OBAVEŠTENJE

Dana 27.05.2013. godine u kabinetu Državnog sekretara Vladimira Božovića sa početkom u 11,00 časova održan je sastanak Načelnika Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova Željka Kojića, zamenika načelnika Sektora za vanredne situacije Đordja Babića i Sindikata vatrogasaca Srbije, koji su predstavljali predsednik Duško Ninkov i podpredsednik Darko Jocić.

Na ovom sastanku Sindikat vatrogasaca je insistirao na konačnom otpočinjanju rešavanja jednog od krucijalnih problema vatrogasaca, a to je pre svega nedovoljan broj izvršioca u VSJ, koji je već duži period alarmantno mali.

Ove godine je od predviđenih 500 vatrogasaca primljeno samo 130, a od sagovornika nismo dobili čvrsta uverenja da će se planirani prijem ostalih 370 ostvariti do kraja godine.
Situacija sa brojem ljudi će dodatno biti pogoršana, jer u narednom periodu određeni broj vatrogasaca će steći uslov za penzionisanje.

Takođe veliki problem predstavlja to što je u nekim jedinicama popunjenost samo oko 50% od predviđene sistematizacije, te je funkcionalnost i operativnost ovih jedinica ozbiljno dovedena u pitanje. Naročito je zabrinjavajuće što baš u tim jedinicam u proteklom periodu nije bilo prijema.

Zahtevano je i hitno donošenje pravilnika kojim bi se regulasali kriterijumi prijema u VSJ, jer sadašnji način prijema je neodrživ i direktno nanosi štetu kako vatrogascima i MUP-u, tako i državi u celosti.

Naši sagovornicu nisu ponudili jasan plan za hitno rešavanje ovog problema, te će Sindikat i dalje nastaviti sa svojim usmerenim delovanjem dok se ovo ne razreši.

Kako pored ovog, postoji još niz drugih ozbiljnih nedostataka sa kojima su suočeni vatrogasci u Srbiji, Sindikat je odlučan u istrajavanju na rešavanju ovih problema.

U narednom periodu Sindikat vatrogasaca Srbije će odžati konferenciju za medije na kojoj će upoznati javnost sa svim problemima u vatrogastvu, a kao krajnji pritisak na poslodavca, planira se i prvi javni protest vatrogasaca Srbije uz podršku evropskih prijatelja.

 U JEDINSTVU JE SNAGA!

One Reply to “OBAVEŠTENJE”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *