PREDSEDNIŠTVO VATROGASNOG SAVEZA VOJVODINE O NACRTU ZAKONA O KRIZNIM I VANREDNIM SITUACIJAMA REPUBLIKE SRBIJE

DOBROVOLJNO VATROGASTVO NEZAOBILAZNO U SISTEMU ZAŠTITE

Saradnja lokalne samouprave sa Vatrogasnim savezom Grada Zrenjanina je sjajna i do sada odvijala na najbolji mogući način. Lokalana samouprava razume važnost dobrovoljnog vatrogastva i ono mora da nađe svoje mesto u sistemu zaštite. Uloga dobrovoljnih vatrogasaca je od izuzetnog značaja za društvo, pogotovo u kriznim situacijama.

Ovo je naglasio gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić obraćajući se članovima Predsededništva Vatrogasnog saveza Vojvodine, koje je nedavno u Zrenjaninu razmatralo Nacrt zakona o kriznim i vanrednim situacijama Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na odredbe vezane za zaštitu od požara.

Gradonačelnik je posebno istakao da lokalna samouprava finasijski pomaže rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i Vatrogasnog saveza grada a oni, kako je rekao, uzvraćaju efikasnim delovanjem u vanrednim situacijama, preventivnim delovanjem, širenjem vatrogasne kulture, posebno u radu sa decom, a nemerljiva je podrška u gašenju požara profesionalnoj vatrogsnoj brigadi. Janjić je siguran, kako kaže, da dobrovoljno vatrogastvo mora da nađe svoje mesto u organizaconim promenama koje su vezane za Sektor za vanredne situacije.

Predsednik Vatrogasnlog saveza Vojvodine Dragan Jajić je objasnio da je pažnja vatrogasaca usmerena na izmene koje će novi Zakon o kriznim i vanrednim situacijama doneti vatrogastvu u našoj zemlji.

– U toku je javna rasprava o Nacrtu zakona o kriznim i vanrednim situacijama  – kaže Dragan Jajić. – Mi, vatrogasci Vojvodine osvojene pozicije koje su utvrđene Zakonom o zaštiti od požara čuvamo a vezane su za finasiranje iz budžeta lokalne samouprave. Naš je zahtev da vatrogasni savez Vojvodine dobije i pravo javnog ovlašćenja, poput organizacija kao što su Crveni krst i Gorska služba. To je veoma značajno kada su u toku aktivnosti u vanrednim situacijama, požarima, poplavama i slično.

vatrogasci 2(1)

Kako je već najavljeno, Sektor za vanredne situacije trebalo bi da bude izmešten iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Prema rečima zamenika načelnika Sektora za vanredne situacije, Đorđa Babića, na naučnoj konferenciji “Upravljanjen kriznim i vanrednim situacijam, održanoj nedavno u beogradskom hotelu “Holidej in”. ovaj sektor će biti preimenovan u Direkciju za smanjenje rizika i upravljanje katastrofama i biće direktno pod kontrolom Vlade Srbije.  Osnovni razlog je, kako je rekao Babić, što “sistem upravljanja kriznim i vanrednim situacijama ne sme da tapka u mestu, već mora konstantno da se razvija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *