Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Novosadski vatrogasci konačno dobijaju novi dom

03.12.2018 • 12:18 ¦ Izvor: Dnevnik.rs

Budući da je Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije nedavno raspisala tender za projekat regionalnog centra za vanredne situacije, sve je izvesnije da će novosadski vatrogasci nakon više od jednog veka konačno dobiti novu stanicu.

     Foto: Dnevnik.rs

Programom uređivanja građevinskog zemljišta za 2018. godinu, izradi tehničke dokumentacije za izgradnju regionalnog centra za vanredne situacije s tehničkom kontrolom namenjeno je 13,2 miliona dinara. Planom detaljne regulacije Telepa, koji je pre više od godinu dana usvojen, kompleks vatrogasnog doma gradiće se na parceli br. 1736 KO Novi Sad 2, na uglu Bulevara patrijarha Pavla, i prostiraće se na 2,35 hektara.

Vatrogasna stanica trenutno se nalazi u Ulici Jovana Subotića, u centru grada, što nije baš odgovarajuće mesto, a imajući u vidu površinu grada i broj stanovnika, kao i intervencija, već odavno postoji potreba za regionalnim centrom, koji će, osim vatrogasne službe, obuhvatiti i službe spasavanja, zaštite od poplava i drugih elementarnih nepogoda, upravljanje rizicima i slično.

Na ovoj parceli pravice se regionalni centar

     Foto: Dnevnik.rs

Zemljište namenjeno regionalnom centru trenutno je zaraslo u korov i nalazi se nedaleko od „Galensovih” zgrada i benzinske pumpe NIS-a na Futoškom putu. Planirani objekat imaće dva sprata i rasprostiraće se na 6.890 kvadratnih metara. Osim Vatrogasne brigade, u novoj zgradi će biti smeštene i druge službe: Uprava za vanredne situacije, Operativni centar, Odeljenje za sprovođenje preventivnih mera pri izgradnji objekta, Odeljenje za sprovođenje preventivnih mera pri korišćenju objekata, Odeljenje za upravljanje rizikom i Odeljenje za civilnu zaštitu.

U prizemlju kompleksa regionalnog centra planirana je garaža za vatrogasna vozila, kao i perionica, servis i radionica za popravku vozila i opreme. Predviđene su i prostorije za zaštitnu opremu i uniforme, zatim garderoba, te dnevna soba za boravak vatrogasaca, sanitarni čvor, čajna kuhinja, kuhinja i restoran. Komandno-operativni centar trebalo bi da bude na prvom spratu, a na toj etaži predviđene su i učionice, amfiteatar, sala za sastanke, zatim arhiva, ali i teretana, fiskulturna sala, kancelarije i spavaonica za vatrogasce.

Na drugom spratu su planirane kancelarije rukovodioca i inspektora Uprave za vanredne situacije, a budući da će u kancelarije te uprave dolaziti i građani, druga etaža će imati zaseban ulaz, odvojen od ostatka objekta.

Garaža će imati 1.044 kvadratna metra, što bi trebalo da obezbedi smeštaj 20 vrsta većih vatrogasnih vozila i kamiona. Prvi red garažnih mesta biće okrenut ka Bulevaru patrijarha Pavla i tu će biti parkirana vozila koja idu na intervencije, dok će drugi red biti smešten u dvorištu kompleksa.

Budući da će u regionalnom centru biti i druge službe, a ne samo vatrogasna, u krugu kompleksa planirano je 50 natkrivenih parkinga za službena vozila Uprave za vanredne situacije, kao i 100 parkinga za automobile zaposlenih.

U dvorištu centra planirani su poletno-uzletna pista za helikopter i vežbališta za obuku i trening, koja će osim vatrogasaca koristiti i pripadnici drugih spasilačkih službi. Na pomenutom trenažnom prostoru, između ostalog, predviđeni su toranj sa pet-šest spratova, veštačka stena, bazen-tankvana za simulaciju gašenja požara zapaljivih materija, zatvoreni bazen za obuku tima za spasavanje i sprave za obuku.

Planom detaljne regulacije Telepa, kolski ulazi predviđeni su na raskrsnici Bulevara patrijarha Pavla i Panonske ulice, kao i iz Somborske ulice.

Ko će projektovati regionalni centar, znaće se krajem januara, budući da je rok za podnošenje ponuda 24. decembar, a 25 dana nakon toga biće doneta odluka o dodeli ugovora, ili o obustavi postupka.

J. Vukašinović

Podelite sa drugima!

Ostavi odgovor