Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Zapisnik sa sastanka održanog dana 21.03.2013. godine u Upravi za ljudske resurse

30 авг Obaveštenja | SVS

Petak, 30. avgust 2013. u 08:16h

Zapisnik sa sastanka koji je u martu ove godine Sindikat vatrogasaca Srbije imao sa predstavnicima MUP-a vezano za neadekvatan prijem vatrogasaca. Na žalost zapisnik sa ovog sastanka je sindikatu dostavljen tak prošle nedelje, tako da nismo bili u mogućnosti da ga objavimo ranije. Sindikat vatrogasaca Srbije će nastaviti pritisak na poslodavca do konačnog rešenja ovog problema.

Vaš, Sindikat vatrogasaca Srbije

Podelite sa drugima!

Ostavi odgovor