Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ZA SLUČAJ POŽARA: Na otvorenom prostoru

29 mar Saveti | SVS
ZA SLUČAJ POŽARA: Na otvorenom prostoru
 
POŽAR NA OTVORENOM PROSTORU

Već sa početkom proleća i u toku sušnog leta nastaju požari šuma, trave, strnjišta i ostalog raznog rastinja. Čovek je u najvećoj meri krivac za to. Nekad sa namerom da se reši korova na svom placu, kada gubi kontrolu i ugrožavajući ljude i imovinu prouzrokuje značajnu materijalnu štetu. Treba imati u vidu da je paljenje vatre na otvorenom prostoru strogo zabranjeno!

U slučaju požara:                                                                                                                   
  • Obavestite vatrogasce;
  • U slučaju da je požar u početnoj fazi, možete ga gasiti alternativnim sredstvima: zemljom, peskom, nekim ne sintetičkim prekrivačem, ili udaranjem lopatama i granama sa zelenim lišćem;
  • U slučaju strnjišta i trske, preoravanjem i poleganjem u pravcu širenja požara, možete sprečiti prelazak na deo iza preoranog;
  • Ukoliko ste ozbiljno ugroženi, evakuišite se na bezbedno mesto;
  • Ukoliko niste u mogućnosti da se evakuišete a kuća vam nije direktno ugrožena požarom, uđite unutra i zatvorite prozore zbog ulaženja dima. Prethodno mozete pokvasiti travnjake i okućnicu vodom;
  • Imajte na umu da ukoliko se u blizini nalaze četinarske šume, a požar je većih razmera gde čitave krošnje gore, postoji opasnost od prenošenja požara putem šišarki koje mogu upaljene izuzetno daleko da odlete.

Kuća će vam se smatrati sigurnom ukoliko u neposrednoj blizini nema suvog rastinja, travnjaci uredno pokošeni bez korova i posečeno suvo granje i šiblje držite na bezbednoj udaljenosti od objekta.


Autor: UPVANS

Podelite sa drugima!