Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

DRUGI KONGRES SINDIKATA VATROGASACA SRBIJE

Knić, 24.11.2017. / Info SVS

Kongres kao najviši organ Sindikata :

Utvrđuje opšte pravce sindikalne strategije i politike
Usvaja Statut, Program i druga dokumenta
Bira Predsednika Sindikata
Bira Zamenika predsednika i Generalnog sekretara
Bira članove Statutarnog i Nadzornog odbora
Razmatra i usvaje izveštaje Glavnog, Statutarnog i Nadzornog odbora
Donosi pravilnik o svom radu
Rešava žalbe i predstavke upućene Kongresu

Redovni Kongres se održava svake četiri godine.

Drugi Kongres Sindikata vatrogasaca Srbije održan je 24. novembra 2017. godine u hotelu Ravni gaj, u Kniću. Kongresu je prisustvovalo 55 delegata sa pravom glasa iz svih Sindikalnih odbora Sindikata, kao i predstavnici sindikata vatrogasaca iz Češke, Slovačke, Bugarske, Slovenije i Crne Gore.

Radu Kongresa je prisustvovao Načelnik Uprave za vatrogasno- spasilačke jedinice Saša Rančić, kao i Sekretar Evopskog sindikata javnih službi (EPSU) za Centralnu Evropu i Zapadni Balkan dr. Josef Krejbych.

Nakon usvajanja osnovnih kongresnih dokumenata, delegati Drugog kongresa usvojili su i izveštaje o radu Glavnog odbora i tekst Rezolucije.

U nastavku rada za Predsednika Sindikata je izabran Duško Ninkov, za Zamenika predsednika Darko Jocić i za Generalnog sekretara Ivan Ladišić.

GOSTI NA KONGRESU:

1SAŠA RANČIĆ – NAČELNIKA UPRAVE ZA VATROGASNO-SPASILAČKE JEDINICE

 

2. ISPRED EPSU a EVROPSKIH SUNDIKATA JAVNIH SLUŽBI
DR. JOZEF KREJBYCH – SEKRETAR ZA CENTRALNU EVROPU I ZAPADNI BALKAN

 

3. SINDIKATA VATROGASACA SLOVAČKE
DANIEL PETROVIČ- EKS. PREDSEDNIK
ZUZANA JAVORKOVA POTPREDSEDNIK SINDIKATA VATROGASACA SLOVAČKE

 

4. SINDIKAT VATROGASACA ČEŠKE
ZDENEK OBERREITER – PREDSEDNIK SINDIKATA
JIRI JILEK – ZAMENIK PREDSEDNIKA SINDIKATA

 

5. SINDIKAT VATROGASACA BUGARSKE
MITKO NIKOLOV – ZAMENIK PREDSEDNIKA SINDIKATA
SVETLIN VASILEV – ČLAN UPRAVNOG ODBORA

 

6. SINDIKAT VATROGASACA SLOVENIJE
ALEKSANDAR OGRIZEK – PREDSEDNIK SINDIKATA
DAVID ŠVARC – GENERALNI SEKRETAR SINDIKATA

 

7. STRUKOVNI SINDIKAT VATROGASACA CRNE GORE
PREDRAG MILIK – PREDSEDNIK SINDIKATA
MILAN BOJOV – BIVŠI DUGOGODŠNJI PREDSEDNIK SINDIKATA
SLAVNO TADIĆ – ČLAN GLAVNOG ODBORA
LJUBIŠA BOJOV – ČLAN GLAVNOG ODBORA

Ostavi odgovor