Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Održan sastatanak SVS sa predstavnicima Uprave za vatrogasno spasilačke jedinice

08.06.2018. ¦ Info SVS

U utorak, 05.06.2018. u prostorijama Sektora za vanredne situacije, na zahtev Sindikata vatrogasaca Srbije,  održan je sastatanak sa predstavnicima Uprave za vatrogasno spasilačke jedinice. Na sastanku su u ime Uprave prisustvovali Zamenik načelnika Uprave Dončevski Dragan i Plemić Vlada, a u ime Sindikata Zamenik predsednika, Jocić Darko i Podpredsednik Marković Gradimir.

Glavna tema je bila izuzetno mali broj vatrogasaca u Severnobanatskom okrugu i nakon prijema radnika. Marković je još jednom u neposrednoj komunikaciji, rukovodiocima Uprave izložio ogroman problem u Severnobanatskom okrugu imajući u vidu i predstojeći odliv radnika zbog penzionisanja.

Rečeno je da je planiran prijem od još 100 vatrogasaca, i da će sigurno biti otvoren Konkurs za prijem vatrogasaca u Severnobanatski ogruk, mada se trenutno još ne zna u kojem broju.

Takođe je pričano o novoj radnoj uniformi, oko čega su se prisutni usaglasili da je boljeg izgleda i kvaliteta od predhodne. Nova radna uniforma bi u Vatrogasno spasilačke jedinice trebala da bude isporučena u tri kontigenta, krajem avgusta, krajem septembra i krajem oktobra. Potvrđeno je da nabavka novih vozila ide po planu i da bi u narednom periodu trebalo da stigne 33 novi vatrogasnih vozila, a od toga trećina već do kraja godine.

U vezi novoprimljenih radnika, svi prisutni su se usaglasili da je najbolje da se mentorska faza sprovede u sedištima VSJ, te je rečeno da će se rukovodioci Uprave založiti da se to sprovede u delo, kako je u početku i zamišljeno.

Od strane rukovodioca Uprave pohvaljena je inicijativa koju je pokrenuo Sindikat vatrogasaca Srbije za uvođenje tzv. „terenskog dodatka“, čija bi vrednost trebala da se u najmanju ruku izjednači sa dnevnicom pripadnika policije u kopnenoj zoni bezbednosti, u situacijima kada vatrogasci nalaze na terenu u otežanim uslovim rada, prilikom gašenja šumskih požara i učestvovanja u drugim vanrednim situacijama večih razmera.

Podelite sa drugima!

Ostavi odgovor