Obrazac za žalbu, može se preuzeti kod Predsednika Sindikalnih odbora

SVS Info / 29.12.2018.

OBAVEŠTENJE I UPUTSTVO U VEZI ŽALBI NA REŠENJA MUP-A

Ministarstvo je u novembru 2018. godine donelo rešenja saglasno novom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u policiji i Uredbi o platama policijskih službenika.

MUP prezentovao primer tabele za neka od radnih mesta

Ovim rešenjima utvrđeni su novi i drukčiji koeficijenti, kako osnovni tako i dodatni koeficijenti. Oni su u primeni od 1.01.2019. godine, znači tiču se januarske plate koju će zaposleni primiti tek u februaru 2019. godine.

Koeficijenti su regulisani Uredbom o platama policijskih službenika. U rešenjima se navodi i tzv. obračunski metod koji je potpuno nepoznat i neodređen, a uveden samim Zakonom o policiji. U samom rešenju se ne vidi kakav je to metod, a navodno videće se u obračunskim listićima od plate.

U momentu prijema obračunskog listića za januarsku platu isteći će rok za žalbu na ova rešenja.
Rok je 8 dana od dana prijema rešenja.

Sindikat je mišljenja da svaki zaposleni koji smatra da je pogrešno primenjen neki od koeficijenata iz Uredbe o platama policijskih službenika ili pak samo zbog ovog tajanstvenog i neodređenog „obračunskog metoda“ treba da izjavi žalbu Komisiji za žalbe Vlade Republike Srbije bez obzira što će efekti rešenja biti poznati tek u februaru 2019. godine.

Takođe, treba se žaliti i iz razloga što je primena platnih razreda i platnih grupa odložena do 2020. godine, saglasno najnovijim izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Ovo znači da se Uredbom o platama policijskih službenika protivno zakonu određuju platni razredi i platne grupe.

Izjavljena žalba može uvek da se povuče.
Takođe, dozvoljeno je naknadno pisati i dopunu žalbe.

NAPOMENA:
Svaka žalba mora biti obavezno potpisana i predata preporučeno na pošti (može i poslednji dan roka za žalbu) ili na pisarnici MUP-a ako u Upravama ili Odeljenjima postoji pisarnica. Obavezno tražiti da se na vaš lični primerak, koji ostane kod vas, stavi prijemni pečat na pisarnici kako bi imali dokaz kada ste žalbu predali i kome ste je predali.

Sindikat je spremio primer žalbe koji treba popuniti u delovima koji se tiču svakog pojedinog zaposlenog (npr. ime i prezime, broj rešenja na koje se žali, čin i sl.).

Obrazac za žalbu, svaki član Sindikata može preuzeti kod Predsednika svog Sindikalnog odbora.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *