Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Plemić najbolji u Srbiji

08 јул Vesti i Događaji | SVS

B. B. MIJIĆ | 08. jul 2009. 21:10 |

Ministarstvo unutrašnjih poslova proglasilo je Vladimira Plemića, komandanta sremskog vatrogasno-spasilačkog bataljona za najboljeg vatrogasca u Srbiji. Nagledao sam se svega i svačega

 Vladimir Plemić

Vladimir Plemić

SREMSKA MITROVICA – Ministarstvo unutrašnjih poslova proglasilo je Vladimira Plemića, komandanta sremskog vatrogasno-spasilačkog bataljona za najboljeg vatrogasca u Srbiji. Za Plemića ova nagrada pripada celom bataljonu sa više od stotinu vatrogasaca.
– Godi priznanje, naravno, ali sigurno da zasluge pripadaju i ostalim mojim kolegama – govori Plemić, skroman kao i uvek, koji iz sebe ima 22 – godišnje iskustvo vatrogasca. – Bilo je ovih godina dosta i poteškoća. Nagledao sam se svega i svačega. Ali, i kada bih ponovo mogao da biram, opet bih bio vatrogasac.

Sremski varogasno-spasilački bataljon raspoređen je u šest jedinica po većim opštinama. Površina od 3.500 kvadratnih kilometara sa 119 naseljenih mesta u kojima živi 340.000 stanovnika i te kako je izazov za svakog vatrogasca. Tu su još česte opasnosti od paljenja trave, strnjišta na 220.000 hektara oranica i uvek nepredvidivih 70.000 hektara šuma. Briga vatrogasaca je i normalno funkcionisanje saobraćaja, drumskog i železničkog. Tu su i dve granice prema Hrvatskoj i Republici Srpskoj, kao i vodotokovi Save, Dunava i Bosuta.
Naročito se istakao u gašenjima požara u lozničkoj “Viskozi” i sremskomitrovačkom “Drvnom kombinatu”. Za Plemića kolege kažu da u vatrenu stihiju uleće prvi.

Izvor: Novosti

Ostavi odgovor