pin uphttps://mostbets.kz/https://1-win-games.kz/https://rupinup.com/pin up

Program i ciljevi Sindikata vatrogasaca Srbije

Osnovni ciljevi Sindikata vatrogasaca Srbije su:

 • zaštita i unapređenje materijalnih, socijalnih i profesionalnih interesa članova.
 • unapređenje vatrogasne delatnosti i primena evropskih normi u vatrogastvu.
 • da sindikat bude konsultovan i da se na druge načine omogući njegov uticaj da sve bitne odluke koje se odnose na rad vatrogasaca.
 • kolektivno pregovaranje , zaključivanje najpovoljnijeg kolektivnog ugovora za zaposlene i praćenje izvršenja kolektivnog ugovora.
 • uslovi rada , bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa odgovarajućim propisima.
 • radno – pravna zaštita zaposlenih.

Polazeći od ovih ciljeva Sindikat vatrogasaca Srbije će se zalagati za:

 • omasovljavanje sindikata radi postizanja reprezentativnosti
 • potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora između sindikata i poslodavca
 • plaćen noćni rad, rad u vreme državnih praznika i prekovremeni rad
 • jubilarne nagrade
 • osnivanje socijalnog fonda za slučaj povređivanja i težih bolesti vatrogasaca
 • obrazovanje i usavršavanje pripadnika vatrogasnih jedinica
 • saradnju Sindikata sa domaćim i međunarodnim sindikalnim organizacijama

Sidikat vatrogasaca Srbije se u svom delovanju vodi sledećim načelima:

 • Socijalna pravda, demokratija i ljudska prava
 • Nezavisnost od države, poslodavca, političkih stranaka i verskih skupina
 • Socijalno partnerstvo i uzajmna odgovornost kao poželjno stanje u odnosima sa poslodavcem
 • Sloboda udruživanja sa drugim sindikalnim organizacijama radi lakšeg ostvarenja ciljeva sindikata ali samo na temelju dobrovoljnosti, jednakosti i očuvanja prepoznatljivog identiteta Sindikata vatrogasaca Srbije.
 • Javnost rada
 • Kolegijalnosti, tolerancije, iskrenosti, poštenja i principijalnosti

PARTNER