SASTANAK SA NACELNIKOM SEKTORA

Dana 26.02.2013. godine u prostorijama Sektora za vanredne situacije u Beogradu održan je sastanak rukovodstva Sektora i Sindikata vatrogasaca Srbije.

Na sastanku su učestvovali: Načelnik Sektora Predrag Marić, pomoćnik načelnika Boban Stevanović, Načelnik za pravne poslove Nataša Raketić i Načelnik uprave za vatrogasno- spasilačke jedinice Goran Nikolić, u ime Sindikata, Predsednik Duško Ninkov, potpredsednk Darko Jocić, Predsednici sindikalnih odbora, Dragan Petrović- Sremski, Vladimir Andrejević- Kolubarski, Saša Milojević- Rasinski, Stevan Selak- zapadnobački, Gradimir Marković- severnobanatski, Stipan Vukmanov Šimokov- severnobački, Dragoljub Arsić- podunavski, Ivan Ladišić- južnobački i Kostadin Zarić- mačvanski okrug.

Teme razgovara su bile:

–       Kriterijumi za prijem novih radnika

–       Poseban kolektivni ugovor

–       Nabavka vatrogasnih vozila

–       Razno

  • Kako po važećoj zakonskoj regulativi na radno mesto vatrogasca- spasioca može da se zaposli bilo koji kandidat bez obzira na njegove godine i bez provere njegove fizičke spremnosti, Sindikat se založio za hitno donošenje preciznih kriterijuma za prijem.

Dogovoreno je da će Sektor za vanredne situacije, u saradnji sa Sindikatom, napraviti pravilnik o prijemu vatrogasaca- spasioca. Ovaj pravilnik bi trebao da stupi na snagu nakon izmena Zakona o zaštiti od požara koje se očekuju u toku marta meseca.

  • Za primenu Posebnog kolektivnog ugovora odgovorni su rukovodioci organizacionih jedinica, koji su u slučaju bilo kojih nedoumica dužni da kontaktiraju Sektor. U slučaju da neki od rukovodioca ne primenjuju odredbe PKU, bez obzira da li u jedinici ima naših članova, Sindikat vatrogasaca Srbije će preuzeti na sebe obavezu kako bi se problemi prevazišli.

Što se pripravnosti tiče, dogovoreno da će posebnim pravilnikom o organizaciji vatrogasnih jedinica, koji je u izradi, biti regulisana ova oblast, u smislu obaveza vatrogasaca kojima bude naložena pripravnost.

Vatrogascima kojima bude naložena pripravnost, ostvariće pravo na dodatak na platu.

Takođe je dogovoreno da i Sindikat vatrogasaca Srbije učestvuje u izradi konačne verzije ovog pravilnika.

  • Kako je predlog Vlade za nabavku vatrogasne opreme odobren budžet od 10.000.000. evra, predviđena je kupovina 30 vatrogasnih kamiona i druge vatrogasne opreme.

Dogovoreno je da ubuduće, prilikom nabavke interventnih uniforma, pre nego što se nabavka realizuje, odrećen broj uniformi dati u vatrogasne jedinice na testiranje, kako bi se uvažile sugestije onih koji će te uniforme i koristiti.

  •  Predlog za službene legitimacije vatrogasaca- spasilaca se već neko vrema nalazi u Sekreterijatu MUP-a. Sindikat vatrogasaca Srbije uskoro planira sastanak sa Sekretarom Ministarstva, gde će između ostalog izvršiti dodatni uticaj vezano za ovaj problem. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *