Građani Republike Srbije najviše veruju vatrogascima

16.02.2015. u 12:23 / Info SVS

Građani Republike Srbije imaju najviše poverenja u vatrogasnu službu koja je u sastavu MUP-a, pokazuju istraživanja koja su rađena od strane renomiranih i pouzdanih domaćih agencija u Srbiji za 2014. godinu.

11-sr-18781de6fca3b52a92b432321d8f2239Ponos Srbije, hrabri i neustrašivi

U Nemačkoj, ispitanici najviše veruju vatrogascima (97 odsto)
Globalno u EU, 94 odsto građana veruje vatrogascima (najviše u Švedskoj 98, najmanje u Rumuniji 91 odsto)

Analiza stanja vatrogasno-spasilačkih jedinica u RS

• Kako su trenutno opremljene vatrogasno-spasilačke jedinice RS su delimično u mogućnosti da na zadovoljavajućem nivou ispune svoju odgovornost očuvanja života i imovine građana Srbije. Pored svega toga jedni su od efikasnijih u Evropi.
• Srbija u ovom trenutku ima 3100 vatrogasaca-spasioca iako је sistematizacijom MUP-a predviđeno da ih bude 4300, što bi i dаlје bio relatimo mali broj zaposlenih u odnosu na broj stanovnika i preporuku EU koja predviđa jednog vatrogasca na 1000 stanovnika. Mali broj operativaca!
• Vatrogasci u MUP-u imaju manja lična primanja u poređenju sa pripadnicima policijije. Osigurani su od nezgoda, povreda tokom obavljanja svojih dužnosti ali ne i van posla. Sve ovo utiče na de-motivaciju vatrogasaca.
• Trideset procenata od ukupno svih vatrogasnih vozila ima tehničke nedostatke zbog zastarelosti, koji značajno umanjuju njihovu upotrebu. Pored toga, 6 procenata vozila nije uopšte u upotrebi.
• Donacije treba da se usklade sa potrebama R.Srbije. Naši stručnjaci iz oblasti Zaštite od požara su mišljenja da treba
uspostaviti standarde doniranja vozila i opreme i da bi koordinacija donacija, uz podršku EU ili međunarodnih udruženja, donela veliku prednost. Dobar primer za to su donacije iz Južnog Velsa.
• Samo nekoliko vatrogasnih brigada, bataljona, četa obavlja redovne dnevne obuke po rasporedu rada jer poseduju neke određene uslove za rad. Objekti za ovakvu obuku uopšteno ne postoje u malim VSO.
• Realistični centar za obuku vatrogasaca-spasilaca trenutno ne postoji a i ono malo bolje opremljenih jedinica koje imamo ne može ponuditi celokupni opseg potrebne obuke zbog nedostatka objekata specijalne namene za obuku vatrogasaca, nastavnog materijala, opreme i kompetentnog rukovodećeg kadra.
• Centar za obrazovanje i razvoj vatrogasne službe ne postoji, kolege iz većih centara Beograd-Pančevo su tu da pomognu sa održavanjem i administracijom kurseva, u problemu sa nedostatkom učionica i drugim prostorima za obuku i izvođenje nastave, materijalom za obuku (sredstvima za rad), i prostorom za smeštaj, spavaone, menze, polaznicima kursa.
• Vatrogasci nemaju fondove koji bi bili lično njima namenjeni.
• Postoje velike protivurečnosti između zakona koji su na snazi, njihovo sprovođenje i realnosti na terenu. Srbija nema Zakon o vatrogastvu.
• Vatrogasne jedinice funkcionišu u sastavu MUP-a, ono što nije dobro je to da rezultati pojedinih PU imaju veoma neujednačeno stanje funkcionisanja vatrogasno-spasilačkih jedinica širom Srbije sa neadekvatnim finansiranjem i kontinuiranim ulaganjem u opremu i vozila. Dakle razlikuju se od uprave do uprve. Postoje velike protivurečnosti između zakona koji su na snazi, njihovo sprovođenje i realnosti na terenu. Srbija nema Zakon o vatrogastvu.
• Lična zaštitna oprema za profesionalne vatrogasce, a koja se sastoji od jakni, šlemova, pantalona, čizmi, rukavica i maski za disanje, nije dovoljna. Ne postoji dovoljna količina opreme a naročito ima mali broj maski za disanje (zaštitu lica), izolacionih aparata, odeće za gašenje šumskih požara. LZO nije adekvatna za zimske uslove. U mnogim stanicama vatrogasno-spasilačkih jedinica postoji mišljenje da se sposobnost opreme za zaštitu od vatre smanjuje nakon pet godina.                                                                                                                                                                                                                                                     • Objekti vatrogasno-spasilačkih jedinica, pre svega mislimo na garaže su uopšteno stare, loše održavane, neadekvatno zagrejane i nisu sve u mogućnosti da smeste sva vatrogasna vozila. Mnogi objekti koje koriste vatrogasci nisu vlasništvo MUP-a. U pojedinim mestima objekti su u veoma dobrom stanju ali su na žalost u manjini. Tokom zime neka vozila se moraju napuniti vodom pre nego vatrogasno-spasilačka jedinicaslužba odgovori na poziv jer se vozila ne mogu zaštiti od hladnoće.

Želje vatrogasaca Srbije za budućnost

1. Veće plate
2. Bolja oprema
3. Nova vozila
4. Veći broj vatrogasaca
5. Postojanje centara za vežbanje (više obuke)
6. Nove i veći broj stanica
7. Više zastupljenosti u medijima (bolji menadžment)
8. Volontiranje vatrogasnog podmlatka (rad sa decom svih uzrasta)

Sindikat vatmgasaca Srbije је u poslednjih 6 meseci imao nekoliko sastanaka sa predstavnicima МUР-а vezano za sve ove probleme, ali na žalost ozbiljan pristup u rešavanju nagomilanih problema i prijem novih vatrogasaca јоš niјe počeo.

Naravno, bez obzira na to što vatrogasaca ima nedovoljno i što intervenišu sa dotrajalim vozilima i орremom, oni će se kao i do sada maksimalno angažovati prilikom odgovoга na svaku vanrednu situaciju u Srbiji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *