmicenja i jos mnogo toga….Papiri mi stoje mislim u SIV-u,sta treba dalje,sta da ocekujem? Hvala unapred.

   • SVS02-20-14

    Sve je to jako pohvalno, takvi kadrovi nam trebaju ali mi konstantno pišemo i ukazujemo na to da javnih konkursa nema i samim tim svi kandidati su uskraćeni što se tiče zapošljenja po zakonu i proceduri.

 118. vuk01-30-14

  Traje li jos prijem u vatrogasno-spasilacku sluzbu ili je okoncan po pocetku ove godine?

 119. Milos02-04-14

  kada ce biti primanje?

 120. Nemanja02-13-14

  Ne treba ti tolko jaka veza kolko treba kesa da te neko ubaci 😀 u ns-u mogu slobodno reci da ne mozes bez 2000 evra

 121. Milos02-17-14

  Zeleo sam da vas pitam nesto, ja imam 21 godinu, treniram aktivno rukomet 12 godina, zavrsio sam trogodisnju skolu za profesionalnog vozaca, radim u rafineriji nafte beograd kao vozac vatrogasnih kola, da li postoji mogucnost da konkurisem za tako neko mesto…?
  Srdacan pozdrav.

  • SVS02-18-14

   Svakako Miloše da možete, naš sindikat vam želi puno sreće u nadi da ćemo se družiti kao kolege… Pozdrav!

   • Ciki04-17-14

    Postovanje , zanima me jedno. Pre nekoliko dana sam bio na zdr. pregledu u Beogradu za zaposlenje u V.S. i imao sam manji problem sa desnim uvetom (upala) i sad ne znam na cemu sam. Pitao sam doktorku kada sam zavrsio sve preglede , ona mi je odgovorila da ce mi stici poziv da opet idem na kontrolu.Ako je tako kao sto je rekla , kada ce stici taj ponovni poziv , ako nije onda mi recite na cemu sam. Srdacan pozdrav!

 122. Dragan02-23-14

  imam dvojno drzavljanstvo dva pasosa i jednu licnu ali od bih dali moram imati licnu kartu da se prijavim za ovaj posao,znaci dali mogu sa pasosom da predam priajvu poz

 123. dusan02-23-14

  imam problem sa vidom i nosim naocara,nije velika dioptrija… jel bi moglo da mi smeta za prijem u vatrogasnu sluzbu posto sam predao dokumenta? unapred zahvalan na odgovoru.

 124. nikola vicanovic02-24-14

  Postovani,predao sam dokumenta jos 2006 ili 2007 godine u SIV. Od tada me nije niko kontaktirao,sada imam 30.godina. Sta bih ja trebao sada da radim,i dali imam jos uvek sanse s obzirom na godine? Hvala

 125. Marko02-25-14

  Zanima me dokumentaciju sam predao i oni su poslali u beograd pa su posle nekog vremena vratili i konkurisao sam pa me zanima kad cu poceti da radim ? a od tih papira je proslo 6 meseci ?

 126. STEFAN03-12-14

  Je l se nastavljaju primanja ili je popunjeno ?
  Predao sam pa da znam na cemu sam .
  Hvala najlepse!!

 127. darko03-13-14

  Dobar dan zanima me sta mi je sve potrebno da zavrsim za vatrogasca imam trogodisnju srednju kuvarsku skolu hvalaaa unapred

 128. Daniel03-23-14

  Malo sam razočaran kada vidim ovde uslove koji su mi zaista nejasni, prvo što ne zadovoljavam je br.2, tj. prebivalište godinu dana najmanje? Zašto? 26 imam sada i punim 27 za koji mjesec, znači br.3 takođe. Kuper test mogu da odradim za više od 3200m.
  Inače služio sam vojsku u legiji stranaca, i to u padobrancima, ratnog ikustva imam. Masu testova, kurseva, izazova prošao i sad ispade da se ne mogu prijaviti za vatrogasce… U svakom slučaju otići ću lično do vatrogasnog društva ili do MUP-a…

 129. Aleksandar03-25-14

  izvinite imam jedno pitanje! radim u Vojsci 5g a aktivno sam bio vatrogasac skoro 2g dali mogu konkurisati kada bude konkurs a imam pune 27g? Unapred hvala Aleksandar.

 130. Toma Nikolic lol04-01-14

  Jel mogu sa 28 da konkurisem pa ako me usere usere?

 131. Mataraci04-05-14

  par pitanja,na koja bih molio odgovor..
  prosao sam lekarski pregled za vatrogasca spasioca-vozac..
  mozete li mi reci sta me dalje ocekuje i da li je bolje biti vozac ili samo vatrogasac,tj.,da mi precizirate sta je tacno u opisu posla vozaca,jasno mi je da vozi ali pretpostavljAM da radi jos nesto i da li on u sluzbi moze da napreduje sa pomenutog mesta vozaca ukoliko ima fakultetsku diplomu,tj.,zavrsen dif..hvala unapred na odgovorima..

  • Mataraci04-05-14

   naravno,napredovanje kroz nekoliko godina dok ispolazem pripravnicki slicno..mene zanima konkretno mesto inspektora za protiv pozarne aparate ili nesto tome slicno,pa me zanima da li fakultet za sport i fizicko vaspitanje moze da pomogne za napredovanje sa mesta vozaca ili nam je opet potrebna jaka veza:)

  • Milos06-04-14

   Bolje je biti vozac. Otac mi je vozac vec 7-8 godina, a pre toga je 22 godine bio klasican vatrogasac, nije jedna godina prosla da nije bio na ispiranju pluca. Kaze da je ovako mnogo bolje.

 132. Robert04-06-14

  Imam 24god ove godine punim 25god.. Dugogodisnji sam clan dobrovoljnog vatrogasnog drustva iz Kucure,imam visegodisnje iskustvo u gasenju raznih vrsta pozara,sto na stambenim objektima,otvorenom prostoru,vozilim.. U raznim tehnickim intervencijama… imam polozeno dosta ispita,polozen strucni ispit na poslovima zastite od pozara… I problem u ovoj drzavi je sto dobrovoljna drustva drzava slabo gleda.. Umesto da ljudi koji su u tim drustvima i koji imaju visegodisnje iskustvo u tim poslovima sto obavljaju vatrogasci budu prvi na listi za popunu profesionalno-vatrogasnih jedinica,oni imaju ista prava kao i bilo ko drugi prilikom konkursa… A veoma je lakse i brze uvesti u posao vatrogasca-spasioca nekoga ko se vec stime susretao vise puta nego nekog ko o tome nema blage veze…

  • SVS04-07-14

   Sistem vrednosti u našem društvu je poremećen, do zaključka da je vatrogastvo u Srbiji potcenjeno dolazi se već pogledom na podatke o prosečnoj zaradi vatrogasaca-spasioca. I pored te naše tragedije posao vatrogasaca želi mnogo mladih ljudi, nas to veoma raduje ali i razočarava činjenica da zbog nebrige države i čelnih ljudi u našem ministarstvu, ni do današnjih dana nisu izmenjeni zakoni koji bi jasno uredili vatrogasnu delatnost u Srbiji.

   Mi iz sindikata ne volimo da gledamo puno u prošlost jer je to jedna od stvari koju NIKO ne može promeniti. Međutim, teško je ne primetiti da su neke stvari u ne tako davnoj prošlosti mogle mnogo bolje da se reše. Mi smo nekada bili ponosni ljudi kojima se svi divili. Bili smo ljudi prema kojima su građani u isto vreme osećali strahopoštovanje ali i poverenje. Nije bilo nesreće koju mi svojim delovanjem nismo sprečili ili umanjili. Nije bilo čoveka u Srbiji koji se nije osećao sigurnije zbog toga što je znao da postoji neko ko će mu pomoći onda kad se čini da je nemoguće pružiti pomoć.

   Vatrogasci su danas jedna skroz druga priča. Nalazimo se na margini društva kao da više nikome nismo potrebni. Finansiramo se iz budžeta ali tako da jedva opstajemo. Svaka vlast do sada se prema nama odnosila kao da se više nikada u Srbiji neće dogoditi neki požar. Oprema koju imamo najčešće potiče iz prethodne države (SFRJ), a često se dešava da sami sebi kupujemo opremu za rad. Za svoj rad smo bedno plaćeni. Prosečna plata jednog vatrogasca u Srbiji iznosi oko 37.000 dinara, a ova cifra u odnosu na potrošačku korpu jasno pokazuje za šta je dovoljna. I pored toga mi i dalje predano radimo svoj posao. Još se nije desilo da su nas negde zvali a da se nismo pojavili i dali svoj maksimum, čak i na mnogim intervencijama za koje nismo nadležni.

   I kako uopšte mlad i sposoban čovek u Srbiji da počne razmišljati o zaposlenju i vatrogascima, kako da obezbedi svojoj porodici egzistenciju baveći se ovim zanimanjem?

   Iz svemira se vidi u kako lošoj situaciji se nalazi naša vatrogasna profesija koja još uvek (hvala bogu) nosi naziv profesionalna. Srbija u 21. veku nema Zakon o vatrogastvu, šta dalje pričati… Danas u Srbiji građani često ni neznaju broj telefona na koji se vatrogasci mogu dobiti. Da se kojim slučajm pojedinci nađu u situaciji da nas trebaju verovatno će prvo nazvati informacije pa tek onda nas. A ni za njih nisu baš sigurni koji je broj jer ga često brkaju sa drugim brojevima. I ne znamo zašto nam se čini da su i vatrogasci, i policija i hitna pomoć izgubili svoj sjaj onog momenta kad su nam dali brojeve koji počinju „jedinicom…“? Jedinstveni broj koji bi objedinio sve hitne službe nikako da dobijemo, pa će se desiti da nam uskoro menjaju i trenutno aktivne. Građani su sve više zbunjeni!

   Jedina stvar koja je ostala nepromenjena ali i dobra je ta da vatrogasci nisu korumpirani! Vatrogasce ne može niko potkupiti, ne može im se dati mito – tu famoznu stvar koja nam uništava državu. Ne možemo zamisliti niti jednu situaciju u kojoj bi bilo moguće novcem, poklonima ili bilo čim sličnim motivisati vatrogasce da bolje rade svoj posao. Probajte zamisliti sami (naravno, ne daj bože da se desi) – zapali vam se stan, kuća, vikendica i vi zovete vatrogasce. A oni vas ignorišu dok im ne donesete koju stotinu evra da bi uopšte izašli na intervenciju. Do tada od vaše kuće ostde samo pepeo a ako je goreo stan- nema više ni zgrade.

   Na kraju, neki od odgovornih za katastrofalno loše stanje vatrogasaca bi trebali postaviti sebi samo jedno pitanje – da li treba da dođe do takve situacije da bi neko konačno obratio pažnju na nas?

   Vatrogasci su ljudi koji nekom ne zatrebaju nikad u životu. Ali su isto tako ljudi bez kojih ne bi bilo nečijih spasenih života.

   Bili smo malo više opširni, da se vratimo na vaše pitanje, vaše pitanje je logično postavljeno ali nije logično da se takvi kadrovi ne primaju u službu. Danas će se svi zaposliti kao vatrogasci, svi, samo ne sposobni (čast izuzecima koji su u manjini). Samo vatrogasci mogu da odbrane ugled i čast profesiji, zato je i osnovan SVS. Ulažemo ogromne napore da ispravimo iskrivljeno, besmisleno i glupo ali na žalost mnogo trčimo da bi stojali u mestu. Neki nas cene a neki osporavaju, na to svako ima pravo ali vreme će pokazati koliko je korisno za vatrogasce što imaju strukovni sindikat. Koliko je danas teško izboriti se za pravu stvar. Jedan najosnovniji uslov a to je naš predlog kriterijuma za prijem u vatrogasno spasilačke jedinice nije moguće usvojiti. Svima su nam puna usta demokratije koja u Srbiji nikako da progleda.

   Konkursa NEMA zato nema ni odgovora na vaše pitanje… Vaše pitanje treba postaviti MUP

 133. Robert04-09-14

  Nebriga ove drzave je velika sto se tice vatrogastva… Drzava se ponasa kao da vatrogasci vise nisu potrebni…
  Azaboravlja da su vatrogasci prvi koji dolaze na lice mestta,bilo da je upitanju pozar,saobracajna nesreca,poplava ili nesto slicno… U tim situacijama se drzava odma seti vatrogasaca..
  Prosecna plata vatrogasaca jeste mala ali to nije najveci problem scime se danas vatrogastvo suocava… Veci problem je veoma mali broj vatrogasaca i jako,jako zastarela oprema koju danas koriste vatrogasci…
  Ovoj drzavi je u glavi samo evropa ali daleko smo mi od evrope.. Vatrogastvo u evropi je na veoma vecem nivou nego kod nas,i drzava ulaze dosta srestava u to…
  Vatrogasno drustvo ciji sam ja clan je ove godine pomocu gradjana kucure,raznih sponzora i nesto jako malo pomoci od lokalne samouprave kupilo jedno vatrogasno vozilo iz Slovenije… I umesto da drzava to ceni i pomogne mi smo na taj kamion platili porez i carinu oko 7000 evra… zar to nije sramota za ovu drzavu..
  A tek tada smo se uverili koliko je stvarno vatrogastvo u Srbiji na jako niskom nivou..
  To drusto od kojeg smo mi kupili to vozilo je takodje Dobrovoljno drustvo… Ali ja neznam dali postoji u srbiji jedna profesionalna jedinica koja je opremljena kao oni.. oni poseduju vise vozila,poseduju prateca vozila,imaju pomoc od drzave oko 10000evra mesecno.. Nedavno su kupili novo vatrogasno vozilo MAN-a koji ih je kostao oko 360000evra..
  A u srbiji se i dan danas koriste Tam,Tatre,Zastavice a mnoga od tih vozila su stara i po 40 i vise godina..
  I to sve govori koliko se ova drzava zalaze za vatrogasce…

  Upravu ste skroz,vatrogastvo je danas jedino koje nije korupirano u ovoj drzavi… i to je za veliku pohvalu.. a to je samo zahvaljujuci ljudima koji nose uniformu vatrogasaca..

  Danas je u profesionalnu jedinicu tesko zaposliti coveka koji bi casno nosio tu uniformu jer se politika veoma umesala kad je upitanju zaposljavanje… danas nazalos ko ima vezu moze dobiti taj posao..
  mnogi na taj posao idu sa tom misli u glavi samo da odradim svoju smenu i boli me uvo dok ima ljudi sto bi sve dali za taj posao..
  Nepodrzavaju vas oni kojima vi ukazujete da grese i oni koji o poslu vatrogasaca nemaju poima… a iole ko se i malo razume i ko je upucen u vatrogastvo vas podrzava.. posto je krajnje vreme da neko stane na stranu vatrogasaca i pocne da se bori za ovu profesiju…
  Zato samo napred,jer mora doci to vreme kad ce ova drzava pogledati malo i na vatrogasce..

  Znam da nema javnog konkursa za zaposljavanje,ali i uprkos tome ja prikupljam papire i podnecu prijavu za zaposljavanje pa sta bude bude,necu odustati…
  jer cenim i volim taj posao jer sam od malih nogu u vatrogastvu i uvek cu biti u tom poslu pa makar i kao dobrovoljni vatrogasac ako drugacije nije moguce…

 134. Robert04-09-14

  Jedno pitanje me zanima u vezi podnosenja prijave.. jedan od uslova je osluzen vojni rok.. dali je taj uslov jos uvek vazi posto kao sto znamo danas u srbiji sluzenje vojnog roka nije obavezno?!

 135. Zoran04-10-14

  Postovanje , zanima me jedno. Pre nekoliko dana sam bio na zdr. pregledu u Beogradu za zaposlenje u V.S. i imao sam manji problem sa desnim uvetom (upala) i sad ne znam na cemu sam. Pitao sam doktorku kada sam zavrsio sve preglede , ona mi je odgovorila da ce mi stici poziv da opet idem na kontrolu.Ako je tako kao sto je rekla , kada ce stici taj ponovni poziv , ako nije onda mi recite na cemu sam. Srdacan pozdrav!

 136. srdjan04-14-14

  ljudi, ja sam neupucen. molim vas citao sam komentare sve i samo mi recite gde ja mogu da konkurise posto ocigledno ne postoji javan konkurs za to. gde mogu da predam dokumenta? hvala

  • Ciki04-14-14

   Pa ako ne posstoji konkurs onda ne mozes konkurisati lol

 137. Stefan05-01-14

  Da li imaju pravo da konkurisu lica sa zavrsenim trecim stepenom srednje skole ?

 138. Du-Ki05-15-14

  Kakva je situacija oko primanja u radni odnos, ima li nekih novosti, zaseda li neki kolegijum, pita li neko nesto za nas…? Istice mi lekarski 1. juna, proslo je god. dana i samo su javili da obnovim papire…

 139. marko05-20-14

  da li mozete da napisete konkretno gde se predaju dokumenta,jutros sam isao u vatrogasnu stanicu pored auto-puta i u vatrogasnu stanicu u Ruzveltovoj i tamo niko nista ne zna…Beograd je u pitanju

 140. Milos s05-23-14

  hoce li do kraja godine biti primanje u vatrogasno ili ostaje ono da naredne dve godine nece biti primanja

 141. Milos05-29-14

  Postovani,

  zelim da konkurisem za posao,imam 24 godine. I pitanje: Da li je strogo potrebno imati godinu dana i vise,reg.mesto prebivalista u toj opstini u kojoj zelim da konkurisem?

  Hvala

 142. Nikola05-30-14

  Predao sam dokumenta pre godinu i po,inace mi je otac vatrogasac,dokumenta su u Beogradu,inace konkurisem za Racu-Kragujevacku,da li trebam ponovo poslati dokumentaciju ili je to u proceduri i da li se nesto zna u vezi prijema!

  • Milos06-04-14

   I meni je otac vatrogasac, zvali su ga iz sektora da obnovim dokumenta. I ja sam konkurisao pre godinu i po dana, tako nesto oko februara prosle godine. Pitanje je sad to da su pozvali polovinu radnika a drugu polovinu ne. Za nas pozvane rekli su da smo u proceduri, a sad sta to njima znaci stvarno ne znam. To je bilo pre 2 meseca ako se ne varam. Osedeli smo za ovih godinu i po. Da li traze one na vezu a nama mazu oci kao sa tim.. :// Tebe nisu zvali?

   • Nikola06-04-14

    Nisu me zvali,ne znam sta se desava nista,iz kog dela si konkurisao?Koliko ja znam primili su negde oko 120 ali to su vrv sa debelim preporukama tako da ne znam sta da kazem!

    • Milos06-05-14

     Iz Nisa. Obovio sam ono samo da nisam osudjivan i fotokopiju radne knjizice. Ja nisam cuo da je primljeno ni jedno dete vatrogasaca za ovih godinu i po dana, samo ovi budzovani sto im vatrogasci dodju ko dopunski poso da se deca zanimaju. Kako je kod vas, jel je dosao neko nov u poslednje vreme?

     • Nikola06-05-14

      Nijedno dete vatrogasaca nije primljeno,kod nas okolina Kragujevca primljeni tri ili cetiri prosle godine,sve su to ljudi koji nemaju veze sa vatrogastvom,tj.nikada kontakta sa tom sluzbom,i naravno nisu deca vatrogasaca!Ma zovu oni da se obnavljaju dokumenta po vise puta,i znam ali niko konkretno bez preporuke ne ulazi!

 143. Robert06-19-14

  Imam jedno pitanje na koje bi molio da mi odgovorite…
  na sajtu ministarstva pise da je prilikom predaje papira za konkurisanje za posao vatrogasca potrebno uz sve paire i neka prijava koju treba uzeti iz jedinice u kojoj konkurise..
  A kako je moguce da u nijednoj jedinic,brigadi nema te prijave i da svi neznaju o kakoj se to prijavi radi a na sajtu ministarstva pise??

 144. Robert06-19-14

  Попуњен упитник о идентификационим подацима (који можете преузети у организационој јединици у којој конкуришете).
  ovo je potrebno predati uz papire a ovo nema ni u jednoj jedinici ili barem oni kazu da nema
  pa me zanima kako je to moguce da nema kad je ministarstvo za vanredne situacije napisalo da se moze naci u jedinici u koju konkurises

 145. Darko06-22-14

  da li moze da konkurise kandidat sa zavrsenom trogodisnjom skolom?

  • Uros Vlahovic06-29-14

   Da li moze da konkurise kandidat sa zavrsenom trogodisnjoom skolom i bez polozenog ispita za B kategoriju ?

 146. RAstislav06-30-14

  poštovani da li važi diploma za vatrogasca ako je završen kurs na privatnoj akademiji?

 147. Stefan09-03-14

  Dali moze ako imam problema sa vidom ako nosim naocare,na jednom oku dioprtija mi je -2.50 a da drugom -0.5

 148. NIkolica09-07-14

  Znamo da smo dosadni , ali kada ce biti novih primanja vatrogasaca?

 149. Stefan10-09-14

  Zavrsio sam lekarski pregles jos pre godinu ipo, ali od tada me niko ne zove. Pa me interesuje dali sam ja jos u proceduri ili su me zaboravili 🙂

 150. slobodan11-22-14

  Hteo sam da vas pitam da li moze na konkurs da se ide sa 27 godina? Pozdrav

  • SVS11-22-14

   Dosta smo o ovome govorili i ne bi da se ponavljamo, konkursa nema i u skorije ga neće biti. U MUP se trenutno ulazi uz PREPORUKU ma šta to značilo, vi pokušajte da shvatite o čemu vam govorimo. Želimo vam puno sreće i uspeha u vašem nastojanju da postanete naš kolega. Srećno!

 151. nenad01-15-15

  imam diplomu protivpozarca iz vojske,vas komadir mi je rekao da s tom diplomom nemogu da radim nigde,a u svim vasim protivpozrcima postoji barem jedan s takvom diplomom

 152. d01-16-15

  zanima me gde konkurisati za vatrogasca,imam 26god.zavrsenu visoku skolu strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost

 153. Боле02-16-15

  Поштовани, имам 31 годину, завршену средњу електро техничку школу и високу школу струковних студија у Београду. Имам и пар година радног стажа, замислите!? Физички сам спреман и здравствено добар и способан као и 99% људи који пишу овде,али још увек нису примљени, нити ће, вероватно. Нажалост, такав нам је хороскоп и можемо само да жалимо што смо рођени у погрешно време, а године нас успут, прегазиле. Спас је изгледа једино у политици, мада и тамо је мрка капа, пошто тамо обично примају нешколоване и необразоване људе илити људе који су дипломирали на ливадама. Не морате ми одговорити, одговор већ унапред знам, прочитао сам скоро сва питања и одговоре, али једноставно, имао сам потребу и ја нешто да напишем. Поздрав и свако добро

 154. Daki02-20-15

  Da pitam da li moze sa trogodisnjom skolom da se upise kurs za vatrogasca hvala unapred

 155. mlan02-26-15

  mene interesuje dali se mogu prijaviti lica koja nemaju polozen kurs za vatrogasce?

 156. Dobrosav03-04-15

  Postovani, sve kriterijume ostvarujem, osim srednje skole, imam zavrsenu srednju skolu naravno ali u trajanju od tri godine, da li je to presudno? Ili bih morao da zavrsim cetvrtu vanredno pa tek onda da konkurisem? Spreman sam da odsluzim vojni rok ukoliko je potrebno. Hvala.

 157. Marko03-10-15

  Postovani,da li postoje ikakve sanse sa visinom od 171cm?
  Naravno ako prodjem sa malo boljim rezultatom.Hvala.

 158. Milan Panajotovic03-16-15

  Zelim da izrazim divljenje svim vatrogascima.Moj otac je vatrogasac i pored njega sam zavoleo ovaj posao.Ceo svoj zivot sam proveo u vatrogasnoj stanici.Zavrsio sam i srednju protiv pozarnu skolu.Zelim da budem vatrogasac i da ostavim srce na terenu za kolegu i za sugradjane.Predao sam papire i sada se oni nalaze u sektoru za ljudske resurse.Sve potrebne provere sam presao.Ali ne dobijam nikakav odgovor.Mozete li mi reci koliko traje ta procedura.Inace u mom mestu fale radnici odnosno vatrogasci zbog toga sto je dosta njih otislo u penziju.Inace moj otac je nagradjen vise od deset puta,radi od 1995 i nikada nije bio na bolovanju.Ucesnik je rata.

 159. Valentino Rossi03-30-15

  Procitao sam sve poruke ovde, na kraju krajeva ispada da bez debele veze nema nista. Mozemo svi da se prijavimo i da se nadamo da ce nas jednog dana primiti ali od toga nema nista. Jednostavno bolje da trazimo drugo zanimanje.

  ~ Pozdrav.

 160. dejan04-29-15

  da li ce biti skoro konkursa ya loznicu posto imam informacije da im fala ljudstv

 161. Marko05-03-15

  Postovani
  Predao sam dokumenta 2010.god.,prosao sam sve provere- lekarske i bezbedonosne- jos uvek nisam dobio nikakav odgovor. Interesuje me sta i kada mogu da ocekujem.
  Hvala

 162. iva06-20-15

  Koliko i kome da dam kes da bih postao profesionalni vatrogasac???????

 163. nenad08-01-15

  SVS,pre 15 dana sam predao svu dokumentaciju u vatrogasno-spasilackoj ceti u Pirotu,medjutim problem je u tome sto me oni sad upucuju na Beograd,posto kako oni kazu dok nestigne neko naredjenje iz Beograda za prijem oni nemogu nista,pa me zanima gde da se obratim za dalje informacije,imam polozen vatrogasni kurs iz vojske imam i sertifikat istog,unapred hvala

 164. bagzi08-19-15

  Da li je novim zakonom o policiji uvedena starosna granica za prijem u vatrogasnu sluzbu

 165. bagzi08-19-15

  Imam upitnik o identifikacionim podacima nabavio preko veze !!!! poklanjam

 166. bagzi08-19-15

  I upitnik se dobija preko veze a kao ima u svakoj policijskoj stanici da da.

 167. Goran12-02-15

  Dokle ćemo mi koji imamo više od 26 godina biti diskriminisani? Npr neko ima 27-28 pa i 30 godina i automatski ne može da konkuriše, a možda je i fizički i psihički spremniji od nekog ko ima 20 godina.

 168. Aleksandar12-09-15

  Evo ja pokusavam da se zaposlim vec skoro deceniju, prosao sve preglede – vise puta, vise puta me proveravali, i dalje cu da pokusavam.

 169. Crni12-22-15

  da li izvod i drzavljanstvo, mogu biti stariji od godinu dana?

 170. Jovan Popovic05-25-16

  Pozdrav, imam 36 godina. spreman sam i vise nego sto je potrebno, regrutovan kao VTS. voleo bi da budem ne samo kao vatrogasac, nego i kao spasioc na kriticnim mestima i kriticnim situacijama. da li mogu ja da konkurisem?? s postovanjem.

 171. danijel dimov05-31-16

  dobar dan,imam 30 godina(da li me koce godine) i trenutno radim u 72-goj,specijalna brigada u bataljon za protivteroristicka dejstva sa 5 godina radnog staza,pa me interesuje da li postoji mogucnost da sa prebacajem se zaposlim u vatrogasnoj jedinici u svom gradu,hvala na odgovoru unapred Danijel.

  • SVS05-31-16

   Možete da probate, srećno

 172. Petar07-11-16

  Imam 35g vec 14g sam vatrogasac spasilac na aerodromu nikola tesla. Zanima me mogu li da konkurisem za prelazak kod vas

 173. Aleksa09-04-16

  Pozdrav,
  Uskoro punim 18 godina, i zavrsavam cetvorogodisnju srednju skolu. Brine me to sto imam udubljene grudi. Koliko ja znam, nemam ikakvih problema sa disanjem a i lekari su mi rekli da nije ozbiljno. Nadam se da nece imati prevelik uticaj za konkurisanje.
  Hvala

 174. Stefan01-09-17

  Zdravo
  Zovem se Stefan i imam 21 godinu, drzavljanin sam Srbije i zivim u Mladenovcu. Prijavio bih se za obuku za vatrogasca: imam polozenu ,,B“ kategoriju, zavrsenu cetvorogodisnju skolu smer elektrotehnicar energetike, i nikad nisam privodjen i osudjivan. Gde i kad mogu da se prijavim za obuku vatrogasnog spasioca?

 175. Perica Mrkic01-16-17

  Ja samo mogu da kazem da sam ja konkurisao za vatrogasce jos 2005 god. i da sam prosao sve psihofizicke i zdrastvene preglede pocev od zdrastvenog pregleda u durmitorskoj … i PRIMLJEN SAM ali potom su objavili da je obustavljen prijem u drzavne institucije i do dan danas nisam pozvan a iz pouzdanih izvora znam da su primali mlade ljude po njih 5 ili 6 njih preko DEBELE VEZE.Znam da sam na spisku za prijem prvi koji stoji negde u fascikli iza nekog radnog stola.TAKO MLADI LJUDI AKO HOCETE DA KONKURISETE NADJI TE DEBELU VEZU PA SE ONDA SPREMITE.Pozdrav sposobni dole vezare USPEJU!!

 176. Dragutin03-13-17

  Kao budici doktor bezbednosnih nauka mogu slobodno da vam kažem da su uslovi koje ste ovde naveli i predložili a koji su iznešeni kao predlog sindikata napisani kao rezultat teških kompleksa niže vrednosti koje su autor ili više autora koji su inače sastavljali listu kriterijuma pokušali da leče na potencijalnim kandidatima.Šta je bre ovo eliminacioni standardi za prijem kandidata u NASIN svemirski program, pa ljudi Specijalna Antiteroristička Jedinica MUP-a R. Srbije nema takve eliminacijone kriterijume i standarde koje ste vi ovde išuketali sastavljajući ovakvu jednu glupost.Nemojte se ljudi brukati pred javnošću, ja sam svestan da je vaš posao odgovoran zahtevan i da zahteva visoke psihofizicke karakteristike kandidata ali ovakvim lupetanjem gluposti ne dižete svoj ugled u strucnoj javnosti već izazivate samo podsmeh istih.Toliko Hvala.

 177. shone04-20-17

  Kako to gospodo iz SVS-a jednim se vracaju dokumenta koji su stariji od 26,a drugi koji su stariji od 26,zovu ih da svaki 6 meseci obnavljaju dokumenta.Saljete nas u mesto rodjenja da se informisemo o prijemu,kad odemo tamo samo se nasmese i kazu nam da se informisemo u BGD-u.Kad se okrene telefon u BGD i kad im spomenemo odakle smo oni kazu pa vasi su dokumenti tamo gde ste predali,primer u Nis-u.Ko koga ovde zeza i o cemu se ovde zapravo radi stvarno ne znam ni ja a mislim i svi ostali drugi.Prijem u vatrogasno -spasilacke jedinice je izgleda nemogoc dok se za policajca svake godine otvara konkurs.Niste mi jasni gospodo iz SVS-a,izgleda da ste se duboko zavalili u svoje fotelje i bas Vas briga i za prijem i za ove da kazem jadne vatrogasce koji muce veliku muku i sa tehnologijom i sa ljudstvom.Pozdrav

 178. Milan04-20-17

  Ja imam samo 3 godine skole zavrsene dali je moguce upis

 179. Ivan07-07-17

  Interesuje me hoce li biti konkursa ili bilo kakvog zaposljavanja u Surdulici? Za radno mesto vatrogasci spasioci. U m.sluzbi su svi neinformisani i nemogu dati odgovor na nikakvo pitanje. Unapred hvala!

 180. hellboy08-10-17

  Kako i kome se obratiti za pomoć vatrogascima u ovim paklenim danima,pozdrav

 181. Milos08-15-17

  Postovani imam pitanje oduzeta mi je vozacka b kategirije nije trajno imam A.i C. kategoriju ali je isto pod zabranom zbog kaznenih poena vraca se za pola godne.da li mogu da podnesem dokumentaciju ili ne.hvala

 182. dragan08-22-17

  sta je sa nama koji smo podneli molbu za prethodni konkurs koji je stopiran jer su mi dokumenta ostala u policiji i da li vazi to ili idem ponovood pocetka sve

 183. Milutin08-29-17

  da li je B kategorija toliko neophodna da bi se prosao konkurs?

 184. Djordje09-19-17

  Jel može sa trećim stepenom

 185. radomir11-13-17

  da li neko moze da napise sta se sve radi na testu za polaganje u kamenici?hvala

 186. Milan01-23-18

  Pozdrav, da li ce u skorije vreme biti javnih konkursa za primanje vatrogasaca i kakva je procedura oko podnosenja zahteva? Hvala unapred!

 187. Oliver03-12-18

  Dobar dan,imam 21 godinu,ne posedujem vozacku dozvolu b kategorije ali sve ostale uslove ispunjavam..Pa me zanima da li bih mogao ja da konkurisem ili ne?

 188. Marko Pavlovic06-05-18

  Dobar dan,veliko postovanje moje pitanje je posto sam aktivan sportista i vema dobroj fizickoj spremi i prema svim kriterijumima ispunjavam uslove osim godina imam 33god.Mada smatram sebe dosta zrelom osobom i imam veliku zelju vec duzi niz godina da budem vatrogasac nisam imao uslova za to kao sada dali mogu da konkurisem za ovaj odgovoran i meni plemenit posao?unapred hvala

 189. Dzony10-09-18

  Da li mogu da konkurisem sa trecim stepenom posto ispunjavam ostale uslove

 190. Dzony10-09-18

  Da li mogu da konkurisem u opstini Batocina?

 191. Stefan12-16-18

  Predpostavljam da je visina od presudnog znacaja?

 192. Slobodan Simanic01-21-19

  Voleo bih vise og svega na svetu da pristupim vatrogasnoj jedinici,nemam srednju skolu ali smatram da bih taj posao obavljao potrebna volja,izdrzljivost a pre svega ljubav prema tom poslu i mislim da bih bio fantastican vatrogasac spasioc i da bih zivot dao za druge.Ja zivim u Nisu ulica Milke Protic ulica 2.imam 30 godina otac sam dvoje maloletne dece.Posao bih obavljao u pocetku ako treba i bez ikakve nadoknade dok se ne uverite da sam sposoban za tu vrstu posla.Imam B.C.E kategorije od 18- te godine sa iskustvom.Ako su vam potrebni ljudi koji ce taj posao da rade iz ciste ljubavi i odanosti prema svojoj zemlji pruzite mi priliku.HVALA UNAPRED I HVALA STO POSTOITE

 193. Bojan12-18-19

  Koja je dozvoljena dioptrija i da li je uopste dozvoljna?

 194. Misa03-07-20

  Da li mogu da konkurisu za vatrogasce osobe koje imaju dvojno drzavljanstvo?

Ostavi odgovor