Grad leskovačkim vatrogascima kupuje opremu

11:20, 23.11.2015. / Autor: Dragan Marinković / Izvor: Južne vesti / Leskovac

vatrogasci-u-kabinetu-gradonacelnika.jpg                          Grad nastavlja da pomaže leskovačkim vatrogascima; foto: JV

Grad Leskovac doniraće 20 vreća naprtnjača i 30 pumpi za gašenje požara manjih razmera na nepristupačnim terenima.

Vrednost donacije je 297.600 dinara.

U vanrednim situacijama, a svedoci smo da ih je u poslednjih nekoliko godina bilo dosta, vatrogasci su uvek bili prvi i nezamenjivi deo svih spasilačkih ekipa – ističe gradonačelnik Goran Cvetanović.

Leskovački vatrogasci su samo u ovoj godini imali preko 1.000 sati spasavanja i skoro 900 intervencija na terenu.


Vatrogasci nedostaju, ali je zabranjeno zapošljavanje novih

Interesantno je da vatrogasci u Leskovcu imaju čak 30 posto nepopunjenih radnih mesta vatrogasaca spasioca, ali im zabrana zapošljavanja ne dozvoljava prijem novih radnika.

Samo oko 600 zahteva Leskovčana koji bi voleli da rade kao vatrogasci imam u svojoj fioci, ali ne znamo kada će i da li će biti raspisani konkursi za nova radna mesta – kaže načelnik Sektora za vanredne situacije Milorad Marjanović.

I sam dodaje da je objektivno potrebno još ljudstva, ali da je država rekla svoje i da zapošljavanja nema.

Vatrogasci pomogli starici da uđe u kuću

Loznički vatrogasci pomogli su večeras starijoj ženi da uđe u svoj stan koji se nalazi u Ulici Đure Jakšića u centru grada.

                          Vatrogasci uspešno obavili zadatak

Ona je jutros oko 11 sati otišla u kupovinu i kada se vratila nije mogla da otključa sigurnosnu bravu na vratima stana.

Posle više pokušaja ona je odustala pa je pomoć potražila kod komšija, ali niko od njih nije mogao da odglavi bravu.

– To je potrajalo prilično dugo, a niko nije želeo nasilno da odvali i ošteti vrata. Na kraju su potražili pomoć od vatrogasaca koji su samo nekoliko minuta posle poziva stigli i uz pomoć merdevina ušli u stan. Otvorili su vrata komšinici i otklonili kvar na bravi – kaže Dragan Đedović, predsednik kućnog saveta.

U želji da se zahvali vatrogascima, starica im je ponudila novac i piće, što su oni odbili i vratili se svojim obavezama.

Završna konferencija projekta „Rodna ravnopravnost i smanjenje rizika od katastrofa”

Institucija Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana danas je u Skupštini AP Vojvodine bila domaćin završne konferencije u okviru projekta „Rodna ravnopravnost i smanjenje rizika od katastrofa”, a koji je tokom 2015. godine realizovan uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women).

Konferenciju je u ime Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana otvorila Danica Todorov, zamenica za ravnopravnost polova. Zahvaljujući se svim učesnicama i učesnicima projekta na dorpinosu njegovoj realizaciji, zamenica Todorov istakla je da se uloga žena i muškaraca u vanrednim situacijama razlikuje, o čemu svedoči i iskustvo iz prošlogodišnjih poplava. Žene su u takvim situacijama nevidljive, u pozadini, dok ih mediji kod nas, ali i u svetu, po pravilu predstavljaju kao žrtve, a ne kao osobe koje aktivno doprinose životu lokalne zajednice nakon katastrofa. Ovim projektom želeli smo da uključimo lokalne samouprave, kao i lokalne organizacije, naročito udruženja žena, u postupke rodno osetljive procene rizika i planiranja u cilju smanjenja uticaja elementarnih nepogoda i drugih katastrofa na lokalnu zajednicu. Jedan od ciljeva bio je i uključivanje žena u procese donošenja odluka na lokalnom nivou jer žensko znanje i iskustvo na kvalitativno drugačiji način doprinosi svim aktivnostima zajednice, uključujući i vanredne situacije i aktivnosti kojima se smanjuju rizici od katastrofa.

Pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije Ivan Baras osvrnuo se na zakonodavne promene i saradnju sa lokalnim samoupravama. Preko 95 odsto katastrofa u svetu danas posledica su klimatskih promena. Više od 1,5 milijarde ljudi je u poslednjih nekoliko godina na neki način bilo pogođeno katastrofama. Uticaj katastrofa na ekonomiju i socijalnu sferu društava koje su one zadesile je izuzetno poguban, te je stoga planiranje strategija za smanjenje rizika od nastanka katastrofa, kao i saniranja njihovih posledica od izuzetnog značaja. Zbog njihovog specifičnog životnog iskustva, UN posebnu pažnju posvećuje uključivanju žena, ali i osoba sa invaliditetom i starijih osoba u procese delotvornog planiranja smanjenja rizika od katastrofa i unapređenje uslova života nakon njih. U Srbiji je Zakon o vanrednim situacijama donet 2009. godine, ali se on pokazao kao nedorečen i neadekvatan, te je stoga u toku izrada novog zakona koji će se baviti postupanjem u vanrednim situacijama i smanjenjem rizika od katastrofa, a koji je pisan uvažavajući preporuke UN u ovoj oblasti. Neke od tih preporuka odnose se na rodno osetljivo planiranje i participaciju žena i drugih ranjivih grupa u aktivnostima prevencije nastanka ili saniranja posledica vanrednih situacija.

Iskustva Pokrajinskog štaba za vanredne situacije u vezi sa prošlogodišnjim poplavama sa prisutnima je podelio komandant štaba i potpredsednik Vlade APV Miroslav Vasin, naglašavajući da je trenutna izbeglička kriza dodatno aktuelizovala kako pitanje vanrednih situacija, tako i pitanje rodne ravnopravnosti u tom kontekstu. Štab za vanredne situacije takođe nastoji da sagleda ovakve situacije sa aspekta rodne ravnopravnosti, a što se tokom prošlogodišnjih poplava pokazalo i u podacima i analizama državnih organa. U jednom momentu, kada je postojala opasnost da se reka Sava izlije u Sremskoj Mitrovici, cela bolnica u tom gradu je u roku od nekoliko sati, noću evakuisana i preseljena u Novi Sad. Na ovom primeru se videlo koliko je važno u strateške dokumente u oblasti vanrednih situacija uvrstiti i rodnu perspektivu zbog toga što preko 80 odsto osoblja u toj ustanovi čine žene. Da to nije učinjeno, ne samo da bi posledice trpeli pacijenti i osoblje bolnice, nego bi i materijalna šteta u vidu oštećenja ili uništenja opreme i objekata bila veoma velika. Prošlogodišnje poplave pokazale su i to koliko značajnu ulogu u vanrednim situacijama imaju i organizacije civilnog društva i druge grupe u zajednici koje većinom čine žene. Primer za to su ekipe Crvenog krsta i udruženja žena, naročito prilikom potpune evakuacije sremskog sela Jamena. Ni evakuacija bolnice, ni aktivnosti u Jameni ne bi bile sprovedene na tako delotvoran način da nije bilo pribranih, posvećenih, stručnih i dobro organizovanih žena, istakao je Vasin. Isto se pokazalo i kada je počela izbeglička kriza, naročito kada su velike grupe izbeglica počele da pistižu u Kanjižu, što je bila veoma rizična situacija sa rodnog aspeka, naročito po pitanju zdravlja i bezbednosti novopridošlih žena. Incidenata ili neke druge vrste ekscesnih, hitnih situacija nije bilo zahvaljujući, između ostalog, i činjenicišto je tokom planiranja aktivnosti za ove situacije u obzir uzeta i rodna perspektiva, zaključio je potpredsednik Vasin.

Saradnica u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu Andrijana Čović predstavila je aktivnosti i rezultate projekta „Rodna ravnopravnost i smanjenje rizika od katastrofa”. Jedan od osnovnih zadataka projekta bio je edukacija i uključivanje što više aktera iz lokanih zajednica u projektne aktivnosti kako bi one bile što specifičnije, a rezultati što primenjiviji u svakodnevnom životu. Najznačajnija iskustva ovog projekta su da su obaveze lokalne samouprave u sklopu reagovanja u vanrednim situacijama brojne, ali i da je potrebno obezbediti bolje institucionalne, tehničke, kadrovske i finansijske kapacitete. Žene u tom kontekstu predstavljaju značajan ljudski potencijal koji je do sada uglavnom ostajao nedovoljno iskorišćen. Fokus grupe sa predstavnicama i predstavnicama jedinica lokalne samouprave, udruženja žena i drugih grupa u lokalnoj zajednici potvrdile su da se iskustva, znanje i potrebe žena u vanrednim situacijama u potpunosti zanemaruju, čime se propušta prilika da se u situaciji kada je svaki doprinos dobrodošao iskoristi jedan značajan društveni resurs. Zapažanja učesnica i učesnika projekta, njihova iskustva, kao i podaci prikupljeni od jedinica lokalnih samouprava i preporuke za unapređenje situacije na terenu objavljeni su u posebnoj publikaciji

Milica Todorović, zamenica predsednika Skupštine Grada Pančeva, predstavila je aktivnosti na uvođenju rodne perspektive u upravljanje rizicima u ovom gradu, a koje su proizašle iz projekta koji je bio povod današnjem okupljanju. U Pančevu je rodna perspektiva već uvrštena u strateški dokument grada koji se odnosi na vanredne situacije, a za tu namenu izdvojena su i određena sredstva u budžetu Grada. Nakon što je predstavila postupak i rezultate rodno osetljive analize stanja na teritoriji Grada Pančeva sa aspekta smanjenja rizika od katastrofa, Todorović je istakla da je, zahvaljujući ovom projektu, u Pančevu uočeno koliko organizacija rada u lokalnoj samoupravi ume da bude nepravedna prema pojedinim društvenim grupama, poput žena, starijih osoba, osoba koje žive u samačkim domaćinstvima i drugih.

„Toga najčešće nismo ni svesni dok god nam na to ne ukaže neko koga doživljavamo kao autoritet,” rekla je Todorović navodeći instituciju, odnosno zamenicu Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana kao primer.

Tokom diskusije, Olivera Jelkić, advokatkinja iz Laćarka koja vodi dva udruženja građana, naglasila je da joj je seminar u okviru ovog projekta pomogao da sistematizuje iskustva i znanja koja su u udruženju stečena tokom prošlogodišnjih poplava, kada su njegove članice i članovi uvideli koliki je značaj rodne perspektive u sprovođenju aktivnosti u zajednici u slučaju vanrednih situacija. Ivan Baras iz Sektora za vanredne situacije MUP-a istakao je činjenicu da žene čine većinu zaposlenih i u ovom sektoru jer su se, između ostalog,one pokazale pribranijima i mnogo efikasnijima kada treba sprovoditi aktivnosti u hitnim situacijama. Ovaj sektor je u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji na nekoliko jezika u službenoj upotrebi u 100.000 primeraka štampao „Porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama”, te je ovom prilikom Baras pozvao lokalne samouprave da građanke i građane upućuju na ovaj priručnik. Mira Jovanović, patronažna sestra iz Dolova, koja je u projektu učestvovala u svojstvu aktivne pojedinke iz svoje lokalne zajednice, izrazila je svoje zadovoljstvo seminarima u okviru ovog projekta jer se na njima po prvi put srela ne samo sa temama u vezi sa vanrednim situacijama, nego i u vezi sa rodnom ravnopravnošću, a naročito u vezi sa tim gde i na koji način tražiti informacije i podršku. Gordana Dostanić, odbornica u skupštini Grada Sremske Mitrovice, koja živi u Salašima Noćajskim na mačvanskoj strani teritorije ovog grada, ukazala je na formalne i administrativne prepreke sprovođenju aktivnosti u vanrednim situacijama i otežanih mogućnosti njihove realizacije zbog nejasnoća u vezi sa teritorijalnom nadležnošću odgovornih republičkih i pokrajinskih organa.

Kao osoba koja dolazi iz naučne sfere, stručna konsultantkinja na projektu„Rodna ravnopravnost i smanjenje rizika od katastrofa” dr Vesela Radović skup je zaključila konstatacijom da je razvoj sistema postupanja u vanrednim situacijama dugoročan proces u kom je iskustvo lokalnih zajednica dragoceno na putu zajedničkog učenja. U vanrednim situacijama svuda u svetu sve počinje i počiva na lokalnom nivou, te stoga i uspeh mera u ovakvim situacijama u najvećoj meri zavisi od onoga što čine lokalne zajednice, samim tim i žene, a ne samo od nadležnih organa na regionalnom i državnom nivou.

Projekat „Rodna ravnopravnost i smanjenje rizika od katastrofa” realizovan je s ciljem povećanja znanja i kapaciteta lokalnih samouprava i udruženja građana (pre svega ženskih organizacija civilnog društva i udruženja žena) za uključivanje rodne perspektive u dokumenta i programe koji se odnose na vanredne situacije i na održivi razvoj uopšte.

Vatrogasci prelaze u Direkciju za vanredne situacije

Aleksandra Beba Mitrović / 19.11.2015.

Od 1. januara 2016. godine spasilačke jedinice prelaze u Direkciju za vanredne situacije.

pozar-hronika-pokrivanje
Vatrogasci-spasioci

Na jučerašnjem sastanku Sindikalnih odbora Sindikata vatrogasaca Srbije i Načelnika sektora za vanredne situacije Predraga Marića potvrđeno je da vatrogascima-spasiocima neće biti umanjena prava koja sada imaju.

Po pitanju prelaska vatrogasnih jedinica u nadležnost lokalne samuprave rečeno je da će sve vatrogasno-spasilačke jedinice samo prebaciti u Direkciju koja će se finansirati iz Budžeta Republike Srbije i biće direktno u nadežnosti Vlade.

Vartogasci-spasioci će i u Direkciji imati benificiju četiri meseca i odlaziti u penziju po važećem Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, jer konačno, ove uslove imaju zato što obavljaju rizičan i težak posao, a ne zato što su policijski službenici.

Takođe je rečeno da će primanja vatrogasaca u najmanju ruku ostati ista, a prihvaćen je i predlog Sindikata da u slučaju bolesti i povreda van rada vatrogascu pripada naknada u visini od 85% osnovne plate, kao i dodaci za minuli rad.

Sindikat vatrogasaca Srbije smatra da odluka Vlade o izmeštanju Sektora za vanredne situacije iz MUP-a otvara mogućnost da se nagomilani problemi konačno počnu rešavati, a da će Sindikat, i u novoj Direkciji, ulagati maksimalne napore kako bi vatrogasci u Srbiji imali status kakav zaslužuju.

“Pozicija buduće službe je takva da će mnogo lakše dolaziti do donatora i međunarodne pomoći, nego što to čini Sektor za vanredne situacije. MUP je mehanizam sa ogromnim brojem zaposlenih i velikim potrebama, a mi smo skupa služba. Naše najjeftinije vozilo sa najosnovnijom opremom košta 150.000 evra. Kao vladino telo, direkcija će biti neposredni korisnik državnog budžeta, a imaće i inostrane donacije. Tako će biti kontinuirano finansirana sva tri ključna segmenta – prevencija, reagovanje i obnova, što nam je proteklih godina najviše nedostajalo”, rekao je Marić o novom zakonu i Direkciji.

Država će tako u pogledu prevencije, reagovanja i upravljanja vanrednim situacijama biti efikasnija, ocenjuje Marić.

“Spasioci i vatrogasci moraju da budu bezbedni da bi pomogli drugima. To je put kojim Srbija krivudavo ide od 2005. godine“, izjavio je Marić.

(sindikatvatrogasaca.org.rs / Bor030)

Niš: Starica stradala u požaru

Starica D.K. (88) iz Niša, stradala je u požaru koji je izbio u njenom stanu u zgradi broj 21 na Vizantijskom bulevaru u Nišu.

Stanari su pozvali vatrogasce kada su osetili dim u hodniku zgrade koji je dolazio iz njenog stana.

Beživotno telo žene nađeno je u dnevnoj sobi.

Prema prvim informacijama izgoreo je krevet i posteljina u spavaćoj sobi D.K. dok je ostatak stana spasen brzom intervencijom vatrogasaca.

Telo nastradale žene prebačeno je u Zavod za sudsku medicinu radi utvrđivanja uzroka smrti. 

Požar kod Tutina, nema povređenih

Drveni objekat Auto-moto kluba iz Tutina izgoreo je tokom večeri u požaru. Povređenih nema, ali je pričinjena znatna materijalna šteta.

Do požara je došlo oko 20 časova iz još nepoznatih razloga, a vatrogasci su uspeli da ugase požar nakon sat vremena.

Objekat se nalazi van Tutina, pa nije bilo bojazni da će se proširiti na druge objekte.

6d454b33a018f821f8aed29f23f959ecb9a138bf1f0fac0974242b1a56c410ab

JP „PUTEVI SRBIJE“ spremno za početak Zimske službe 2015/2016.

18.11.15. / Putevi Srbije

Danas, 18.11.2015.g, u 12.00 časova u Velikoj sali JP ,,Putevi Srbije” u Beogradu, održana je konferencija za medije i javna prezentacija Plana zimskog održavanja i sistema funkcionisanja održavanja puteva, sistema obaveštavanja medija i svih zainteresovanih o stanju na putevima tokom zimskog perioda.

Na konferenciji su se medijima obratili Zoran Drobnjak, v.d. direktora JP „Putevi Srbije“ i Zoran Stojisavljević, izvršni direktor Sektora za održavanje javnih puteva I i II reda i rukovodilac Štaba zimske službe, Saša Stojanović, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Boban Stevanović, pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije MUP, Zlatko Belencan pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije, Milan Božović, v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja i drugi.

U cilju uspešnog sprovođenja svih aktivnosti koje se odnose na obezbeđenje prohodnosti puteva i bezbednost saobraćaja u zimskim uslovima, neophodno je blagovremeno sačiniti Plan zimskog održavanja što je naše preduzeće uradilo i ove godine.

Planom zimskog održavanja putne mreže Republike Srbije predviđeni su posebni radovi, aktivnosti i mere neophodni za obezbeđenje prohodnosti i bezbednosti saobraćaja na putevima u zimskom periodu.

Plan zimskog održavanja državnih puteva I i II reda se sprovodi od 15.11.2015.g. do 31.03.2016.g.
Plan održavanja puteva u zimskim uslovima je obavezujući okvir za formiranje planova svih preduzeća koja se bave održavanjem puteva.
Ove godine je angažovano 24 specijalizovana preduzeća na održavanju mreže državnih puteva Republike Srbije.

Novinarima i drugim zainteresovanim stranama je prezentiran način rada i pregled organizacije ljudstva, sredstava i mehanizacije koja je angažovana u ovom specifičnom i tako važnom aspektu održavanja državnih puteva u Republici Srbiji.

Prezentiran je i veoma važan sistem obaveštavanja i informisanja o stanju na putevima kako Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektora za vanredne situacije i Uprave saobraćajne policije MUP RS, javnosti i svih zainteresovanih strana ( pogledati šematski prikaz protoka informacija).

Organizovana je i poseta bazi „Srbijaautoputa“ u Malom Požarevcu gde je na licu mesta prezentovan sistem rada, raspoloživa mehanizacija i skladišta soli, agregata i rizle.

Plan održavanja puteva u zimskim uslovima je obavezujući okvir za formiranje planova svih preduzeća koja se bave održavanjem puteva.
Ove godine su angažovana 24 specijalizovana preduzeća na održavanju mreže državnih puteva Republike Srbije.
Osnovni prioritet JP “Putevi Srbije” u zimskom periodu je održavanje državnih puteva I i II reda.
Održavanje puteva u toku zime obavlja se iz putnih baza i punktova kojih ukupno ima 163.
Prisustvo mehanizacije u putnim bazama na auto-putevima je neprekidno 24 časa, na ostalim putevima 16 ili 8 časova, a po potrebi i duže.

Održavanje se sprovodi po prioritetima koji su:

Prvi prioritet – Kolovoz se čisti i posipa čistom soli.
Drugi prioritet – Kolovoz se čisti i posipa samo rizlom ili šljakom.
Treći prioritet – Sa kolovoza se samo uklanja sneg i time omogućuje prohodnost, ali tek nakon izvršenog čišćenja puteva I i II prioriteta.

Prema planu zimske službe za 2015/16 raspoloživo je:
719 putarskih vozila i kamiona, 327 mašina, 892 radnika – putara, 184 tehničara, 327 mašinista i 719 vozača.

Obezbeđena količina soli sa rezervama iznosi ukupno 74.730,71 tona, kamenog agregata i rizle ukupno 140.000 tona, hladne asfaltne mase za sanaciju udarnih rupa iznosi oko 1500 tona.

Posebna pažnja pri organizaciji održavanja državnih puteva I i II reda u zimskim uslovima poklanja se:
Most “Gazela”,
prevoj Bubanj Potok
Begaljičko Brdo
prevoj “Mečka” na auto-putu
prevoj Čestobrodica na putu Paraćin – Zaječar (600 m.n.v.)
uspon Rušanj i Rudnik na Ibarskom putu
prevoj Zlatibor (1000 m.n.v.)
prevoj Popadija (Majdanpek – Negotin)
prevoj Tresibaba (Knjaževac – Niš)
prevoj Svetinja (Topola – Kragujevac)
prevoji na Fruškoj Gori (Iriški Venac, Banstol)
šira područja Tare, Crne Trave i Sjenice
most kod Beške na putu Beograd – Novi Sad
prevoj Jaram na putu Brzeće-Kopaonik
most preko Save, obilaznica Dobanovci-Ostružnica
zona mosta Prijevorac na rekonstruisanoj deonici M-21, između Borove Glave i Kokinog Broda
obilaznica Beograda od Sektora 1 (od km 565+000,00 preplet Dobanovci) do kraja Sektora 5,
novi most „Batajnica“ sa rampama, u petlji Batajnica (u izgradnji)

JP „Putevi Srbije“ sarađuje sa Ministarstvom za unutrašnje poslove Srbije – Upravom saobraćajne policije, Sektorom za vanredne situacije i obaveštava ih redovno o stanju na putevima, prihvata sugestije i zajedno u duhu kolegijalnosti i profesionalizma donosi odluke kada se radi o obustavama saobraćaja na kritičnim deonicama.

JP „Putevi Srbije“ još jednom apeluje na sve korisnike puteva i učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa i uključuju u saobraćaj sa opremom za kretanje u zimskim uslovima, pogotovo na kritičnim deonicama, da poštuju ograničenja brzine, povećaju brigu o drugima i pokažu neophodnu solidarnost na putu.

Izveštaj sa sastanka Načelnika Marića i svih Predsednika odbora SVS-a

O B A V E Š T E NJ E

Dana 17.11.2015. godine u prostorijama Sektora za vanredne situacije, održan je najavljeni sastanak Načelnika Sektora za vanredne situacije i saradnika sa rukovodstvom Sindikata vatrogasaca Srbije i Predsednicima Severnobačkog (Subotica), Zaječarskog (Zaječar), Nišavskog (Niš), Zapadnobačkog (Sombor), Srednjebanatskog (Zrenjanin), Raškog (Kraljevo), Južnobačkog (Novi Sad), Rasinskog (Kruševac), Pomoravskog (Jagodina), Sremskog (Ruma), Zemunskog (Zemun), Podunavskog (Smederevo), Mačvanskog (Šabac) i Kolubarskog (Valjevo) Sindikalnog odbora Sindikata vatrogasaca Srbije.

12255614_1059803364031384_387680901_o Foto SVS

Iako je Predsedništvo Sindikata održalo nekoliko sastanaka sa rukovodstvom Sektora u vezi predstojeće reforme, na inicijativu Sindikata vatrogasaca Srbije zakazan je sastanak u ovakvoj formi, sa ciljem da svi Predsednici sindikalnih odbora budu u mogućnosti da u neposrednoj komunikaciji sa Načelnikom Predragom Marićem, iskažu svoje mišljenje, daju predloge i dobiju odgovore na sva pitanja u vezi statusa vatrogasaca nakon reorganizacije Sektora za vanredne situacije.

Načelnik je sve prisutne informisao o tome u kojoj fazi se nalazi započeta transformacija izlaska iz MUP-a, kao i da će novi zakon vrlo brzo biti dostavljen Vladi radi razmatranja i utvrđivanja teksta Predloga zakona kako bi bio dat na hitno usvajanje u Skupštinu Republike Srbije.

Predsednik sindikata Duško Ninkov je ukazao da u Nacrtu novog zakona vatrogastvo nije definisno na način na koji bi po mišljenju Sindikata bilo potrebno, iako je potvrđeno da su neki od predloga koje je Sindikat uputio prihvaćeni i uneti u predlog zakona. Ninkov je takođe izneo stav Sindikata da je neophodno u što skorije vreme doneti Zakon o vatrogastvu, koji će na najbolji način definisati vatrogasnu delatnost i urediti ovu oblast.

Nakon pitanja i predloga Predsednika sindikalnih odbora, od strane Načelnika Marića, je još jednom potvređeno da vatrogascima-spasiocima ni na koji neće biti umanjena prava koja sada imaju, a po pitanju prelaska vatrogasnih jedinica u nadležnost lokalne samuprave, rečeno je da to nikada nije i neće biti razmatrano, već da će sve vatrogasno-spasilačke jedinice samo prebaciti u Direkciju koja će se finansirati iz Budžeta Republike Srbije i biće direktno u nadežnosti Vlade. Vartogasci-spasioci će i u Direkciji imati benificiju četiri meseca i odlaziti u penziju po važećem Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, jer konačno, ove uslove imaju zato što obavljaju rizičan i težak posao, a ne zato što su policijski službenici. Takođe je rečeno da će primanja vatrogasaca u najmanju ruku ostati ista, a prihvaćen je i predlog Sindikata da u slučaju bolesti i povreda van rada vatrogascu pripada naknada u visini od 85% osnovne plate, kao i dodaci za minuli rad.

Posle ovog sastanka, u Zemunu je održana sednica Glavnog odbora Sindikata vatrogasaca Srbije, na kojoj je zaključeno da je trenutno stanje vatrogastva izuzetno loše, i to pre svega zbog, nedovoljnog broja vatrogasaca, malih plata, neadekvatnog prijema, stare tehnike, nerazumevanja vatrogasne delatnosti od strane rukovodstva MUP-a, nemogućenosti popravke velikog broja neispravnih vozila, dugovanja radnicima i svega ostalog.

Sindikat vatrogasaca Srbije smatra da odluka Vlade o izmeštanju Sektora za vanredne situacije iz MUP-a, bez obzira na strepnju i brigu vatrogasaca, koja postoji kada su u pitanju promene, otvara mogućnost da se ovi nagomilani problemi konačno počnu rešavati, a da će Sindikat, i u novoj Direkciji, ulagati maksimalne napore, kako bi vatrogasci u Srbiji imali status kakav zaslužuju.

MaricOdbori1 MaricOdbori2

 

U JEDINSTVU JE SNAGA!!!

 

U Novom Sadu                                                                                                             Predsednik Sindikata
18.11.2015.                                                                                                                           Duško Ninkov

Užas u Bjeluši kod Arilja: Starica stradala u požaru

U požaru koji je rano jutros buknuo u jednoj kući u selu Bjeluša kod Arilja stradala je 78-godišnja Milica Veselinović, saznaje „Blic“.

Dojavu da gori stambeni objekat u kome se nalazi srarija žena vatrogasci su primili u 4 sata posle čega su Bjelušu upućena dva vozila iz Arilja i jedno iz Požege.

Požar, koji su vatrogasci zatekli u razbuktaoj fazi, ugašen je rano jutros kada je u zgarištu kuće pronađeno ugljenisano telo nesrećne starice.

U Bjeluši su inspektori kriminalističke policije i odeljenja za vanredne situacije koji bi trebalo da utvrde uzrok požara.