Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Osnovni pravci delovanja Sindikata vatrogasaca Srbije

05 јан Obaveštenja | SVS

 

 

Vatrogasci moraju imati ista sindikalna i radna prava kao i svi zaposleni u Republici Srbiji, što uključuje preduzimanje svih demokratskih oblika sindikalne borbe, kao i pravo na obustavu rada u skladu sa Zakonom o radu. Sindikat vatrogasaca Srbije će koristiti metode sindikalne borbe samo u slučaju neuspeha ostalih postupaka pregovaranja sa poslodavcem. Pravo vatrogasaca na preduzimanje sindikalnih mera ,ne sme podlegati bilo kakvim kolektivnim ili individualnim kaznama ili ograničenjima.

Vatrogasci su kvalifikovani radnici ,te se kao takvi moraju priznavati. Plata i radni uslovi moraju biti usklađeni sa opasnom i nepredvidivom prirodom vatrogasnog posla. Visina plate treba da zavisi i od odgovornosti zaposlenog, njegove posebne funkcije ili dodatne kvalifikacije.

Svi vatrogasci moraju biti obuhvaćeni kolektivnim ugovorom ili odredbama koje utvrđuju maksimalni broj radnih sati – nedeljno u skladu sa Zakonom o radu, kao i Evropskoj direktivi o radnom vremenu. Maksimalni broj radnih sati ne sme prelaziti broj radnih sati drugih zaposlenih.

Broj vatrogasaca i prostorna raspodela vatrogasnih stanica, te opremljenost istih mora se temeljiti na nacionalnom planu zaštite od požara. Redovno angažovanje vatrogasaca izvan utvrđenog radnog vremena ne sme nadomesti zapošljavanje odgovarajućeg broja vatrogasaca.

Svi pripadnici vatrogasnih jedinica trebaju imati iste mogućnosti obrazovanja. U dogovoru sa Sindikatom vatrogasaca Srbije potrebno je doneti niz propisa o obrazovanju i profesionalnom usavršavanju vatrogasaca. Radi sigurnosti građanstva, kao i samih vatrogasaca, vatrogasci moraju posedovati strukovno obrazovanje i proći obuku za rukovanje opremom pre prvog odlaska na intervenciju. Potrebno je osnovati obrazovni centar za obuku vatrogasaca ,internatskog tipa koji će služiti za školovanje i osposobljavanje svih pripadnika vatrogasnih jedinica. Centar bi morao raspolagati realističnim vežbalištima za obuku.

U područiju opšteg zakonodavstva u područiju zdravlja i bezbednosti, na vatrogasce se primenjuju iste odredbe kao i na sve druge zaposlene. To znači da vatrogasci ne smeju biti izuzeti od normi propisanih Zakonom o zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu. Poslodavac treba preduzeti sve potrebne mere kako bi obezbedio stalno praćenje zdravstvenog stanja i sigurnost vatrogasaca. Vatrogasci se redovno moraju podvrgavati besplatnim sistematskim lekarskim pregledima.

Ostavi odgovor