Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

PRIPRAVNOST NIJE UKINUTA!

22.01.2016. / Info SVS

S A O P Š T E NJ E

PRIPRAVNOST-NIJE-UKINUTADana 21.01.2016. godine održan je sastanak predstavnika Sindikata vatrogasaca Srbije i rukovodstva Sektora za vanredne situacije.
Tema sastanka je bila ukidanje izdavanje naloga za pripravnost za vatrogasce i obračuna prekovremenih sati na način protivan zakonskim propisima.
U ime Sindikata, sastanku su prisustvovali, Duško Ninkov- predsednik, Darko Jocić- zamenik, Gradimir Marković- podpredsednik, Kostadin Zarić- podpredsednik i Miodrag Savić, a u ime Sektora za vanredne situacije, Bojan Kostić i Goran Nikolić- pomoćnici Načelnika Sektora i Dijana Šabović- pravnica.

Nakon konstruktivnog sastanka, donet su sledeći zaključci:

Da ni na koji način nije naloženo potpuno ukidanje pripravnosti vatrogasaca, nego da je Načelnicima organizacionih jedinica ukazano da zbog racionalizacije troškova, a na osnovu objektivne procene i realnih potreba preispitaju mogućnost smanjenja broja pripravnih vatrogasaca, na takav način, da se ne umanji operativnost jedinice za koju su odgovorni.

Prekovremeni rad se računa od momenta dolaska radnika u vatrogasnu jedinicu zbog vanrednog događaja, a ne kao u pojedinim jedinicama u Srbiji, gde su se nalozi za prekovremeni rad počeli izdavati samo u slučaju rada na intervenciji, a ne rada u vatrogasnoj jedinici u koju su radnici pozvani vanrednog događaja, što je u suprotnosti sa Zakonom o radu i PKU.

Predsedništvo Sindikata vatrogasaca Srbije je naložilo svim Predsednicima odbora da što hitnije obave razgovor sa Načelnicima i Komadantima svojih jedinica, koji su jedini odgovorni za procenu broja vatrogasaca koji će biti u pripravnosti, sa ciljem da se ova situacija što pre stabilizje, kako operativnost i funkcionalnost vatrogasnih jedinica ne bi bila dovedena u pitanje.

 

Novi Sad                                                                                                  Predsednik Sindikata
22.01.2016.godina                                                                                       Duško Ninkov

Ostavi odgovor