Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

PRITUŽBA SVS-a ZBOG KRŠENJA PRAVA ZAPOSLENIH

24.02.2016. / Info SVS

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Sektor za vanredne situacije
Načelniku Predragu Mariću

Predmet: PRITUŽBA SINDIKATA ZBOG KRŠENJA PRAVA ZAPOSLENIH

Као strukovni sindikat koji zastupa isključivo interese zaposlenih vatrogasaca-spasilaca, a postupajući ро pritužbama o sve učestalijim povredama radnih prava obraćamo Vam se radi rešavanja nastalog probіema.

Naime, saglasno pozitivnim propisima, Zakonu o policiji, Zakonu o radu, PKU i podzakonskim aktima, kojima je regulisana radno pravna materija odnosno prava i obaveze koje proističu iz radnog odnosa, zaposleni vatrogasci, ciji је rad organizovan u turnusima imaju pravo, kako na odmor u toku rada tako i na dnevni i nedeljni odmor.

Iako poslovi vatrogasnih jedinica zahtevaju ovakvu organizaciju rada, prepraspodelu radnog vremena, a često i obaveznu pripravnost to ne sme da utiče na ostvarivanje osnovnih prava, zagarantovanih Ustavom i zakonima.

Zakonom je zagarantovano osmočasovno radno vreme pa se zbog specifične organizacije posla u turnusima obavezno pravi preraspodela radnog vremena u okviru perioda od šest kalendarskih meseci tako da se vodi računa da ne dođe do povrede prava na osmočasovno radno vreme.

Tako se odredbama člаnа 161. Zakona o policiji propisuje obaveza neposrednog rukovodioca da osigura dnevni odmor u neprekidnom trajanju od 12 časova zaposlenima prilikom organizacije rada u smenama i noćnog rada.

O rasporedu rada postoji obaveza vođenja evidencije, a način na koji se vatrogascima-spasiocima određuje rad po posebnom rasporedu propisuje sam resorni ministar.

Bez obzira što je rad organizovan po posebnom rasporedu (u turnusima) zaposleni u okviru kalenadarskog meseca ima redovan mesečni fond sati odnosno podrazumeva redovan radni ciklus, a sve preko toga se smatra prekovremenim radom koji je ograničen zakonom i podzakonskim propisima.

Dakle, bez obzira na rad u turnusima i preraspodelu radnog vremena zaposleni ima pravo da mu se dnevni i nedeljni odmor utvrdi u obimu odnosno u okviru zakonskog roka. Ovo pravo ne sme da bude povređeno.

PKU propisuje prirodu pojma „pripravnosti“. Odredbama člаnа 7. PKU reguliše se obaveza izdavanja pisanog naloga za pripravnost od strane neposrednog rukovodioca zaposlenom koji se nalazi u pripravnosti kada okolnosti posla i zadatka to zahtevaju. Ova pripravnost podrazumeva obavezu zaposlenog da se odmah stavi na raspolaganje bilo na mestu rada ili na nekom drugom mestu, a ро pisanom nalogu i pozivu nadređenog.

Stanje „pripravnosti“ nije redovan modus rada niti se može obavljati bez pisanog naloga neposrednog rukovodioca.

Upravo zbog kršenja pravila o pripravnosti pristižu pritužbe zaposlenih vatrogasaca. Očigledno je da im neposredno nadređeni bez ikakvog pisanog naloga propisuju stanje pripravnosti i obavezu da se jave po pozivu uz pretnje da ćе biti kažnjeni „premeštajem ili nekom drugom nezakonskom, a drakonskom merom“ u slučaju da se ne odazovu.

Na takav nezakonit i nepravilan način zaposlenim vatrogascima se ukida pravo na odmor i stvara stanje straha, a ujedno stvara neprijateljsko i ponižavajuće radno okruženje.

U tom smislu, a obzirom na zakonsku obavezu poslodavca zahtevamo da se postupa na jednak i jednoobrazan način na teritoriji сеlе RepubІike Srbije odnosno u svim vatrogasnim jedinicama, uz obavezno poštovanje važeće regulative, i insistiramo da se svim jedinicama i neposrednim rukovodiocima daju obavezna pisana uputstva za postupanje da ne bi došlo do nezakonitog i nepravilnog postupanja i kršenja radnih prava zaposlenih vatrogasaca.

Poštovani Načelniče, kako ovakvo postupanje neposrednih rukovodioca stvara rastuće nezadovoljstvo zaposlenih vatrogasaca-spasilaca, molimo Vas da još jednom upozorite rukovodioce organizacionih jedinica da postupaju u skladu sa zakonom.

U Novom Sadu,                                                              Predsednik Sindikata
23.02.2016.                                                                           Duško Ninkov

 

PRITUŽBA SVS-a ZBOG KRŠENJA PRAVA ZAPOSLENIH 1 PRITUŽBA SVS-a ZBOG KRŠENJA PRAVA ZAPOSLENIH 2

Podelite sa drugima!

Ostavi odgovor