Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ZA VATROGASCE DNEVNICE I DALJE OSTAJU 150 DINARA

22 mar Obaveštenja | SVS

Info SVS / 22.03.2018.

Republika Srbija
MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA
Sektor za ljudske resurse
Odeljenje za odnose sa zaposlenima
Odsek za odnose sa sindikatima
08/5 broj: 10–1/2018
11. januar 2018. godine
Beograd

SINDIKAT VATROGASACA SRBIJE
PREDSEDNIKU SINDIKATA

gospodinu Ninkov Dušku

Jovana Subotića br. 11,
21000 Novi Sad

Poštovani,

U vezi ca Vašim aktom broj 01/410–17 od 03.10.2017. godine, kojim ste se obratili ministru unutrašnjih poslova, predlogom za donošenje odluke o posebnoj novčanoj naknadi u iznosu od 1.800,00 dinara dnevno za vatrogasce–spasioce, kao pripadnike Sektora za vanredne situacije, kada obavljaju poslove u otežanim terenskim uslovima, odnosno kada prlikom intervencija većih razmera imaju povećan stepen psihofizičkog opterećenja i opterećenja radnih sposobnosti, obaveštavamo vas da nije postignut konsenzus za pozitivno rešavanje Vašeg predloga.

 

UPOZNATA                                                                                                             ŠEF ODSEKA
POMOĆNIK MINISTRA                                                                                     glavni inspektor
NAČELNIK SEKTORA

Katarina Tomašević                                                                                         Dragiša Anđelković

 

PDF DNEVNICE

Podelite sa drugima!

Ostavi odgovor