Jačanje uloge Sindikata vatrogasaca Srbije u MUP-u

02.03.2015. u 16:50 / Info SVS

S A O P Š T E NJ E

Obaveštavamo članstvo SVS-a i sve ostale vatrogasce zaposlene u MUP-u da se ovih poslednjih nekoliko nedelja našoj organizaciji javilo mnogo kolega, članova policijskih sindikata koji su uložili svoje vreme, znanje, rad, trud i dali svoj doprinos sindikalnom delovanju, a koji su trenutno veoma nezadovoljni načinom na koje ih zastupaju ti sindikati. Oni najčešće ostaju uskrećeni za mnoga pitanja na koja ne dobijaju odgovore. Mnogi vatrogasci koji su članovi policijskih sindikata ovih dana pomno prate sve aktivnosti svojih centrala oko aktuelnih tema vezanih za reformu MUP-a, informišu se putem sajtova, na facebook-u, daju svoje sugestije, kritike i predloge, komentarišu novonastale događaje, ali sve je to zalud, gotovo niko im ne posvećuje pažnju, niko im ne govori šta se zaista dešava oko budućeg statusa za vatrogasce-spasioce.

Vatrogasci su sve vreme „slepo“ verovali reprezentativnim policijskim sindikatima da će ih podjednako zastupati kao i njihove kolege policajce kroz sve vidove sindikalne borbe, štiteći njihova prava i boriti se za bolje uslove rada. Vatrogasci su učestvovali aktivno u svim njihovim akcijama kao što su protesti i štrajkovi… podržavali ih, jednom rečju bili su aktivni članovi u tim sindikatima, ali ispostavilo se da su ovoga puta svi oni izigrani i obmanuti, bez obzira što su na svima njima ti sindikati počivali i bivali brojčano nadmoćniji.

– Svedoci smo da novi PKU koji su potpisali ministar unutrašnjih poslova i predsedavajući NSP-a ne važi za sve zaposlene u MUP-u već samo za policijske službenike, te će se najverovatnije na taj način vatrogasci izuzeti iz njegove primene ako se zna da će se u Zakonu o Policiji koji će se usvojiti u aprilu-maju, oni kategorisati kao državni službenici. Koji je onda interes da vatrogasci budu članovi policijskih sindikata ako takvi sindikati koji po statutu okupljaju sve zaposlene u MUP-u nisu u stanju da ih zaštite i ravnopravno zastupaju pred poslodavcem.

Da, istinski želimo da u našim redovima jedinog strukovnog sindikata u MUP-u koji okuplja samo vatrogasce vidimo sve sindikalce-vatrogasce bez obzira što smo se do skoro mimoilazili u stavovima a koji su nezadovoljni radom policijskih sindikata govori i činjenica da je naše sindikalno rukovodstvo ovih dana obavilo mnogobrojne razgovore sa našim kolegama koje se interesuju da pređu u naš sindikat. Na ovaj način želimo da izgradimo tradiciju poštene sindikalne borbe, da preduzmemo zajedničke akcije za opšte dobro svih vatrogasaca bez obzira na dosadašnje razlike u pogledu sindikalnog delovanja. Zapitajmo se svi šta još može da nam se dogodi ako i dalje budemo razjedinjeni i verovali da će se neko drugi boriti za naša prava umesto nas?

Prošla je godina u kojoj je donet nakaradni Zakon o radu, protiv svih radnika u Srbiji! Njegove manjkavosti su postale realnost! Prvi put u novijoj istoriji radnicima MUP-a smanjene su zarade za oko 18%! Iz našeg džepa je uzet novac koji smo pošteno zaradili, kojim izdržavamo porodice, većina nas je u kreditima, problema je mnogo!

Da li je postizanje efikasnog socijalnog dijaloga poslodavca i reprezentativnih sindikata samo nedostižan san? Da li su policijski sindikati zaista poraženi ili tu ima nečega drugog u šta svi mi opravdano sumnjamo?

Kada govorimo o protekloj 2014-oj godini , možemo je jednostavno proglasiti “teškom” godinom. Ali realan uticaj koji Sindikat vatrogasaca Srbije ostvaruje, vrlo je značajan. Pritisak našeg sindikata doveo je do odluke da se uprkos zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, zaposli jedan određeni broj vatrogasaca iako smatramo da je i taj broj ljudi još uvek nedovoljan, usvojen je naš predlog kriterijuma za izbor kandidata za prijem u vatrogasno spasilačke jedinice, prihvaćene su mnoge naše sugestije kada je reč o ustrojstvu i organizaciji vatrogasno-spasilačkih jedinica i td.

Ipak bez obzira i na te okolnosti, ogroman je broj kolega, članova u policijskim sindikatima koji su i dalje pasivni, svoje nezadovoljstvo bednim, umanjenim platama i lošim uslovima rada iskazuju, ali to ne pokazuju na delu. Ključ našeg uspeha je na žalost u rukama ove znatno veće grupe pasivnih članova, koji će, nadamo se, postati svesni svoje moći i upotrebiti je. Napredak u borbi za ostvarivanje svih naših prava, pristojnih zarada i dostojanstvenog rada, ostvarićemo samo ako se proporcije promene, ako se mnogo veći broj članova aktivira. Sindikalno obrazovanje je sigurno jedan od načina da se izgradi svest o suštini i značaju ove naše organizacije u jednom ovakvom još uvek neuređenom demokratskom društvu.

U svakom slučaju mi se ponosimo sa našim članovima vatrogascima, zahvaljujući kojima sindikalna borba i u ovim neravnopravnim uslovima u odnosu na policajce daje značajne rezultate. Nadamo se da ćemo u 2015. godini, biti brojniji, aktivniji, uspešni i složni!

U JEDINSTVU JE SNAGA!

Krajem januara ove godine mlađe kolege, članovi SVS-a su objavili brošuru pod nazivom “Napravi prvi-pravi korak”.

file-page1 file-page2 file-page3 file-page4 file-page5 file-page6 file-page7 file-page8

PDF BROŠURA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *