Lična karta

Grb

Naziv

  Sindikat vatrogasaca Srbije – skraćenica SVS

Datum i mesto osnivanja

23.02.2009. godine u Novom Sadu

Broj članova

1177

Broj sindikalnih odbora

18

Broj sindikalnih grupa

53

Predsednik sindikata

Darko Jocić

Zamenik predsednika

Miodrag Savić

Podpredsednici sindikata

Kostadin Zarić – Šabac,

Zoran Borovčanin – Kraljevo,

Gradimir Marković – Kikinda,

Miroslav Petrović – Jagodina

Generalni sekretar

Marko Mišković

Parola Sindikata

U JEDINSTVU JE SNAGA!

Nastanak:

Sindikat vatrogasaca Srbije je osnovan 23.02.2009. godine u Novom Sadu.

Osnovan je kao prvi demokratski orjentisan i nezavistan sindikat vatrogasaca u Srbiji.

Ciljevi:

Ciljevi su definisani članom 7. Statuta Sindikata vatrogasaca Srbije.

Članstvo:

Sindikat okuplja sve zaposlene u profesionalnim vatrogasnim jedinicama na teritorije Republike Srbije.

Organizacija:

Osnovni oblik organizovanja Sindikata vatrogasaca Srbije su: Sindikalni odbori i Sindikalne grupe.

Sindikalni odbori se osnivaju po okružnom principu, dok se  Sindikalne grupe osnivaju u okviru Vatrogasnih jedinica.

Za osnivanje Sindikalnog odbora potrebno je najmanje 25 članova, a za osnivanje Sindikalne grupe potrebno je najmanje 5 članova.

Članarina:

Članarina je 1% neto zarade člana Sindikata vatrogasaca Srbije.

Pravilnikom o materijalno finansijskom poslovanju 60% članarine ostaje Sindikalnom odboru, dok 40% ide za funcionisanje organizacije Sindikata vatrogasaca Srbije.

Međunarodna saradnja:

Sindikat vatrogasaca Srbije ima potpisan sporazum o međusobnoj saradnji sa Sindikatom vatrogasaca Slovačke i sa Nacionalnim sindikatom  vatrogasaca Bugarske.

Od 01.07.2012. godine Sindikat vatrogasaca Srbije je punopravni član medjunarodnih sindikalnih organizacija PSI i EPSU.

Od 12.12.2013. godine Sindikat vatrogasaca Srbije se pridružio i postao član evropskog saveza vatrogasnih sindikata EFFUA.8