Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

UNIJA SINDIKATA EVROPSKIH VATROGASACA U MAKEDONIJI (10-11 decembar)

13.12.2014 u 23:15

Savez evropskih sindikata vatrogasaca EFFUA – koja je deo Međunarodnog (internacionalnog) saveza sindikata vatrogasaca IFFUA održao je svoj redovni godišnji sastanak od 9. do 11. decembra tekuće godine u Skoplju.

Skoplje effua

Domaćin ovog Foruma je bio Nezavisni sindikat vatrogasaca u Republici Makedoniji, koji je u 2013. godini zajedno sa Sindikatom vatrogasaca Srbije postao čln EFFUA.

Forumu su prisustvovali predstavnici sindikata vatrogasaca iz Finske, Švedske, Norveške, Islanda, Irske, Nemačke, Danske, Slovačke, Srbije, Makedonije, Poljske i Bugarske.

Ispred SVS-a ovom sastanku su prisustvovali Zamenik predsednika Darko Jocić i Predsednik SO Severno-banatskog okruga Marković Gradimir.

Na ovoj konfereciji je jednoglasno odlučeno da poljski sindikat vatrogasaca ispunjava sve potrebne uslove za prijem u porodicu Nacionalnih strukovnih sindikata vatrogasaca Evrope. Predstavnici skupštine EFFUA su takođe upoznali sve prisutne da su dobili formalnu prijavu (zahtev) da se našem Savezu pridruže i sindikati vatrogasaca sa Malte i iz Bosne i Hercegovine.

Na forumu se najviše razgovaralo o pitanjima vezanim za standard lične zaštitne opreme, opreme za zaštitu disajnih organa, vatrogasnim objektima, o poboljšanju obuke profesionalnih vatrogasci u različitim zemljama i sticanju novih iskustava, akcenat je posebno stavljen na porast akcidenata u Europi, odnosima i saradnjom među vatrogascima u Evropi, povećanom broju profesionalnih oboljenja (učestalost) raka i načinima prevencije, brzog otkrivanja bolesti i lečenja. Usvojen je godišnji plan aktivnosti za 2015. godinu EFFUA i prioritetima organizacije na duže staze.

Savet se na kraju uglavnom fokusirao na izbor predstavnika iz svake države članice Unije da imenuje svoje članove novonastalih radnih grupa EFFUA koji će se posebno baviti raspravama, diskusijama o zakonskim predlozima i inicijativama koje se odnose na probleme koji su bili na dnevnom redu ovog foruma, problemima koje su izneli svi sindikati i predočiti ih Komisiji Evropskog parlamenta. Treba otvoreno razgovarati o situaciju u vatrogasnoj službi u različitim zemljama i problemima sa kojima se suočavaju vatrogasci a profesionalne su prirode.

Evropa se mora ozbiljnije pozabaviti nedostacima vezanim za Zakonsku regulativu iz zaštite od požara, kao i Propisima iz Bezbednosti i Zdravlja na Radu

Brisel – Svake godine više od 4.000 ljudi pogine u požaru širom Evrope i hitno su potrebna poboljšanja propisa zaštite od požara u zgradama kako bi se spasili životi, kaže Fire Safe Evrope (FSEU) u Beloj knjizi koja je nedavno predstavljena.

Predstavljanje ovog dokumenta planirano je kako bi se podudaralo sa sastancima između članova Evropskog parlamenta (MEP) i vatrogasaca iz Evropskog saveza sindikata vatrogasaca (EFFUA), koji su upravo u kampanji kako bi se poboljšala bezbednost od požara u zgradama za sve građane u Evropi.

“Čini se kako se ovih dana borimo sa zgradama u požaru, a ne s požarom u zgradama”, rekao je Mikael Svanberg iz EFFUA-e, vatrogasac sa 25 godina iskustva. “Požari su sve više nepredvidljivi, veći i opasniji, dok su zgrade sve složenije, a moderni građevinski materijali nas ne štite dovoljno od vatre. Ja više ne znam što očekivati kada sam pozvan gasiti požar, ali sigurno je da sve više rizikujem.”

Češki europarlamentarac Pavel Poc rekao je: “Hitno moramo preduzeti mere kako bi spasili živote. 90% vremena provodimo u zgradama – domovima, kancelarijama i školama – a to je mesto gde se dešava 90% požara. Gubitak 4.000 života godišnje je neprihvatljiv, ali osim tih tragedija gotovo 200 ljudi svaki dan završi u bolnicama zbog dima i vatre, dok se rizici sa kojima se suočavaju naši vatrogasci i dalje povećavaju.”

Skorašnje predstavljanje FSEU Bele knjige ističe kako su postojeći građevinski standardi i propisi vezani uz zaštitu od požara u okolini EU zastareli kolaž nedoslednih propisa, posebno oni koji se odnose na javne zgrade, kao što su bolnice i škole.

Na primer, u Nemačkoj školi rastojanje do izlaza u slučaju požara iznosi 10 metara dok je to u Italiji 60 metara.

Nemački poslanik u Evropskom parlamentu Jens Gieseke izjavio je: “Svaki gubitak života koji je posledica zastarelih propisa nije prihvatljiv. Dakle, ja apsolutno podržavam usklađivanje i unapređenje propisa za zaštitu od požara građevina na nivou EU. Situacija u nekim državama članicama pokazala je da postoji ogroman potencijal za poboljšanje bezbednosnih standarda širom EU. Treba nastupiti zajednički kako bi iskoristili ovu mogućnost i osigurali postizanje najviših standarda u svim zemljama EU-a.”

Krajem prošle godine 78 evropskih parlamentaraca kandidata za izbore 2014. godine obećalo je da će podržati plan da se bezbednost zgrada u požarima odredi kao središte političkog programa EU-a.

“Danas pozivamo sve članove Evropskog parlamenta da rade na zaštiti od požara u zgradama,”rekao je Beri Linham, predsednik FSEU-a dodajući kako je”1950. godine trebalo oko 15 minuta kako bi se požar rasplamsao, ali danas veliki požar može da izmakne kontroli u manje od tri minuta.”

“Sada više nego ikada vreme je da se Evropski parlament probudi zbog opasnosti od požara u našim zgradama.”

___________________________________________________________________

O EFFUA – Evropski savez sindikata vatrogasaca (EFFUA) je međunarodni savez samostalnih sindikata koji zastupaju vatrogasce što uključuje sindikate koji isključivo predstavljaju vatrogasce i one koji predstavljaju širi spektar zanimanja, ali uključujući i vatrogasce.

Više informacija: www.effua.org

O Fire Safe Evrope Ova udruženja su širok i jedinstven savez koji okuplja vatrogasne stručnjake, vatrogasce, međunarodne kompanije i evropske asocijacije. To je među-sektorska organizacija vatrogasnih stručnjaka, proizvođača građevinskog sektora i dobavljača materijala, kao što su izolacija, kablovi, beton, plafoni i oprema za zaštitu od požara.

Više informacija o Fire Safe Evrope i aktivnostima vezanim uz bezbednost od požara u zgradama možete pronaći na: www.firesafeeurope.eu

O kampanji Fire Safeti First Ovaj poziv na akciju je deo Evropske kampanje FireSafetiFirst kojoj je cilj poboljšanje zaštite od požara u zgradama za sve evropske građane. Naša vizija – Evropa sigurna od požara.

Naša misija – poboljšanje zaštite od požara u zgradama za sve evropske građane.

Materijali – PDF

FOTO

Podelite sa drugima!

Ostavi odgovor