Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Dopis SVS: Kategorizacija vatrogasnih jedinica / Nagrađivanje zaposlenih

13 нов Obaveštenja | SVS

Info SVS / 14.11.2018.

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Sektor za vanredne situacije
Načelniku Predragu Mariću

 

Predmet: Kategorizacija vatrogasnih jedinica

 

Poštovani gospodine Načelniče,

Na sastanku sa Vašim pomoćnikorn Goranom Nikolićem i predstavnicima Uprave za
vatrogasno spasilačke jedinice, koji je održan 13.11.2018. godine smo između ostalog i
informisani o predstojećoj kategorizaciji koja će se primenjivati na vatrogasne jedinice.

Kao strukovni sindikat smatramo da svi vatrogasci – spasioci treba da budu u istoj
kategoriji, odnosno da na osnovu kategorizacije ne bi trebali da imaju različite plate.

Kako je ipak od strane Ministarstva odlučeno da se kategorizacija uradi i u
vatrogasnim jedinicama, mišljenja smo da način kategorizacije koji nam je predočen, ne
zadovoljava osnovnu ideju kategorizacije da se za isti posao dobija ista plata.

Naime, uspostavljeni kriterijumi prilikom kategorizacije su se primenjivali na
kompletnu VSJ, umesto na svaku vatrogasnu stanicu ponaosob (PVSJ).

Na taj način će doći do paradoksalnih situacija, te će se desiti da npr. PVSJ
Batajnica bude za jednu kategoriju više od PVSJ Novi Sad, PVSJ Niš, PVSJ Kragujevac i
dr., a čak za dve od PVSJ Kikinda, PVSJ Kraljevo i dr.

Zbog ove očigledne nepravednosti, molimo Vas da razmotrite predlog da se
kategorizacija izvrši primenom postojećih kriterijuma na svaku vatrogasnu stanicu
ponaosob, te da nas obavestite o Vašoj odluci, vezano za naš predlog.

 

S poštovanjem

 

13.11.2018. god.                                                            Predsednik Sindikata
Novi Sad                                                                               Duško Ninkov

 

 

Otvori u PDF

____________________________________________________________________________

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Sektor za vanredne situacije
Načelniku Predragu Mariću

 

Predmet: Nagrađivanje zaposlenih

 

Poštovani gospodine Načelniče,

Želimo da Vam se zahvalimo na tome što je problem nepoštovanja depeše Ministra
o obaveštavanju zaposlenih o radnicima kojima je zbog ostvarenih doprinosa u radu
uvećan koeficijent osnovne plate – rešen, tako da su sada vatrogasci u svim jedinicama
upoznati o nagrađivanju, odnosno kome je i za koliko uvećan koeficijent osnovne plate.

Takođe želimo da Vam ukažemo i na to da se u većini organizacionih jedinica
vatrogasci – spasioci nagrađuju sa 5%, dok se ostali zaposleni nagrađuju sa 10, 15 i 20%
uvećanja koeficijenta.

Ovakvo diskriminativno nagrađivanja opravdano stvara nezadovoljstvo kod
vatrogasaca – spasilaca, jer sa taj način šalje jasna poruka da posao vatrogasca vredi
manje od svih drugih u Sektoru za vanredne situacije.

Molimo Vas da utičete da se ovakav nepravedan način nagrađivanja što pre
promeni, kako bi uvećanje koeficijenta osnovne plate imalo funkciju stimulacije, a ne
destimulacije zaposlenih.

 

S poštovanjem

 

12.11.2018. god.                                                                 Predsednik Sindikata
Novi Sad                                                                                    Duško Ninkov

 

Otvori u PDF

Ostavi odgovor