S obzirom na to da se kontrolišu samo zvanične radnje, situacija je sigurno znatno lošija. Veliki deo prometa urađajima obavlja se na internet-sajtovima, ali i na pijacama, gde provere – nema.

Najviše muke, barem prema rezultatima kontrole Tržišne inspekcije, kupcima su zadavali produžni kablovi. Od ukupnog broja uzorkovanih proizvoda, koji su prošli proveru, samo dva odsto njih bilo je bezbedno za upotrebu. Nešto je bolja situacija sa punjačima baterija, ali i tu su ustanovljene razne anomalije, pa je izvestan broj tih proizvoda povučen iz prodaje.

PRIJAVE: TRŽIŠNA inspekcija protekle godine je sprovela 480 kontrola i donela 110 rešenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka, kao što su nepotpuna deklaracija ili nedostatak uputstva za upotrebu. Podneto je 88 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka prekršajnom sudu i zabranjen je promet na desetine hiljada komada električne opreme.

– Jedan deo tih proizvoda uvoznici su vratili dobavljačima u inostranstvo, a drugi je uništen u reciklažnim centrima – tvrde u Tržišnoj inspekciji Ministarstva trgovine. – Produžni kablovi i punjači baterija ne zadovaljavaju zahteve propisane Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona i odgovarajućih standarda. Ti uređaji moraju da ispune i zahteve utvrđene našim Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode.

Tokom provere Tržišna inspekcija je u 2012. godini zabranila promet ukupno 71.073 komada razne električne opreme u vrednosti od 295,4 miliona dinara.

– Između ostalog, zabranjen je promet 10.339 komada punjača za baterije, 14.646 komada produžnih kablova, 1.193 komada sijalica – kažu u Republičkoj tržišnoj inspekciji.

Ipak, broj pritužbi građana je, kako kažu u ovoj inspekciji, manji nego ranijih godina, što je posledica čestih kontrola, ali i boljeg odnosa trgovaca prema kupcima.

– Neispravni punjač za mobilni napravio mi je kurcšlus u stanu, puklo je kao prava bomba, iskočili su svi osigurači – kaže Mirjana N. iz Zemuna. – Bilo me je strah da li su „otišli“ kućni aparati, ali na sreću samo je nakratko prestao dotok električne energije.Prilikom podnošenja pritužbi na kvalitet određenih proizvoda Odseku za zaštitu potrošača sugrađani moraju da imaju fiskalni račun i garantni list za kupljeni tehnički uređaj. Kod ostale robe, za koju je potrošač tek kasije primetio nedostatak, najvažniji je fiskalni račun.

Izvor: Večernje Novosti