OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA SINDIKATA VATROGASACA SRBJE

Dana 01.02.2012. godine u Beogradu održan je sastanak predstavnika Sektora za vanredne situacije i sindikata. U ime Sindikata vatrogasaca Srbije sastanku je prisustvovao Duško Ninkov, predsednik SVS-a.

Prevashodna tema razgovora je bila Posebni kolektivni ugovor za Policijske službenike i primena pojedninih odredbi PKU na vatrogasce-spasioce.

Tumačenjem PKU od strane Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova, kategorija „pripravnost“ može imati samo privremeni karakter i premenjuje se izuzetno i u kratkim vremenskim intervalima.

Ovakvo tumačenje nije prihvatljivo jer vatrogasci-spasioci imaju obavezu pripravnosti, tj. pasivnog dežurstva 12 sati pre smene, što je zbog malog broja vatrogasaca neophodno za funkcionisanje naše službe.

Takođe, zbog rada u turnusima, broj radnih sati vatrogasaca-spasioca tokom redovnog radnog vremena je veći od 40 sati nedeljno.

Stav Sektora finansija je da se višak radnih sati u redovnom radnom vremenu reši preraspodelom radnog vremena, odnosno da vatrogasci u toku meseca dobiju slobodne sate.

Međutim mišljenje Sektora za vanredne situacije je korišćenje ovih viška sati nemoguće jer bi to ugrozilo optimalno funkcionisanje vatrogasnih jedinica.

Sindikat vatrogasaca Srbije će vezano za gore navedeno obaviti razgovor sa predstavnicima Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova i zahtevati da svi sati pripravnosti i višak sati u redovnom radnom vremenu budu plaćeni.

U JEDINSTVU JE SNAGA !!!

Predsednik SVS,
Duško Ninkov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *