Pristupnica

Član 8. Statuta Sindikata vatrogasaca Srbije
Član Sindikata može postati svaki zaposleni u profesionalnim vatrogasnim jedinicama na teritoriji Republike Srbije.
Pristupanje Sindikatu je dobrovoljno a ostvaruje se potpisivanjem pristupnice.
Članu se pristupanjem u Sindikat izdaje članska karta.

Preuzmi pristupnicu