Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Sastanak sa Načelnikom Predragom Marićem

10 сеп Obaveštenja | SVS

Dana 10.09.2012. godine sa početkom u 09,00 časova je održan sastanak rukovodstva Sektora za vanredne situacije i Sindikata vatrogasaca Srbije. Na sastanku su u ime sektora prisustvovali Predrag Marić- načelnik sektora, Bojan Kostić i Boban Stevanović- pomoćnici načelnika, a u ime sindikata Duško Ninkov- predsednik i Darko Jocić-prvi potpredsednik.

Na početku sastanka Načelnik sektora je pohvalio rad i izuzetno zalaganja svih vatrogasaca u gašenju šumskih požara, a pre svega rad vatrogasaca prilikom požara na Tari, koji je i najduže trajao. Zbog toga će u okviru svojih ovlašćenja dati nalog da svi učesnici u požaru na Tari dobiti kao nagradu uvećanje ličnog dohotka za 20%, kao i da će 15 vatrogasaca dobiti orden koji dodeljuje Predsednik Republike.

U daljem razgovoru, a povodom zahteva Sindikata vatrogasaca Srbije za hitan prijem vatrogasaca, načelnik sektora ja rekao da je Vlada Republike Srbije na sednici kojoj je i on prisustvovao u načelu donela odluku da se u 2012. godini u stalni radni odnos primi 500 vatrogasaca. Predsednik sindikata je pozdravio ovu odluku Vlade i predložio načelniku sektora da se za dobrobit službe, pored opštih uslova za prijem, donese pravilnik kojim će biti regulisani i posebni uslovi u smislu gornje granice života, kao i uslovi u pogledu zdravstveno, psihološkog, bazično- motoričkog statusa, kao i drugih sposobnosti bitnih za obavljanje poslova vatrogasca. Načelnik sektora je prihvatio ovaj predlog i rekao da će u narednom periodu biti napravljen nacrt ovog pravilnika i da će biti dat na uvid sindikatu.

Povodom nabavke nove opreme i novih vozila rečeno je da će se iz Budžetskog fonda za vanredne situacije kupiti 30 vatrogasnih vozila, od toga 10 za šumske požare. Takođe je rečeno da će se novac upotrebiti i za remont 6 heilikoptera koje će biti namenjeni za gašenje šumskih požara, a bićei kupljeno i 1000 naprtnjača i veća količina vatrogasnih creva.

Zbog velikog broja zadataka na terenu, sindikat je dao inicijativu da se pored dnevnica, uvede i kategorija terenskog dodatka i odvojenosti od porodice koja bi bila adekvatna nadoknada vatrogascima za rad u otežanim terenskim uslovima.

Sastanak je završen u 10,30 časova i zbog obaveza načelnika nismo bili u mogućnosti da obuhvatimo sve predviđene teme, te je dogovoreno da se sledeći sastanak održi za dve do tri nedelje i nastavi razgovor.