Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Sastanci sa članovima u većini Sindikalnih odbora u Srbiji

15.06.2017. / Info SVS

U prethodna tri meseca su održani, kao što je i planirano, sastanci sa članovima u većini Sindikalnih odbora u Srbiji.

Svrha ovih sastanaka je da se u neposrednoj komunikaciji sa članstvom registruju svi eventualni problemi u Sindikalnim odborima, kako bi se preduzele odgovarajuće aktivnosti za rešavanje istih. Do sada sastanci su održani u Subotici, Nišu, Kruševcu, Zrenjaninu, Smederevu, Šapcu, Valjevu, Rumi, Jagodini, Kladovu i Zaječaru. Poslednji u nizu su 12. i 13. juna, održani sastanci sa kolegama u Zaječaru i Kladovu, kao i razgovori sa Načelnikom Zaječarskog okruga i Komandantom Vatrogasnog bataljona Bor o svim aktuelnim pitanjima.

Za sve naše članove:

Podsetite se poslednjeg sastanka na kome ste učestvovali.
Kako je izgledao i kako ste se osećali? Ko je stalno pričao? Ko ništa nije
rekao? Da li ste osećali da je sastanak dobro vođen? Da li vam je bila
jasna poenta sastanka?
Kako ste donosili odluke na nivou sindikalnog odbora? Da li su svi prisutni članovi doprineli dinamici sastanka?

Šta je cilj ovih sastanka?
 donošenje odluka?
 novine nastale unapređenjem materijalnih, socijalnih i profesionalnih interesa članova?
 prenošenje informacije?
 praćenje svega započetog od strane odbora?
 produkovanje novih ideja? …

Obaveza našeg sindikata je da i u narednom periodu radi isto tako dobro u zastupanju zaposlenih i
pomaganju u svim situacijama koje su od interesa za normalan radni i socijalni status u
vremenu kada se radi nova sistematizacija i druge statusne promene u organizaciji MUP-a.

U jedinstvu je snaga!!!

Podelite sa drugima!

Ostavi odgovor