Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Apel SVS-a: Ne palite travu i nisko rastinje

10.07.2015. / SVS

S A O P Š T E NJ E

Apel SVS-aNOVI SAD – Sindikat vatrogasaca Srbije apeluje na građane da ne pale travu i nisko rastinje na otvorenom prostoru, na obradivim površinama i u blizini šuma, zbog izazivanja opasnosti po bezbednost građana i imovine. Takođe molimo vas da ne bacate opuške od cigareta (iz automobila) na otvorenom prostoru i da ne palite roštilj u blizini šuma ili u blizini suve trave ili grana.

Sindikat vatrogasaca Srbije, takođe, moli građane da ukoliko primete da neko pali travu i nisko rastinje ili primete već postojeći požar na otvorenom, odmah o tome obaveste najbližu vatrogasno-spasilačku jedinicu, na broj telefona 193, ili policijsku stanicu, na broj telefona 192, kako bi se sprečilo njegovo dalje širenje.

Da su požari veliki rizik za državu Srbiju pokazalo je vreme iza nas i podsetićemo da smo samo 2012. godine imali oko dvadesetak velikih požara, uglavnom šumskih koji su napravili veliku štetu ekonomsku pre svega, oko 50 miliona evra, a od požara na otvorenom je stradalo čak 78 ljudi. Ono što je mnogo gore od ekonomskih gubitaka koje smo imali u tim požarima jesu gubici ljudskih života.

„Tokom letnje sezone obično imamo znatno više požara na otvorenom, pa i ova godina nije izuzetak ali ne koliko je to bilo ranijih godina tokom tropskih dana. Osim nesavesnih građana koji svojim ponašanjem često izazivaju požare dešava se da zbog jakog vetra dođe do kratkog spoja na dalekovodima i to izazove požar. Tokom maja i juna bilo je puno požara koji su zahvatali veću površinu šume i niskog rastinja. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se tropsko leto sa izuzetno visokim temperaturama i naša očekivanja su da će požara na otvorenom biti još više, pa smo stalno u punoj pripravnosti.“ – kaže predsednik Duško Ninkov.

Apel SVS-aSVS podseća da je Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanja biljnih ostataka, kao i da su za nepoštovanje ove odredbe zakonom predviđene visoke novčane kazne – za pravna lica od 300,000 do milion dinara, a za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara. Mi čak mislimo da je 10.000 dinara premalo i da treba zaista sankcionisati ozbiljnije ovakve prekršaje.

Izazivanje požara koji predstavljaju opasnost po život i imovinu građana regulisano je i Krivičnim zakonikom Republike Srbije, a članom 278. ovog Zakonika, za krivična dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine i za izazivanje opšte opasnosti, za počinioce su predviđene zatvorske kazne od šest meseci do pet godina.

Ukoliko se dokaže da je nepažnjom izazvan požar počinilac je dužan da nadoknadi štetu koju je izazvao i troškove izlaska na teren vatrogasne jedinice. Iz ovoga proizilazi da je neophodan ozbiljan rad pre svega na menjanju mentalitetu naših građana i naših loših urezanih navika. Mislimo o tome!

Još jedan od problema koji muče vatrogasce-spasioce jesu i lažni i neozbiljni pozivi.

– Svest građana nije dovoljno razvijena i dešava se da se ljudi na neki način igraju sa tim, svojom nebrigom ili nepažnjom nama prave velike probleme. Kada ovo kažem mislim i na lažne dojave. Ljudi izmisle da je požar ili zadržavaju liniju, iznose neke neadekvatne priče, a sve to utiče na smanjenje bezbednosti – napominje Ninkov.

Moramo da istaknemo i dobro poznatu činjenicu da Srbija ima 3.000 vatrogasaca, da bi po evropskom standardu trebalo da ima negde oko 8.000. Stanje opreme je dosta loše jer imamo dosta nekvalitetne, odnosno dosta stare opreme koja je dotrajala. Prosečna starost vatrogasnih vozila je 28 godina te nam je i mehanizacija zastarela, ali smo ponosni na činjenicu da imamo izuzetno dobre vatrogasce koji u proseku na mesto (požara) događaja stižu za osam minuta, što je relativno dobro, odnosno dobro vreme koje pokazuje da Srbija ima sposobne, kvalitetne vatrogasce, ali da im treba pomoć od Države iako je to u finansijskom smislu veliki problem kako bi bolje funkcionisali i što bolje reagovali u kritičnim situacijama.

Ono na šta mi kao strukovna sindikalna organizacija konstantno ukazujemo jeste da se praktično bolje uređuje (izmenjuje) oblast organizacije i načina rada vatrogasno-spasilačkih jedinica, što je koliko vidimo još uvek vitalno i pored toga što imamo ozbiljnih problema, obzirom da vatrogasci danas nisu samo vatrogasci. Danas su vatrogasci pre svega SPASIOCI i njihov dijapazon delovanja se zaista izmenio i proširio i to treba svakako zakonodavno utemeljiti i zakonodavno ozvaničiti.

Ostavi odgovor