Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ODRŽAN SEMINAR ”KONTINUITET POSLOVANJA I VANREDNE SITUACIJE U SISTEMU KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI”

27 нов Vesti i Događaji | SVS

27. novembar 2013.

PRIVREDNA KOMORA BEOGRAD

U organizaciji Privredne komore Beograda i Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, održan je još jedan u nizu seminara, ovog puta posvećen temi: ”Kontinuitet poslovanja i vanredne situacije u sistemu korporativne bezbednosti”

Seminar je imao za cilj osposobljavanje polaznika za sagledavanje potreba i obaveza poslovnih subjekata i organa uprave iz oblasti upravljanja kontinuitetom poslovanja i oporavkom od vanrednih situacija radi uspostavljanja praktično primenjivog sistemskog reagovanja na vanredne situacije i kontinuirano poslovanje u vanrednim uslovima, a u odnosu na poslovne procese i veličinu organizacije.

Obradjene su teme koje su se odnosile na definisanje kontinuiteta poslovanja i oporavka od vanrednih situacija; mesta i uloge upravljanja kontinuitetom poslovanja u upravljanju organizacijom; upravljanje rizikom u kontinuitetu poslovanja i vanrednim situacijama; planiranje i organizacija kontinuiteta poslovanja u vanrednim situacijama; upravljanje incidentima i akcidentima; kritična infrastruktura, vanredne situacije i kontinuitet poslovanja, kao i unutrašnje normativno-pravno regulisanje i potrebna dokumentacija za upravljanje kontinuitetom poslovanja i vanrednim sitacijama.

Tokom seminara polaznici skupa imali su mogućnost da steknu znanja i razmene iskustava u oblasti kontinuiteta poslovanja(Business Continuity) i oporavka od katastofa/akcidenta (Disaster Recovery). Napomenimo da su BC/DR procesi koji pomažu organizacijama da se pripreme za vanredna događanja, bez obzira da li događaj može da sadrži velike nepogode ili lokalne događaje koji uzrokuju prekid rada u kompaniji.

Ostavi odgovor